Lytinio tapatumo klausimas

Klausimas: Tai yra klausimas Guru Ma. Nuo tada kai išėjai, atsirado tam tikrų keistų idėjų. Viena iš jų yra leisti jauniems vaikams pasirinkti savo lytinę orientaciją ir pasikeisti vardą, net nepranešant apie tai savo tėvams. „Vokeizmas“ su savo įvairialypumu, teisuoliškumu ir translytiškumu tapo Vakarų kultūros dalimi. Šis jaunuomenės puolimas įvairiausiais būdais greitina civilizacijos nuosmukį. Ko siekia už viso to stovinčios tamsos jėgos? O gal tai tiesiog yra mirties sąmonė, žingsniuojanti link savo natūralios baigties, naikindama viską savo kelyje? Prašau pakomentuoti.

Kimas: Tiesą sakant, Motina Marija tai pakomentuos, nes tai labiau yra jos sritis.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2024 m. Naujųjų Metų vebinare.

Na, vėlgi, paprastas atsakymas čia yra, kad keliama kolektyvinė sąmonė ir paleidžiama energija iškelia dalykus, kurie anksčiau snaudė, kurie anksčiau nebuvo taip gerai žinomi. Dalykai yra išreiškiami vis didesnius kraštutinumus pasiekiančiais būdais. Ir tai tiesiog yra tai, ką matote visame šiame lytiškumo klausime. Tam tikra prasme galėtume sakyti, kad taip, čia, žinoma, veikia tamsos jėgos, kurios naudojasi šiais dalykais sąmyšiui ir konfliktui kurti, netgi siekdamos sukurti šias labai gilias psichologines traumas individualioje psichologijoje.

Matote, kad daugeliui šių vaikų, kurie pasikeičia savo lytį, tai nėra sėkmingas procesas, tai nėra ramus procesas, tai iš tiesų nepadeda jiems pasiekti geresnės proto būsenos ar geresnio gyvenimo patyrimo. Daugelis jų vėliau dėl to gailisi, ir visiems jiems tai sukelia tam tikrą psichologinę traumą. Tai iš dalies yra žmonių puolimas individualiu mastu. Tačiau taip pat tiesiog yra taip, kad Žemei pereinant į naują etapą, dalykai turi būti išreiškiami vis ekstremalesniais būdais, kad priverstų žmones į tai pažvelgti, kad priverstų visuomenes į tai pažvelgti. Ir yra visuomenių, kurios leido tam kurį laiką vykti, tačiau dabar jos pradeda suvokti, kad tai nebuvo aukščiausias požiūris, ir kad jos turi ieškoti labiau subalansuoto, daugiau niuansų turinčio požiūrio į tai. Nes jos mato, kad šiems vaikams tai taip gerai neveikia ir jie dažnai dėl to gailisi, bet tuomet dažnai jau būna labai sunku pašalinti operacijos pasekmes.

Mes jau anksčiau sakėme, kad galite kelis gyvenimus nugyventi, pavyzdžiui, būdami vyru. O po to jūs ateinate į moters kūną, ir kadangi iki galo nepersijungėte, ką jums reikėjo padaryti tarp įsikūnijimų, ateinate į įsikūnijimą jausdami, kad esate ne tame kūne. Ir būtų žymiai konstruktyviau, jeigu tokie vaikai galėtų gauti psichologinę pagalbą, kuri jiems padėtų integruotis su savo dabartiniu fiziniu kūnu, įveikti psichologinius blokus, kuriuos jie turi iš ankstesnių gyvenimų. Ir jie tuomet galėtų priimti savo fizinį kūną ir priimtų, kad tai yra, ką jie pasirinko, ar kad jų karma padiktavo šį įsikūnijimą, ir todėl jiems būtų geriau atlikti pokytį ir priimti kūno, kuriame jie yra, lytį.

Žinoma, negalite tikėtis to pamatyti artimiausioje ateityje, tačiau galiausiai būtent taip bus išspręstas šis klausimas. Tačiau, žinoma, tam reikia, kad visuomenės pripažintų reinkarnaciją ir kad yra tiek daug dalykų žmonių psichologijoje, ypač vaikų psichologijoje, kurių negalite paaiškinti, remdamiesi genetiniu tėvų ar šeimos paveldėjimu, ar vaiko auklėjimu. Ir todėl vienintelis būdas padėti vaikams su šiomis giliomis psichologinėmis problemomis yra, žinoma, pažvelgti į ankstesnius gyvenimus. Mes jau anksčiau sakėme, kad daug, daug žmonių buvo sužeisti karų, kuriuos matėte paskutiniame šimtmetyje, ir jie patyrė didelę traumą. Jie atėjo į kitą savo įsikūnijimą, nebūdami iki galo išrišę traumos, ir tai jų gyvenimą nukreipia nesėkminga vaga. Ir tai, vėlgi, visuomenė aukso amžiuje pradės labiau įsisąmoninti, ji tai priims ir pamatys būtinybę padėti žmonėms su tuo tvarkytis. Ne tik dėl individualių žmonių, bet ir dėl visos visuomenės, kadangi visuomenė suvoks, jog jeigu nepadėsime žmonėms išrišti savo psichologijos, tai darys labai neigiamą poveikį visuomenei.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2024 Kim Michaels