Dangus

Kaip išsilaisvinti nuo seksualinės traumos

Klausimas: Kaip pakylėtieji mokytojai žiūri į vaikų seksualinį išnaudojimą ir incestą, lyginant su kitais nesubalansuotais Žemėje vykstančiais dalykais? Kaip galime išsilaisvinti nuo seksualinio išnaudojimo traumos ir atleisti išnaudotojams?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų vebinare „Ideologijų eros pabaiga“.

Na, akivaizdu, kad bet kokia išnaudojimo forma, kuri nutinka žmonėms, negalintiems lengvai pasakyti ne arba apsiginti, arba palikti išnaudotoją, yra rimtesnė išnaudojimo forma už kitas. Akivaizdu, kad vaikams dažnai būna sunku atsitraukti nuo tam tikrų suaugusiųjų jų gyvenime, ypač šeimos narių, jiems dažnai būna sunku pasakyti ne ir jie negali apsiginti nuo suaugusiojo. Tad tai yra labai, labai rimta išnaudojimo forma, sukurianti didžiulę karmą.

Kaip galėtumėte nuo to išsilaisvinti ir išsigydyti traumą? Na, apie tai jau esame keletą kartų komentavę. Ir ypač knygoje „Išsigydykite savo dvasines traumas“, o taip pat kitose knygose galite atrasti įrankius, kurie jums gali padėti. Bet koks prievartos aktas paskatina jus susikurti atskirąją savastį, kad galėtumėte pakelti šią prievartą, kad galėtumėte pakelti tai, kaip į save žiūrite dėl šios prieš jus įvykdytos prievartos.

Egzistuoja tam tikra sąmonė, susijusi su bet kokia prievartos forma. Ir daugeliui žmonių tai yra, kad jie turi aiškų pasąmonėje glūdintį suvokimą, jog egzistuoja tam tikras priežasties-pasekmės ryšys. Ir jie mano, dėl ilgai vykusio programavimo, kad jeigu jiems kažkas nutiko, tai nutiko dėl to, kad jie to nusipelnė. Tad egzistuoja tam tikra tendencija tikėti, kad jeigu man kažkas kažką padarė, aš, matyt, jam ar kažkam kitam padariau kažką ankstesniame gyvenime. Kitaip nebūčiau šito nusipelnęs.

Ir mes, žinoma, perdavėme mokymus apie karmą. Ir gali būti situacijų, kuriose tai, kas jums nutinka šiame gyvenime, yra jūsų karmos pasekmė. Tačiau mes taip pat perdavėme mokymus, kurie akivaizdžiai parodo, jog ne viskas, kas jums nutinka, yra jūsų karmos pasekmė ar kažko, ką padarėte ankstesniame gyvenime, pasekmė.

Tai, tiesą sakant, gali būti išnaudojo laisva valia padarytų pasirinkimų pasekmė. Taip pat gali būti ir taip, kad pasirinkote įsikūnyti su išnaudotoju, idant suteiktumėte tam žmogui galimybę transcenduoti prievartą. Tačiau taip pat gali būti ir taip, kad pasirinkote įsikūnyti toje situacijoje, idant įveiktumėte kažką savo psichologijoje, ko nebuvote įveikę ankstesniuose gyvenimuose. Ir per šį susidūrimą su prievarta jūs priverčiate tai iškilti į paviršių, kur galite imti su tuo tvarkytis.

Tad geriausia, ką galėtumėte padaryti, būtų pažvelgti į save, pažvelgti į visą šią situaciją kaip į galimybę išsigydyti savo psichologiją nuo visų šių gilių žaizdų iš ankstesnių gyvenimų. Ir tuomet dirbkite su tuo, stenkitės atrasti tas atskirąsias savastis, paleiskite tas atskirąsias savastis, ir tuomet atleidimas ateis pats, jums paleidus šias savastis.

Atleisti turite ne tik išnaudotojui, atleisti turite ir sau dėl savo reakcijos ar netgi dėl to, kad leidotės išnaudojami, nes daugelis žmonių jaučia kaltę, kad leido tam vykti. Tad taip pat ir dėl to turite sau atleisti. Tačiau tai galite padaryti tiktai paleisdami savastį, kuri jus verčia jausti kaltę, kad leidote tam įvykti, kuri jus skatina manyti, kad neturėjote su tuo susidurti.

Tad egzistuoja ištisas atskirųjų savasčių konglomeratas tokiose prievartos situacijose. Ir jums tiesiog reikia pasinaudoti mūsų mokymais ir įrankiais, kad visa tai išrištumėte. Tam gali prireikti šiek tiek laiko, tai gali būti vienas iš pagrindinių dalykų, kurį norėjote pasiekti šiame gyvenime. Tačiau iš tiesų yra verta skirti tam tiek laiko, kiek reikės, kad šitai įveiktumėte. Taip pat, žinoma, gali būti būtina pasinaudoti įvairių rūšių terapija, kuri padėtų iškelti tam tikrus dalykus. Tad mes rekomenduojame naudotis ne vien mūsų mokymais ir įrankiais.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels