Dangus

NoFap judėjimas

Klausimas: Šis klausimas būtų apie masturbaciją. Egzistuoja sparčiai augantis judėjimas, vadinamas NoFap, kurio nariai susilaiko nuo masturbacijos ir pornografijos. Jie teigia, kad masturbavimasis ir pornografija sugriovė jų gyvenimą, sumažino energijos lygmenį, emocinį jautrumą ir netgi atėmė gyvenimo džiaugsmą. Tad jie renkasi abstinenciją, siekdami patirti skirtumą ir suvokti negatyvų masturbacijos poveikį, kurio anksčiau nesuvokė. Ir jie iš esmės patyrė išaugusią energiją ir džiaugsmą susilaikymo metu. Tai kodėl masturbacija yra taip populiarinama ir reklamuojama net ir daugumos medicinos gydytojų, kaip naudinga sveikatai, jeigu vis didėjantis žmonių skaičius suvokia, kad tai nėra sveika?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų Rusijai skirtame vebinare „Įveikite pranašumo sąmonę ir jausmą, kad esate nevientisi, sutraumuoti ir susikoncentravę į išorę“.

Na, priežastis, žinoma, yra ta, kad puolusios būtybės mėgino išpūsti žmonių seksualinius troškimus, siekdamos jais manipuliuoti žmonėmis. Ir tai prasiskverbė į populiariąją kultūrą ir netgi, tam tikru laipsniu, į medicinos profesiją. Ir čia gali egzistuoti tam tikra fizinė realybė, ta prasme, kad gali būti sveika paleisti kūno fluidus, užuot leidus jiems kauptis. Bent jau tokį požiūrį yra priėmę medicinos gydytojai, ir grynai fiziniame lygmenyje tai nebūtinai yra klaidinga.

Tačiau žmogus nėra vien fizinė būtybė, nors medicinos daktarams, žinoma, jis toks ir tėra, ir būtent tokia yra problema su šiuolaikine medicina. Tačiau, kai imame visą žmogaus esybę, emocinį, mentalinį ir identiteto lygmenis, matome, kad egzistuoja tam tikras nesubalansuoto seksualinio troškimo poveikis. Jis iš tiesų siurbia jūsų energiją ir praryja jūsų dėmesį. Jis iš tiesų sutrikdo jūsų džiaugsmą, kadangi nesate ramybėje.

Seksualinis troškimas, kaip sakėme savo konferencijoje apie moteris, daugumai vyrų yra priklausomybė, kaip ir daugeliui moterų. Ir, žinoma, egzistuoja tamsos jėgos, kurios skatina šią priklausomybę. Ir yra metamos didelės pajėgos į reklamą, filmus ir knygas, ir visus tuos dalykus, ir net ir medicinos profesija skatina šią priklausomybę.

Tai iš dalies yra reakcija į praėjusį amžių, kuriame ypač bažnyčios mėgino priversti žmones susilaikyti nuo sekso prievartiniu būdu, kas taip pat yra nesveika. Tad, žinoma, nutinka taip, kad mūsų visuomenė tampa išsibalansavusi, bet kurioje srityje.

Yra žmonių, kurie yra jautresni tam, kaip šis disbalansas juos veikia. Jie yra jautrūs savo energijos lygiui, energijos tekėjimui savo energetiniame lauke, ir jie pradeda pastebėti negatyvų poveikį. Priežastis čia gali būti ne tik seksas, tai gali būti alkoholis, narkotikai, tai gali būti daugelis kitų dalykų.

Tad matote, kad visuomenė peršoka į kitą kraštutinumą, kuomet galėjote turėti vieną kraštutinumą, kuriame žmonės buvo verčiami jausti kaltę dėl to, kad užsiiminėja seksu, ir jiems buvo būtina įgyti didesnę seksualinę laisvę, kad galėtų įveikti šią nesubalansuotą būseną. Tačiau tuomet ši praėjusio amžiaus šeštajame dešimtmetyje prasidėjusi seksualinė laisvė peršoko į kitą nesubalansuotą kraštutinumą, kuriame seksas tapo priklausomybe. Ir dabar atsiranda žmonių, kurie suvokia, kad tai taip pat yra pusiausvyros nebuvimas. Tad jie pradeda busti, jie nusprendžia, nežinodami pakylėtųjų mokytojų mokymų, siekti pusiausvyros asmeniniame lygmenyje.

Jie galėtų tai padaryti daug greičiau, jeigu turėtų mūsų mokymus, jie galėtų iškviesti dvasinę apsaugą, galėtų paprašyti išlaisvinimo nuo šių padarų ir demonų, ir taip pat galėtų naudotis mokymais su seksualumu susijusioms savastims išrišti, kurias sukaupė praėjusiuose gyvenimuose.

Ir vis dėlto, jie nuoširdžiai stengiasi. Ir noriu labai pagirti šiuos žmones, kurie tai daro bet kurioje srityje, siekdami didesnės pusiausvyros, pažvelgdami į visuomenę ir suvokdami, kad su tam tikrais dalykais buvo nueita į nesubalansuotą kraštutinumą, ir jie nebenori visame tame dalyvauti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels