Dangus

LGBTQ knyga?

Klausimas: Ar norėtumėte parašyti knygą apie lytiškumą, ypač aptariant Ameriką, kurioje yra tiek daug problemų su LGBTQ ir dabartiniu žmonių noru, kad į juos būtų kreipiamasi įvardžiais – jie, juos. Ar ketinate šią temą aptarti artimiausioje ateityje?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2022 m. vebinare Amerikai „Demokratijos prikėlimas“.

Šiuo metu neketiname perduoti tokios knygos. Mes galime duoti apie tai mokymus, jeigu žmonės užduos specifinius klausimus, tačiau knygos neplanuojame, kadangi tai iš tiesų nėra pakankamai svarbi tema tam darbui, kurį darome dėl aukso amžiaus atnešimo.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2022 Kim Michaels