Kas yra virusas?

Klausimas: Kas yra virusas? Invokacijoje pasauliui nr. 38 „Invokacija Astrėjai Korona viruso sudeginimui“, ketvirtos dalies šeštame paragrafe yra sakoma: „Mylima Astrėja, kviečiame tavo ratą ir kardą surakinti demonus, padarus ir puolusias būtybes ir sudaužyti energetinę matricą, kuri neleidžia apnuoginti realybės, kas iš tiesų yra virusas ir kaip galime panaudoti specifinių dažnių energijas bet kokiam virusui nužudyti.“ Tad klausimas būtų toks: kas iš tiesų yra virusas? Ir ar galėtumėte pasidalinti tolesnėmis įžvalgomis apie tai, kaip galėtume pasinaudoti specifinių dažnių energijomis bet kokios rūšies virusui nužudyti?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų vebinare „Ideologijų eros pabaiga“.

Na, nesileidžiant pernelyg giliai į technines diskusijas, kurios toli peržengia pasiuntinio išorinių žinių ribas, ir todėl jis neturi koncepcijų, kad sugebėtų gauti šį mokymą ir išversti jį į žodžius, galime sakyti, jog virusą yra įmanoma suprasti energetiniame lygmenyje kaip tam tikros formos vibraciją.

Žinoma, viskas yra energija, tad į viską yra įmanoma žvelgti per energetinio lygmens prizmę. Bet kokią kūno ligą yra įmanoma suprasti energetiniame lygmenyje. Ir turite mokymą, kad žemesnę energijos formą yra įmanoma transformuoti, nukreipiant į ją aukštesnių dažnių arba aukštesnės vibracijos energijos formą, ir šitaip jūs tuomet galite transformuoti žemesnę energiją.

Galime sakyti, kad virusas, kaip ir bakterijos, o taip pat daugelis kitų kūne egzistuojančių sąlygų, yra specifinė energijos matrica. Už jos, žinoma, glūdi tam tikra idėja, tačiau ji taip pat turi energetinį komponentą, nes virusą yra įmanoma išskaidyti į energetinius dažnius, į tam tikų energijų bangas. Ir kai nustatote šias energijų bangas, jų dažnius, jų vibracines savybes, galite sukurti energijos bangą, kuri transformuotų viruso energiją į aukštesnį lygmenį, šitaip, iš esmės, išlaisvindama energiją iš viruso matricos.

Būtent tai ilgą laiką buvo vadinama energetine medicina. Ir tam tikri žmonės su tuo eksperimentuoja jau ilgą laiką, pradedant nuo žmogaus vardu Raifas (Rife), kuris prieš Antrąjį Pasaulinį karą sukūrė taip vadinamą Raifo generatorių. Ir tai iš tiesų turi tam tikrą pagrįstumą.

Ir šitai buvo sąmoningai užgniaužta, iš dalies farmacinės industrijos, kuri suvokia, jog negalėtų iš to uždirbti tiek daug pinigų, kaip gali tai daryti iš cheminių vaistų. Tačiau prie to taip pat prisidėjo materialistinė ideologija, kuri nenori pripažinti, jog viskas yra energija, nes tai kelia grėsmę materialistų teiginiui, jog už materialaus pasaulio ribų nieko nėra.

Kai pripažįstate, iš tiesų pripažįstate, jog viskas yra energija, suvokiate, kad privalo egzistuoti energijų vibracijos, peržengiančios šiuo metu taip vadinamų materialių vibracijų slenkstį. O tai, žinoma, rodo tarp materijos ir proto egzistuojantį ryšį ir galimybę protui veikti energiją. O jeigu materija yra sukurta iš energijos, tuomet protas taip pat gali veikti materiją, o tai yra absoliutus tabu materialistinėje ideologijoje.

Pasaulyje, žinoma, yra žmonių, kurie turi didesnes žinias apie tai už šį pasiuntinį, ir jie su tuo eksperimentuoja jau ilgą laiką, ir tik laiko klausimas, kada įvyks lūžis ir bus pradėta plačiau tai pripažinti.

Vėlgi, esmė yra suvokti, kad ideologinis požiūris į mediciną, kuris šiuo metu dominuoja alopatinėje medicinoje, būtent tai ir yra – ideologinis požiūris, kuris riboja mediciną, riboja jos gebėjimą išgydyti daugelį ligų. Esmė čia yra grįžti prie eksperimentais grįsto požiūrio ir tarti: Mums nėra būtina turėti ideologiją apie dvasinę gyvenimo pusę ar kaip veikia energija. Mums tiesiog reikia ryžtis eksperimentuoti ir pažiūrėti: Ar galime sugeneruoti energijų vibracijas, kurios galėtų išgydyti tam tikras ligas? Ar tai padeda žmonėms, o jeigu tai padeda žmonėms, tuomet, nepaisant ideologijos ar mūsų nepajėgumo to suprasti, turėtume su tuo eksperimentuoti ir atrasti būdą, kaip galėtume tai panaudoti žmonėms padėti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels