Tarp karmos ir ligos egzistuojantis ryšys

Klausimas: Kokiu būdu karma yra susijusi su ligomis? Kodėl ir kaip karma gali būti išpirkta per ligą? Kokia čia yra logika?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2022 m. vebinare „Demokratija ir Kristiškumas“.

Na, egzistuoja labai sudėtingas ryšys tarp karmos ir ligos. Aš čia neaptarsiu visų šio ryšio aspektų. Tačiau duosiu jums kai ką, kad galėtumėte pamatyti, jog už to slypi tam tikra logika.

Ką padaro liga? Kai kuriais atvejais liga reiškia, kad yra tam tikri dalykai, kurių žmonės negali daryti. Duosiu jums šiek tiek juodai baltą pavyzdį. Žmogus suserga kažkokia liga, o tai reiškia, kad jis negali tapti kareiviu ir eiti į karą. Tai reiškia, kad jam yra sutrukdoma susikurti karmą, kurią jis būtų susikūręs eidamas į karą ir žudydamas kitus žmones. Ši karma, ši liga, karma, kuri pasireiškė šios ligos pavidalu, buvo sukurta ankstesniame gyvenime, kuriame žmogus iš tiesų ėjo į karą ir iš tiesų žudė žmones. Kai ši karma sugrįžo į fizinę plotmę, ji pasireiškė fizinės ligos pavidalu, kuri sutrukdė žmogui susikurti dar daugiau karmos. Tai yra vienas būdas, kaip karma būna susijusi su ligomis.

Taip pat gali būti taip, kad žmogus nusprendė savo Dangiškajame plane, jog nori pasiekti tam tikrą augimą šiame gyvenime. O kad pasiektumėte šį augimą, turite įveikti tam tikrą momentumą, kurį turėjote iš ankstesnių gyvenimų. Kitaip tariant, turite pažvelgti į save ir suvokti, kad turite tam tikrą momentumą. Vėlgi, jeigu išreikštume tai paprastais žodžiais – turite tam tikrą momentumą, skatinantį jus visada ginčytis su kitais žmonėmis, visada norėti būti teisiu. Ir nusprendėte, kad tai sunaikino ir sugriovė daugelį jūsų įsikūnijimų. Ir šį kartą norite tai įveikti.

Norite priversti save patirti akistatą su šiuo momentumu. Įrašote tai į savo Dangiškąjį planą ir turite potencialą, kad galite tai pamatyti, nes, žinoma, jūs ateinate su šiuo momentumu, tad jūs ginčysitės su kitais žmonėmis. Ir galite pasiekti tašką, kuriame tai pamatysite ir nuspręsite: daugiau to nebenoriu, noriu tai užbaigti. Tačiau, žinoma, jums taip pat yra įmanoma atsisakyti tai pamatyti arba atsisakyti ką nors dėl to daryti. Ir tuo atveju, galite būti įdėję į savo Dangiškąjį planą, kad jūsų karma iš ankstesnių gyvenimų materializuotųsi fizinės ligos pavidalu, dėl kurios jums taps sunkiau ginčytis ir kovoti su žmonėmis. Ir todėl tai privers jus pažvelgti į save, ar bent jau suteiks jums galimybę pažvelgti į save ir savęs paklausti: „Kodėl sergu šia liga? Kas už to slypi?“

Matote, daugumoje atvejų karma materializuojasi ligos pavidalu dėl to, kad norite sutrukdyti sau susikurti dar daugiau karmos, arba norite, kad jums būtų sunkiau ignoruoti pamokas, kurias turite išmokti. Taip pat gali egzistuoti ir kitos priežastys; galite laikyti pusiausvyrą kolektyvinei sąmonei, prisiimdami tam tikrą kolektyvinę karmą. Ir norite pademonstruoti, kad galite gyventi konstruktyvų gyvenimą nepaisant ligos, arba galite įveikti ligą. Egzistuoja įvairios priežastys. Bet bent jau daviau jums kažką, apie ką galite pamąstyti.

Vėlgi, tai nėra pilnas paveikslas, kadangi pilnas paveikslas yra labai, labai sudėtingas. Kalbant atvirai, jeigu pamatytumėte, kokius skaičiavimus ir svarstymus atlieka Karminė Valdyba, spręsdama, kokią karmą paleisti ir kokią karmą sulaikyti, tai yra labai sudėtinga, kaip jau anksčiau sakėme. Net ir geriausi superkompiuteriai negalėtų atlikti visų skaičiavimų, kuriuos atlieka Karminė Valdyba su savo padėjėjais.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2022 Kim Michaels