Dangus

Fundamentalus mokymas apie dvasinius sekso aspektus

TEMOS: Jūs nebuvote sukurti būti vieniši – Sąmoningasis AŠ nebuvo sukurtas būti vienišas – Sąmoningasis AŠ pamiršo AŠ ESU Esatį – todėl jis jaučiasi neišbaigtas ir ilgisi pilnatvės – daugelis veiksmų kyla iš vienišumo jausmo – tai atveda prie priklausomybių – kai pilnatvės siekiate per kažką savo išorėje – kai pilnatvės siekiate per seksą – išorinė priklausomybė ir dvasinė priklausomybė – aukščiausia pilnatvė tik iš AŠ ESU Esaties – seksualinis susivienijimas gali padėti žmonės išgyti – tai taip pat gali atitraukti nuo tikrosios vidinės pilnatvės su AŠ ESU Esatimi – atraskite pilnatvę savyje – įveikite vidinį konfliktą apie seksą – vidinė pilnatvė suteikia didesnį pasitenkinimą už seksą

Klausimas: Mielas Jėzau, nuopolis įvyko ketvirtosios pagrindinės rasės inkarnacijos metu, kuri įkūnijo stuburo pagrindo čakrą. Akivaizdu, jog ši planeta turi daug problemų su piktnaudžiavimu seksu. Kaip patartum įveikti piktnaudžiavimą šiomis energijomis? Kaip įveikti savo priklausomybę nuo sekso, ypač kai ši priklausomybė taip stipriai pasireiškia visuose visuomenės lygmenyse?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Jau kalbėjau šia tema atsakymuose į keletą kitų klausimų šiame skyrelyje, ir mano komentarai taip pat galioja ir šiam atsakymui. Taip pat noriu rekomenduoti pamąstyti apie mano atsakymą į klausimą kaip kovoti su visą gyvenimą trunkančia priklausomybe. Tačiau norėčiau pasinaudoti šia galimybe ir duoti gilesnį mokymą sekso tema. Suprantu, kad ši tema kėlė problemų daugeliui iš tiesų dvasingų žmonių, tad leiskite man duoti jums keletą mokymų, kurie galės padėti žmonėms įgyti gilesnį supratimą.

Kaip paaiškinau kitur, pradžioje jūsų gyvybės srautą sukūrė jūsų dvasiniai tėvai. Jūs buvote sukurti kaip Dievo individualizacija, ir jūsų unikalus individualumas yra išreikštas ir įtvirtintas jūsų dvasiniame aš arba AŠ ESU Esatyje. Kažkuriuo metu jūsų gyvybės srautas nusprendė, jog norėtų patirti materialią visatą iš vidaus ir užsinorėjo prisidėti prie šio Dievo kūrinijos aspekto bendrakūrimo. Tuomet jūsų gyvybės srautas susikūrė savo paties tąsą, kuri yra Sąmoningasis AŠ.

Svarbiausia šiame kontekste yra suprasti tai, kad Sąmoningasis AŠ niekada nebuvo sukurtas būti vienišu. Jis buvo sukurtas kaip jūsų dvasinio aš tąsa, ir jam iš tiesų buvo skirta būti planeta, skriejančia orbita aplink savo dvasinio aš saulę. Tačiau jūsų Sąmoningasis AŠ yra apdovanotas individualaus egzistavimo pojūčiu, ir Sąmoningasis AŠ turi laisvą valią. Todėl yra visiškai įmanoma Sąmoningajam AŠ pakeisti savo tapatumo jausmą ir liautis save laikius AŠ ESU Esaties tąsa. Būtent tai ir nutiko per procesą, kurį Biblija aprašo kaip Žmogaus Nuopolį, ir kuris, kaip paaiškinu šioje svetainėje, buvo nuopolis į žemesniąją sąmonės būseną.

Grįžtant prie planetos metaforos, galėtume sakyti, kad Sąmoningojo AŠ planeta nustojo suktis aplink savo ašį. Žinote, kad, jeigu Žemė nustotų suktis, viena planetos pusė egzistuotų nuolatinėje tamsoje. Jeigu gyventumėte toje planetos pusėje, gali būti, kad neturėtumėte nė menkiausio supratimo, jog kitoje jos pusėje šviečia saulė. Būtent tai iš tiesų ir nutiko daugumai gyvybės srautų Žemėje. Jie pamiršo savo dvasinio aš saulę.

Tačiau šis užmaršumas egzistuoja tik paviršiniame sąmonės lygmenyje. Sąmoningasis AŠ niekada iki galo negali pamiršti, jog buvo sukurtas kaip AŠ ESU Esaties tąsa. Ir nors Sąmoningasis AŠ gali susikurti atskiros būtybės tapatumo jausmą, jis niekada negalės jaustis išbaigtas, ir niekada negalės jausti pilnatvės šiame tapatumo jausme. Sąmoningasis AŠ pilnatvėje gali jaustis tik tuomet, kai yra sąmoningai susisiejęs su AŠ ESU Esatimi. Todėl, net ir nupuolęs į žemesniąją sąmonės būseną, Sąmoningasis AŠ vis dar labai stipriai tebesiilgi šios pilnatvės, giliai savyje jausdamas, kad kažko trūksta jo gyvenime.

Kai tai suvokiate, suprantate, kad didžioji dauguma minčių, jausmų ir veiksmų, kuriais užsiima žmonės, yra susiję su šiuo giliu vidiniu vienišumo jausmu ir pilnatvės trūkumu, kuriuos jaučia Sąmoningasis AŠ. Jeigu pažvelgtumėte į mano mokymą apie skirtingus dvasinio išsivystymo lygmenis, galėtumėte sakyti, kad, kuo giliau žmonės nusileidžia į žemesniąją sąmonės būseną, tuo vienišesni jie jaučiasi. Tačiau negalėdami arba nenorėdami pripažinti dvasinės gyvenimo pusės, jie neturi jokio būdo įveikti šio vienišumo jausmo. Vietoj to, vienintelė jiems likusi galimybė yra dangstyti šį vienišumo ir pilnatvės trūkumo jausmą.

Tai tuomet atveda prie visokiausių įsitikinimų ir elgesio apraiškų, kurių tikslas yra nukreipti dėmesį nuo šio gilaus vidinio tuštumos jausmo. Tai taip pat atveda prie daugybės įsitikinimų, kurių paskirtis yra paskatinti žmones manyti, kad jiems nebūtina keisti savo gyvenimo, kad jiems yra gerai ten, kur jie yra, ar kad nėra jokio būdo ištrūkti iš šio tuštumos jausmo. Tokie įsitikinimai ir elgesio apraiškos labai greitai gali atvesti prie įvairiausių priklausomybių šio pasaulio dalykams, pradedant nuo priklausomybės cheminėms medžiagoms iki apsėdimų, valdžios ir sekso.

Beje, daugelį šių priklausomybių skatina ar jas netgi sukūrė tam tikri tradiciniai arba fundamentalistiniai įsitikinimai. Tokių uždarų sistemų paskirtis yra sukliudyti žmonėms atpažinti šį vidinės tuštumos jausmą ir kažką su juo daryti. Jų paskirtis yra laikyti jus įkalintus materialiame pasaulyje, užuot padėjus jums transcenduoti šį pasaulį, susivienijant su jūsų dvasiniu aš.

Bet kokia tikėjimo sistema arba elgesys, kurie atveda žmones prie emocinės arba fizinės priklausomybės, visada yra palaikomi ir stiprinami tamsos jėgų, kurios siekia kontroliuoti žmones. Štai kodėl išsilaisvinimas nuo priklausomybės, tikrąja to žodžio prasme, yra kova dėl išgyvenimo, dvasinio jūsų gyvybės srauto išgyvenimo. Dalykas, kurį mėginu jums čia paaiškinti, yra tai, kad žmonėms, kurie giliai nusileido į dualistinę proto būseną, šios priklausomybės daugiausia gimsta iš nenoro priimti būtinybę atkurti Sąmoningojo AŠ ryšį su AŠ ESU Esatimi. Tai yra mėginimas atstumti būtinybę pradėti iš tiesų keistis ir dvasiškai transformuotis.

Žmonėms kylant į aukštesnius sąmonės lygius, jie ima pripažinti dvasinę gyvenimo pusę. Jie vis labiau įsisąmonina faktą, kad jų gyvybės srautas nėra pilnatvėje, ir kad jiems reikia pasiekti pilnatvę. To pasekoje, jie ima suvokti, kad šio pasaulio dalykai nepadės jiems pasiekti pilnatvės. Tai pamažu padeda jiems įveikti priklausomybę išoriniams dalykams, ir didžiąją savo dėmesio dalį jie ima skirti dvasiniams gyvybės srauto poreikiams. Jie nebejaučia poreikio dangstyti savo vienišumo jausmą; jie pajaučia poreikį iš tiesų jį įveikti. Tačiau pradiniuose šio augimo etapuose, yra beveik neišvengiama, kad gyvybės srautas samprotaus, jog dėl to, kad nejaučia pilnatvės, jam reikia gauti kažką iš išorės, kad šią pilnatvę pasiektų. Ir tuomet gyvybės srautas pasineria į paieškas to magiško kažko, kuris turi suteikti jam pilnatvę.

Vienas šių paieškų aspektas yra tobulo partnerio paieškos, įskaitant ir tobulo seksualinio partnerio paieškas. Daugelis žmonių patiria trumpas vidinės pilnatvės akimirkas seksualinio susiliejimo metu. Tai yra natūralus procesas, kuris, jeigu juo bus naudojamasi teisingai, gali padėti gyvybės srautui išsigydyti savo atskirties jausmą. Deja, kaip paaiškinu kitame mokyme, viskas šiame pasaulyje yra dviašmenis kardas. Todėl tai, kas gali tarnauti įrankiu gyvybės srauto išlaisvinimui, taip pat gali tapti gyvybės srauto kalėjimu, ir tai ypač galioja seksui.

Problema atsiranda tuomet, kai dvasios ieškotojai ima tikėti, kad seksualinis susiliejimas yra būtinas pilnatvei patirti. Tai gali atvesti prie emocinio prisirišimo prie sekso, o tai gali tapti dvasine priklausomybe. Suprantu, kad skirtumas yra subtilus, tačiau tai, ką vadinu išorine priklausomybe, yra veikla, kurios paskirtis yra uždangstyti gyvybės srauto pilnatvės trūkumą. Kitaip tariant, ji apmarina gyvybės srautą. Dvasinė priklausomybė yra tai, kas verčia gyvybės srautą manyti, jog jo pilnatvė yra priklausoma nuo dalyvavimo tam tikroje veikloje. Beje, religinė veikla taip pat gali tapti tokia dvasine priklausomybe, tačiau, kadangi mūsų tema yra seksas, aš į tai dabar nesileisiu.

Esmė ta, kad daugeliui iš tiesų dvasingų žmonių seksas yra tapęs dvasine priklausomybe. Jie, tikrąja to žodžio prasme, ima tikėti, kad raktas į jų vidinę pilnatvę yra atrasti tobulą partnerį, ir daugelį žmonių tai įstumia į visą gyvenimą trunkančias tobulos antrosios pusės ir tobulo sekso paieškas. Dauguma šių žmonių nėra priklausomi nuo sekso kaip nuo fizinės priklausomybės. Jie iš tiesų nėra priklausomi nuo sekso tradicine prasme. Tačiau jie turi gilų troškimą jausti pilnatvę ir jaustis susiję, ir tiki, kad seksas yra būdas – galbūt vienintelis būdas – padėti jiems išpildyti šį troškimą.

Tai yra subtili mintis, kuriai gali būti reikalingi apmąstymai. Gyvybės srautui augant dvasiniame sąmoningume, jis ima suvokti nesantis pilnatvėje, ir jis išsiugdys stiprų troškimą įveikti šį pilnatvės trūkumo jausmą. Jeigu gyvybės srautas pilnai nesuvokia, kad aukščiausią pilnatvę galima pasiekti tik per vienybę su AŠ ESU Esatimi, gyvybės srautas gali imti tikėti, kad raktas į pilnatvę yra patirti vienybę su kita gyvybės dalimi – su kitu žmogumi.

Akivaizdu, jog seksualinė sąjunga yra galingas būdas patirti vienovę su kitu žmogumi. Kadangi gyvybės srautas taip stipriai trokšta pilnatvės, jis gali išsiugdyti labai stiprų troškimą patirti seksualinę vienybę. Tokie žmonės nori turėti kaip įmanoma daugiau sekso, dažnai su daugiau nei vienu partneriu. Kai kurie žmonės taip stipriai trokšta susivienijimo su gyvybe, kad šią vienybę jie nori patirti su bet kuriuo jiems patraukliai pasirodžiusiu asmeniu. Jie tiki, kad seksas priartins juos prie pilnatvės. Kitaip tariant, seksu dabar naudojamasi ne pilnatvės troškimo dangstymui ar dėmesio nuo šio troškimo nukreipimui. Seksas dabar tampa pilnatvės jausmo kūrimo įrankiu.

Na, o dabar priėjome iš tiesų subtilų momentą. Tam tikruose dvasinio kelio lygmenyse tai, tiesą sakant, gali duoti teigiamą efektą. Jeigu gyvybės srautas seksu užsiiminėja, turėdamas tikrą troškimą pasiekti pilnatvės būseną, seksas iš tiesų gali padėti gyvybės srautui pasiekti išgijimą. Įsitraukimas į seksualinę sąjungą, ypač, jeigu tai daroma su tikra meile ir rūpesčiu savo partneriui, gali išgydyti gyvybės srautą ir padėti jam įveikti savo vienišumo jausmą. Ir tuomet jis taip pat gali tapti mažiau susikoncentravęs į dualistinį tapatumo jausmą, išsivysčiusį po nuopolio. Ir tai yra tikrasis sėkmingos santuokos potencialas, kurioje vyras ir žmona pasiekia aukščiausią dvasinę vienybę.

Tačiau gyvybės srautui kylant dvasiniu keliu aukštyn, ateis momentas, kai jam reikės transcenduoti savo sekso supratimą ir naudojimąsi seksu kaip įrankiu vienybei. Kaip sakiau prieš tai, pradiniuose dvasinio kelio etapuose, gyvybės srautas beveik neišvengiamai tiki, kad jam reikia kažko iš išorės. Tai yra tiesa ta prasme, kad gyvybės srautas pilnatvę gali pasiekti tik per vienybę su AŠ ESU Esatimi. Subtili iliuzija, kurioje įstringa daugelis iš tiesų dvasingų žmonių, yra ta, jog jie tiki, kad Dievas arba dvasinis aš egzistuoja kažkur už jų ribų. Tai yra sunkiausiai visiems dvasios ieškotojams įveikiama iliuzija.

Daugelis gyvybės srautų padarė didelį progresą dvasiniame kelyje. Deja, daugelis jų pasiekia ribą, už kurios jiems pasidaro labai sunku progresuoti. Vienintelis būdas peržengti šią ribą yra liautis ieškojus kažko savo išorėje. Turite įveikti savo prisirišimą, savo priklausomybę nuo visko, ką laikote egzistuojant jūsų išorėje. Turite suvokti, kad vienintelį raktą į pilnatvę atrasite savyje.

Kaip anksčiau sakiau, Sąmoningasis AŠ yra sukurtas kaip dvasinio aš tąsa. Dvasinio aš tąsa nėra atskirta, neegzistuoja atskirai nuo dvasinio aš. Ir tai yra problema, kuri iškyla formų pasaulyje, nes šiame pasaulyje skirtingas formas regite egzistuojant atskirai viena nuo kitos. Net ir mano jums ką tik duotas modelis, kuriame sakiau, kad Sąmoningasis AŠ yra kaip apie saulę orbita skriejanti planeta, propaguoja šį atskirties jausmą. Todėl galėtume pamąstyti apie kitokį modelį, kuriame Sąmoningąjį AŠ laikytume dvasinio aš vandenyno banga. Kitaip tariant, Sąmoningasis AŠ yra ne daugiau atskiras nuo dvasinio aš kaip banga yra atskira nuo vandenyno.

Esminė mintis čia yra ta, kad negalėsite pasiekti galutinės pilnatvės, kol manysite, kad ši pilnatvė priklauso nuo kažko jūsų išorėje. Raktas į pilnatvę yra nustoti laikyti save atskirtu nuo savojo šaltinio, tai reiškia, tiek nuo savo dvasinio aš, tiek ir nuo Dievo. Atskirties jausmas egzistuoja tiktai jūsų prote, ir todėl vienintelė vieta įveikti šį atskirties jausmą yra jūsų prote. Turite įveikti iliuziją, kad buvote kada nors atskirti nuo savo dvasinio aš. Turite suvokti, kad raktas į ryšio su jūsų dvasinio aš užmezgimą, raktas į vienybės su šiuo dvasiniu aš pasiekimą yra nukreipti savo dėmesį į vidų, ir nustoti kreipti jį į išorę. Turite liautis ieškoję išminties akmens, burtų lazdelės, kuri staiga padėtų jums pasijausti vienovėje su Dievu. Išminties akmuo nėra jūsų išorėje; jis yra jūsų viduje – jis yra jūsų Kristaus AŠ.

Tuo noriu pasakyti, kad daugeliui iš tiesų dvasingų žmonių seksualinė vienybė galiausiai gali tapti spąstais, kliudančiais ieškoti savyje, nes jų dėmesys visą laiką yra nukreiptas į jų partnerį. Daugelis dvasingų žmonių intuityviai jaučia, kad už seksualinės vienybės slypi tikras tikslas, ir dėl to jiems yra labai sunku įveikti sekso troškimą. Jie jaučia prarasiantys kažką svarbaus jį atidavę. Tai sukuria vidinį konfliktą, kuris praktiškai padaro neįmanoma įveikti bet kokį sekso troškimą.

Atkreipkite dėmesį į esminį dalyką. Kol jumyse bus vidinis konfliktas apie bet kokį dvasinio kelio aspektą, negalėsite žengti sekančio žingsnio kelyje. Būsite įstrigę toje pakopoje, kol neišspręsite šio konflikto ir nepasieksite vidinio aiškumo ir vieningo tikslo. Tą tegalima pasiekti, įgyjant vieningą Kristaus proto viziją. Prisiminkite mano žodžius, kad, jeigu jūsų akis bus viena, visas jūsų kūnas bus pilnas šviesos. Suskilęs namas negali eiti pirmyn kelyje.

Norint ištrūkti iš šios aklavietės, turite pasiekti tašką, kuomet suprastumėte, jog sekso atsisakymas nėra praradimas, nes vietoj jo gausite kažką svarbesnio ir teikiančio didesnį pasitenkinimą. Jums reikia atlikti vidinę analizę ir nuspręsti, kokie yra tikrieji jūsų prioritetai. Kaip labai trokštate vidinės Sąmoningojo AŠ pilnatvės? Turite nuspręsti, jog nesvarbu, kad ir kokie nuostabūs atrodytų sekso pojūčiai, trokštate kažko daugiau nei tai. Trokštate kažko gilesnio, tai yra, vienovės jausmo su savo dvasiniu aš, kuris, galiu jus užtikrinti, suteikia daug didesnę ekstazę ir pasitenkinimą, nei bet kokie pojūčiai, kuriuos galėtumėte patirti sekso metu. Turite nuspręsti nustoti vaikytis aukso puodo vaivorykštės gale ir vietoj to nukreipti savo dėmesį vidun.

Būtent tai mėginau paaiškinti savo pasakymu, kad pirmiausia turite ieškoti Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa kita jums bus pridėta. Dievo karalystė yra Kristaus sąmonė ir ją tegalima pasiekti per vienybę su jūsų Kristaus AŠ, kuris yra tarpininkas tarp Sąmoningojo AŠ ir jūsų AŠ ESU Esaties. Jūsų Kristaus AŠ yra jūsų viduje, ir raktas į kontakto su jūsų Kristaus AŠ užmezgimą yra nukreipti savo dėmesį vidun. Kai iš tiesų užmegsite šį ryšį su savuoju Kristaus AŠ ir teisumu, tai yra, teisingu savo laisvos valios ir savo dėmesio naudojimu, visa kita, tai reiškia, aukščiausios vienybės su jūsų dvasiniu aš jausmas, bus jums pridėta. Tėvui iš tiesų yra malonu dovanoti jums dvasinės vienybės karalystę. Tačiau raktas į karalystę yra jumyse.

Tad esminė mano šio ilgo mokymo mintis yra parodyti jums, kad aukščiausias būdas įveikti priklausomybę nuo sekso yra pasinaudoti dvilypiu metodu:

  • Naudokitės visais prieinamais įrankiais, kad išsilaisvintumėte nuo išorinių jėgų, kurios siekia įkalinti jus priklausomybėje nuo sekso, kaip aprašyta kitur.

  • Kai būsite dėję nuoširdžias pastangas pakilti virš tamsos jėgų ir masinės sąmonės sukurto žemyn traukiančio sūkurio, pripažinkite, kad jūsų seksualinės vienybės troškimas kyla iš Sąmoningojo AŠ troškimo patirti pilnatvę. Pripažinkite, kad šio troškimo iš tiesų neįmanoma išpildyti per seksualinį susiliejimą. Todėl nukreipkite savo dėmesį į vienovės su savuoju Kristaus AŠ siekimą, užuot siekę vienybės su kitu asmeniu.

Esmė ta, kad priklausomybė nuo sekso gali kilti iš tikro troškimo, tai yra, troškimo patirti vidinę pilnatvę, tačiau siekdami jos per seksą garantuosite, kad tikslo niekada nepasieksite. Nė vienas žmogus – niekas šiame pasaulyje – negali atstoti jūsų dvasinio aš. Egzistuoja daug pakaitalų, kurie gali kuriam laikui uždengti jūsų pilnatvės trūkumą. Tačiau nėra tokio pakaitalo, kuris galėtų jums suteikti tikrąją pilnatvę. Todėl pirmiausia ieškokite Dievo karalystės…

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels