Dvasinė perspektyva į migreną

Klausimas: Maždaug 12% plačiosios populiacijos kenčia nuo migrenos. Kai kuriems žmonėms skausmas yra toks stiprus, kad jie negali funkcionuoti savo kasdieniame gyvenime. Ar galėtų mokytojai mums duoti dvasinę perspektyvą arba dvasinį vaistą migrenai?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Vašingtone, JAV.

Na, nepaisant to, ką anksčiau pasakiau apie placebo efektą, kad turėtų būti atvirkščiai – fiziniai vaistai turėtų būti vadinami placebu; žinoma, yra taip, kad fizinėje oktavoje, dėl joje šiuo metu egzistuojančio tankumo, egzistuoja daug fizinių priežasčių, ir jūs, žinoma, turite būti pasiruošę naudotis visomis jums prieinamomis technologijomis, kad įveiktumėte tas priežastis. Tai reiškia, kad daugeliui ligų egzistuoja skirtingi priežasčių lygmenys. Ir tas pats galioja migrenai, o taip pat daugeliui kitų labai sudėtingų ligų.

Migrena yra labai sudėtinga liga. Negalite išskirti vienos priežasties ir sakyti, kad štai čia yra priežastis, o čia yra magiška piliulė, kuri tai išgydys. Skirtingiems žmonėms egzistuoja skirtingos priežastys. Yra žmonių, kuriems gali egzistuoti fizinė priežastis, kuri gali būti paveldėta, nes tai yra šeimoje egzistuojantis paveldimumas. Kažkas vyksta smegenų cheminiuose procesuose, bet įprastai smegenų elektrinėje veikloje, kas nėra pusiausvyroje, ir tai yra fizinė priežastis.

Tačiau taip pat egzistuoja sudėtingesnės priežastys, kurios yra labiau psichologinės prigimties, tai sakydama turiu omenyje, kad jos turi tam tikrą komponentą emociniame, mentaliniame ir identiteto kūnuose. O šitai, žinoma, yra tai, su kuo jūs galite dirbti.

Na ir dabar, bendrai paėmus norėčiau pasakyti, kad jeigu sergate specifine fizine liga ir tai yra viena iš tų ligų, kuri nekelia pavojaus gyvybei, ji nėra ūmi ir jūs ją su savimi nešiojatės ilgą laiką, tuomet, žinoma, turėtumėte naudotis visomis jums prieinamomis fizinėmis priemonėmis.

Tačiau kad išspręstumėte gilesnes už to slypinčias priežastis, turėtumėte naudotis mūsų mokymais apie atskirąsias savastis. Mėginkite atrasti, kas tai yra – kokią jūs turite savastį, kuri sukelia jums šią konkrečią ligą, šį simptomą. Ir paimkime šį migrenos pavyzdį: kas nutinka, kai jums sukyla migrena?

Iš esmės nutinka taip, kad jūsų smegenys atsisako normaliai funkcionuoti. Ar tai būtų galvos skausmas, ar tai būtų kiti migrenos simptomai, pasireiškiantys sutrikdytu regėjimu, beveik nutinka taip, tarsi dalis jūsų smegenų išsijungtų.

Ir taip yra dėl to, kad pamatinė priežastis yra ta, kad kai patyrėte savo gimimo traumą, atsirado tam tikras gyvenimo Žemėje elementas, su kuriuo jūs nenorėjote susidurti. Jums tai buvo nepakeliama ir jūs priėmėte sprendimą – aš niekada daugiau nenoriu susidurti su šia situacija. Ir per įvairius gyvenimus tai gali būti sustiprinta iki tokio lygmens, kad jūs išvystote mechanizmą savo trijuose aukštesniuose kūnuose, kuris jus kartais priverčia išsijungti (priverčia išjungti jūsų smegenis). Todėl, kad gyvenime yra kažkas, ko jūs nenorite matyti. Na ir dabar, tai gali būti visiškai nesusiję su jūsų pirmine gimimo trauma. Tai gali būti mutavę į subtilesnę priežastį, subtilesnę savastį, tačiau yra kažkas, ko jūs nenorite matyti.

Na ir dabar, kai kuriems žmonėms, kurie yra labiau intelektualūs, tai gali būti susiję su mentaliniu kūnu. Kuomet nutiko taip, kai patyrėte savo gimimo traumą, vėlgi, prisiminkite, kad nusileidote į 48 sąmonės lygį, tad turėjote daugybę iliuzijų, per kurias žiūrėjote į gyvenimą. Tad jūs patyrėte traumą. O kadangi esate toks žmogus, kuris nori viską suprasti, buvote šokiruoti fakto, kad negalite to suprasti. Negalėjote suprasti, kodėl tai įvyko, ar netgi kodėl Dievas leido, kad tai įvyktų, ar ką jūs padarėte, kad tai įvyktų, kodėl jie jums tai padarė.

Ir tai nebūtinai reiškia, kad yra kažkas, ko jūs nenorite matyti, išskyrus tai, kad mėginate priversti save sąmoningai pripažinti, kad negalite visko suprasti Žemėje mentaliniu, intelektualiu protu. Todėl, kai susiduriate su situacija, kurioje yra dalykų, kurių jūs negalite suprasti ir paaiškinti, atsiranda šis pasąmoningas procesas, atskiroji savastis, kuri išjungia jūsų smegenis. Tad jūs negalite racionaliai, logiškai, intelektualiai, analitiškai mąstyti.

Ir dalykas, kurį jums tuomet reikia padaryti, yra pamatyti šias savastis ir tuomet suvokti kai kuriuos mokymus, kuriuos mes perdavėme, pavyzdžiui, knygoje „Mano gyvenimai“, tai yra, kad nėra jokio racionalaus paaiškinimo, kodėl puolusios būtybės daro tai, ką jos daro. Ir jūs galite, kai kuriais atvejais, pažvelgti į savo asmeninę situaciją, į žmones, kurie yra jums artimi, į savo šeimą, ir galite atrasti, kad jūsų šeimoje gali būti žmogus, kuris galbūt nėra puolusi būtybė, bet gali ir būti puolusi būtybė, kadangi daugelis dvasingų žmonių pasirinko įsikūnyti su puolusiomis būtybėmis, kad išmoktų tam tikras pamokas. Ir šis asmuo elgiasi tokiu padriku nelogišku būdu, kad negalite to racionaliai, intelektualiai paaiškinti. Tad dalykas, kurį jums čia reikia padaryti, yra nustoti mėginti tai paaiškinti, nustoti norėti viską suprasti intelektualiu protu. Ir būtent dėl to jūs turite šią savastį, kuri išjungia jūsų smegenis, kai atsiduriate šalia tokių žmonių.

Ir jums reikia su tuo dirbti ir pasiekti tašką, kuriame suvoktumėte ir pripažintumėte, pilnai priimtumėte, kad čia nėra nieko, ką būtų galima suprasti, ką būtų įmanoma paaiškinti. Ir jūs priimate, kad neturite to paaiškinti. Tačiau dalykas, kurį galite padaryti, yra, kad galite suprasti platesnį puolusių būtybių ir laisvos valios kontekstą, ir visus tuos mokymus, kuriuos mes apie tai perdavėme, susitaikydami su faktu, kad negalite to suprasti.

Tad taip pat tiesiog gali būti taip, kad mėgindami suprasti tai, ko negalite suprasti, sukeliate tokią didelę įtampą savo aukštesniems kūnams, ypač savo mentaliniam kūnui, kad tai persilieja į smegenis. Egzistuoja smegenų centrai, kurie yra susieti su emociniu kūnu. Egzistuoja kiti smegenų centrai, kurie yra susieti su mentaliniu kūnu. Ir egzistuoja smegenų centrai, kurie yra susieti su identiteto kūnu. Tad būtent smegenų centrai, kurie yra susieti su mentaliniu kūnu, daugumoje atvejų ir sukelia migreną, ir tai gali įvykti dėl šios įtampos, tai tiesiog tampa nepakeliama. Turite šį troškimą suprasti, tačiau smegenys neranda jokio būdo suprasti – mentalinis kūnas neranda būdo to suprasti. Ir tai yra beveik panašu į prietaisą, kuris perkaista. Jis atjungia maitinimą, tik jūsų atveju, jis neatjungia maitinimo. Jis jums sukelia galvos skausmą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels