PSO, šiuolaikinė medicina ir naujas požiūris į gydymą

Klausimas: PSO, Pasaulinės Sveikatos Organizacijos Konstitucijos 19 straipsnyje yra teigiama, kad Pasaulinė Sveikatos Asamblėja suteikia įgaliojimus priimti konvencijas arba nutarimus bet kokiais PSO kompetencijos sričiai priklausančiais klausimais.

Kiek Pasaulinė Sveikatos Organizacija turi galios priversti kitas šalis vykdyti konvencijas arba nutarimus? Ir kokiu laipsniu PSO yra valdoma puolusių būtybių arba puolusios sąmonės? Ar pakylėtieji mokytojai galėtų tai pakomentuoti?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2023 m. Amerikai skirtame vebinare.

Na, PSO įtaka individualioms šalims, žinoma, priklauso nuo pačių individualių šalių, kiek jos laikysis PSO parengtų gairių ir rekomendacijų. PSO neturi jokių karinių pajėgų ar policijos, kad galėtų naudoti prievartą prieš šalis. Ji tik gali išmesti jas iš organizacijos. Tačiau, žinoma, PSO iš tiesų daro didžiulį poveikį daugeliui šalių. Ir yra akivaizdu, kad puolusios būtybės turi tam tikrą įtaką PSO organizacijai, ypač dėl to, kad medicina šiuo metu yra paremta materialistiniu požiūriu į gydymą. Ir PSO, žinoma, yra visiškai tam pasišventusi. Tai yra Pasaulinė Sveikatos Organizacija, o ne Pasaulinė Holistinės Sveikatos Organizacija, „PHSO“. Kuri, žinoma, atsiras aukso amžiuje.

Yra akivaizdu, kad čia egzistuoja tam tikra jų įtaka, tačiau ji iš tiesų nėra didesnė nei individualių šalių sveikatos organizacijose praktiškai visose šalyse. Kadangi, vėlgi, materialistinis požiūris į mokslą, į gydymą, vis dar tebėra labai stiprus daugelyje šalių. Ir, tam tikra prasme, galėtume taip pat sakyti, kad esmė čia nėra vien puolusios būtybės ir kažkokia grandiozinė konspiracija. Esmė čia yra, kad egzistuoja tam tikras augimo procesas kolektyvinėje sąmonėje. Ir jeigu atsitrauktumėte žingsnelį atgal ir pažvelgtumėte į didesnį paveikslą, turėtumėte suprasti, kad didelė dalis progreso, kuris buvo pasiektas šiuolaikiniame pasaulyje, leidusio išgyventi vis didesniam žmonių skaičiui, išgyventi vis didesniam vaikų skaičiui, leidusio žmonėms gyventi ilgiau ir išnaikinusio tam tikras užkrečiamas ligas – visa tai buvo pasiekta taikant mokslinį, metodinį požiūrį.

Taip, tai yra linijiškas požiūris, tai yra materialistinis požiūris ir jis tikrai turi savo limitus. Tačiau turėtumėte pažvelgti į platesnę istoriją ir pažvelgti į viduramžius, kuriuose žmonės daug labiau tikėjo įvairiais prietarais, susijusiais su sveikata. Matysite, kad buvo laikai, kai pagrindinė technologija sveikatai pagerinti buvo kraujo nuleidimas, dėl kurio per ankstyva mirtimi numirė daug žmonių. Taip pat egzistavo daug kitų su sveikata susijusių prietarų. Vėlgi, pasaulis turėjo nuo kažko pradėti, ir mokslas pastūmėjo pasaulį į priekį. Tačiau dabar, žinoma, atėjo laikas, ir seniai jau yra laikas, kad vis daugiau ir daugiau žmonių pradėtų tyrinėti alternatyvios ir holistinės sveikatos metodus. Kuomet jūs įtraukiate psichiką ir suvokiate, kad žmonės pirmiausia yra psichologinės būtybės.

Šis procesas jau vyksta, tačiau negalite tikėtis, kad PSO bus šio proceso priešakyje, kadangi ši organizacija buvo specifiškai sukurta kovoti su konkrečiomis sveikatos problemomis, tokiomis kaip užkrečiamos ligos. Vėlgi, turite į tai pažvelgti ir tarti: „Taip, tai nėra ideali situacija, kurią mes šiuo metu turime, tačiau tai tikrai yra geriau, lyginant su tuo, ką turėjome prieš 200 metų.“ Ir jums tiesiog reikia čia pripažinti, kaip Sen Žermenas sakė, jog nebus taip, kad po 20 ar 50 metų aukso amžius bus pilnai fiziškai įkūnytas. Aukso amžius yra procesas, kuris tęsis ateinančius 2000 metų. Tai reiškia, kad per šiuos ateinančius 2000 metų vyks laipsniškas progresas. Negalite tikėtis, kad per keletą metų visas požiūris į sveikatą pasaulyje dramatiškai pasikeis. Tai bus laipsniškas progresas, ir vienintelis būdas iš tiesų skatinti šį progresą yra kelti kolektyvinę sąmonę, kuri prasideda nuo individo sąmonės kėlimo. Ir, žinoma, naudokitės įrankiais ir technikomis, šaukiniais ir invokacijomis, kuriuos mes jums perdavėme. Tačiau tai bus laipsniškas procesas, ir pamatysite, kad PSO bus transformuota laikui bėgant.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2023 Kim Michaels