Dangus

Aukštesnė perspektyva į homoseksualumą

Klausimas: Daugelis sako, kad meilė yra meilė. Ar tai tiesa? Jeigu tai nėra tiesa ir jeigu homoseksualas kada nors norėtų išsigydyti šį savo psichologijos aspektą, kaip galėtų tai padaryti? Ar egzistuoja kokios nors pakylėtųjų mokytojų remiamos programos, kurių padedamas žmogus galėtų išsigydyti nuo homoseksualumo?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Vašingtone, JAV, 2019 metais.

Na, praeityje mes perdavėme nemažai mokymų apie homoseksualumą. Tačiau norėčiau pakomentuoti teiginį, kad meilė yra meilė. Atvirai tariant, tai yra žaltiškos logikos pavyzdys. Kuomet norite paimti šią idėją arba sukurti tam tikrą idėją apie meilę, kad meilė visada yra gėris. Ir todėl neturėtų būti jokių suvaržymų ir ribų, ir taip toliau. Ir visgi tai pasakius, iš tiesų gali egzistuoti meilė, tikra meilė tarp dviejų tos pačios lyties žmonių. Yra daug tokių pavyzdžių: tarp tėvo ir sūnaus, motinos ir dukters. Tačiau taip pat galite rasti žmonių, kurie tapatinasi su savo lytiškumu ir jaučia trauką tai pačiai lyčiai, ir tai taip pat gali būti tikra meilė. Tad ši idėja, kad turite kažką išgydyti nuo jų homoseksualumo, iš tiesų nėra – nepaisant to, kas buvo pasakyta anksčiau, kuomet tai buvo išsakyta tam tikram sąmonės lygiui – aukščiausia idėja. Nėra taip, kad norėtume paimti visus homoseksualus Žemėje ir priversti juos pereiti šią programą, kuri juos išgydytų nuo šios ligos.

Mes trokštame matyti visus žmones augant. Ir trokštame, kad visi žmonės pasiektų tašką, kuriame, kaip ką tik sakiau apie dvasinės būtybės apibrėžimą ir kuo ji skiriasi nuo žmogiškos būtybės, jūs nebesitapatintumėte su šiais išoriniais dalykais, tame tarpe ir su savo lytiškumu. Ir ar būtumėte heteroseksualus ar homoseksualus, jūs su tuo nesitapatinate. Ir jeigu sugebėsite pasiekti šį tašką, kuriame pilnai nebesitapatinsite su savo seksualumu, tai nereikš, kad liausitės būti seksualiai aktyvūs. Tai netgi nereikš, kad liausitės būti homoseksualūs. Tai tiesiog reikš, kad praktikuosite tai su kitokiu sąmoningumu. Bet ar yra įmanoma tai pasiekti? Iš tiesų įmanoma, ir yra žmonių, kurie tai pasiekė. Žmonės tai pasiekia šiandien. Ir čia mes, pakylėtieji mokytojai, tiesiog sakome, kad turime leisti laisvai valiai tekėti savo vaga, nes žmonėms reikia patirti tam tikras patirtis, kol jiems bus jų gana ir todėl galės pasirinkti tai paleisti. Tai galioja bet kokioms sąlygoms, kurias patiriate būdami žmonėmis.

Vėlgi, praeityje mes mėginome taikyti šoko terapiją žmonėms, kad išpurtytume juos iš susitapatinimo su savo seksualumu, nes su daugeliu homoseksualų nutiko taip, kad dėl viso šio judėjimo už gėjų teises ir homoseksualų persekiojimo, jie pradėjo dar stipriau tapatintis su savo seksualumu. Ir norėtume, kad žmonės iš to išaugtų, kad jie galėtų pasiekti aukštesnį sąmoningumą, kuriame su tuo nebesitapatintų. Ir tai iš tiesų yra viskas, ką šiuo metu noriu pasakyti, nes, vėlgi, mes perdavėme mokymus, kurie vis dar tebegalioja.

Tačiau jūs, žinoma, galite pažvelgti į šiuos mokymus iš aukštesnio sąmoningumo lygmens. Iš tiesų noriu pasakyti, kad krikščioniškose bažnyčiose egzistuoja labai stiprus homoseksualumo smerkimo judėjimas. Ir egzistuoja labai stiprus judėjimas, kuomet žmonės projektuoja ir projektavo jau labai ilgą laiką, kad Dievas arba Jėzus smerkia homoseksualus. Tai yra žmogiškas prasimanymas, kuris buvo įkvėptas puolusių būtybių. Tame nėra jokios realybės. Dievas nesmerkia homoseksualių žmonių. Aš, Pakylėtasis Mokytojas Jėzus Kristus, nesmerkiu homoseksualių žmonių. Siekiu padėti visiems žmonėms išsilaisvinti nuo visų žmogiškų sąlygų, kuriose jie yra įstrigę. Tačiau nesmerkiu jokių sąlygų. Tad tai neturi visiškai jokios realybės, visas šis didžiulis smerkimas, kuris buvo sukurtas krikščioniškų bažnyčių, ir jūs iš tiesų galite į tai pažvelgti ir pamatyti viso to netikrovę, ir todėl galite užmegzti ryšį su to, kas aš esu, tikrove, ir su meile, kurią jaučiu visiems žmonėms. Ir su mano troškimu padėti visiems žmonėms augti ir transcenduoti bet kokias juos ribojančias sąlygas. Ir jeigu nejaučiate, kad jūsų homoseksualumas jus riboja, tuomet vis tiek jaučiu jums besąlyginę meilę ir priimu jūsų teisę naudotis savo laisva valia ir patirti tam tikrą patyrimą, kol jums bus jo gana.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels