Dvasinė perspektyva į chronišką nuovargį

Klausimas: Aš visą savo gyvenimą jaučiau chronišką nuovargį. Jis atsiranda dėl Epšteino-Baro viruso veiklos mano kūne. Milijonai žmonių yra veikiami to paties viruso. Kokia yra šios būsenos dvasinė priežastis?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas vebinare „Kaip pagilinti Kristaus įžvalgumą“ 2020 metais.

Na, turite būti atsargūs su tuo, ką turite omenyje sakydami „dvasinė priežastis“. Tai, žinoma, turi fizinį aspektą – kūne esantį virusą. Ir žinau, kad sakėme, jog viskas fizinėje oktavoje yra trijose aukštesnėse karalijose egzistuojančių priežasčių pasekmės. Tad iš tiesų negalite sakyti, kad virusas turi kažkokią dvasinę priežastį. Virusas yra aukštesnėse karalijose – emocinėje, mentalinėje ir identiteto, tačiau tai nėra dvasinė priežastis.

Bet koks virusas yra žemesnės sąmonės būsenos pasireiškimas, tam tikrų įsitikinimų ir įvaizdžių, egzistuojančių kolektyvinėje sąmonėje, pasireiškimas, ir jūs tai prisiėmėte ir jus tai padaro pažeidžiamus fizinio viruso patekimui į jūsų kūną ir ląsteles. Kitaip tariant, jūsų ląstelės nesukuria imuninės reakcijos, kuri galėtų įveikti virusą, nes jūsų imuninė sistema šio viruso nelaiko svetimu elementu. O svetimu elementu jo nelaiko dėl to, kad egzistuoja kažkokia jį atitinkanti savastis, egzistuoja kažkoks įsitikinimas jūsų emociniame, mentaliniame ir identiteto kūnuose.

Nuovargį sukeliančių virusų atveju nėra tik vienos priežasties, tačiau turėtumėte suprasti, ir būtent dėl to turėtumėte naudotis mūsų įrankiais šioms atskirosioms savastims pamatyti, kad yra labai, labai lengva žmonėms, ypač avatarams, tačiau taip pat ir pirminiams gyventojams, pasijusti prislėgtiems fizinėje oktavoje egzistuojančių sąlygų. Jaučiatės labai stipriai prislėgti šių sąlygų, su kuriomis susiduriate, konfliktų, su kuriais susiduriate. Esate prislėgti ne tik fiziškai, bet ir emociškai, taikydamiesi prie visų tų emocijų, kurios nuolatos iškyla jūsų emociniame kūne, kai patiriate tam tikras išorines sąlygas. Jaučiatės išsekę, prislėgti mentališkai, nes negalite suprasti, kodėl visi šie dalykai vyksta, ir negalite suprasti, ką galėtumėte dėl to padaryti. Ir jūs netgi galite būti prislėgti identiteto lygmenyje, nes dar neturite šio aiškaus pajautimo, kas jūs esate kaip dvasinė būtybė, ir nesuprantate, kodėl čia esate, kas jus privertė ateiti į šią Žemę, kodėl, kaip jaučia kai kurie žmonės, jūs nusipelnėte čia būti, arba kodėl Dievas jus baudžia patalpindamas į tokią planetą kaip ši. Gali būti daug tokių subtilių įsitikinimų, ir visa tai jus slegia.

Siekdami pasijusti mažiau prislėgti, mėginate aplink save susikurti tokius kaip ir šarvus. Galėtume tai palyginti su fizinės buferinės zonos kūrimu, sienos aplink savo kūną kūrimu. Įsivaizduokite darantys plytas iš molio ir statantys iš jų sieną aplink savo fizinį kūną, ir darote šią sieną vis storesnę, kad ji galėtų atlaikyti puolimą iš išorės. Ir daugelis žmonių per daugelį gyvenimų, kuriuose neturėjo dvasinio kelio ir mūsų duodamų mokymų, mėgino naudotis baime grįsta energija sienai aplink savo emocinį kūną statyti, kuri galėtų neįleisti energijų ir jūs tuomet galėtumėte nesijausti tokie prislėgti. Ir sienas taip pat pasistatote mentalinėje ir identiteto karalijose. Tai, žinoma, reikalauja pastangų ir sukuria pasipriešinimą jūsų keturiuose žemesniuosiuose kūnuose, ir būtent šis priešinimasis kelia jums nuovargį.

Todėl chroniškas nuovargis nėra vien fizinis dalykas, tačiau, žinoma, jis turi fizinę paralelę, kuri nebūtinai gali būti sukelta viruso, tačiau virusas iš tiesų gali jį sustiprinti. Tačiau tai iš tiesų prasideda trijuose aukštesniuose kūnuose nuo šio prislėgtumo pojūčio. Aš, žinoma, nesakau, kad neturėtumėte imtis visų įmanomų fizinių priemonių, kurių galite imtis, kovodami su šia specifine viruso forma. Tačiau, jeigu iš tiesų norite tai įveikti, jums reikia naudotis mūsų įrankiais ir dirbti su savo trim aukštesniais kūnais, atskleidžiant šias atskirąsias savastis, šiuos įsitikinimus, kuriuos turite apie planetą, ir pasipriešinimą, kurį jaučiate.

Sakyčiau, kad iš tiesų didžioji dalis, ne visi dvasingi žmonės, tačiau didžioji dvasingų žmonių dalis susiduria su vienokiu ar kitokiu nuovargiu. Ir taip tiesiog yra dėl to, kad būdami dvasingais jūs suvokiate, jog privalo egzistuoti aukštesnė realybė nei toji, kurią matote Žemėje. Ir todėl esate prislėgti šio kontrasto, kuomet žinote, kad yra tiek daug dalykų Žemėje, kurių neturėtų vykti. Tai jumyse sukuria pasipriešinimą, kuriam išsaugoti reikalinga energija, ir todėl jūs patys iš savęs atimate energiją, užuot panaudoję ją kūrybiškesniems tikslams. Kai įveiksite šį priešinimąsi, įveikdami savastis ir įsitikinimus, išlaisvinsite dalį šios energijos ir turėsite daugiau energijos.

Tačiau būdami dvasingu žmogumi jūs taip pat turite įsisąmoninti ir savęs paklausti: Kodėl esu dvasingas žmogus? Dvasingi jūs esate dėl to, kad esate jautrūs energijai. Kitaip tariant, esate dvasingi, nes jaučiate, kad yra energijų, kurios yra aukštesnės nei tai, ką matote Žemėje. Virš Žemės egzistuoja dvasinė karalija. Tačiau jautrumas jus taip pat gali padaryti jautrius žemesnėms energijoms, o tai reiškia, kad galite būti jautresni žmonių kančioms. Ir tai taip pat gali jus prislėgti ir sukelti jums nuovargį, nes jūs, vėlgi, jaučiate frustraciją – ką galėtumėte padaryti, kad palengvintumėte žmonių kančias? Tačiau negalite priversti savęs to nejausti.

Ir čia, vėlgi, turėtumėte naudotis dvasinės apsaugos įrankiais. Tačiau taip pat turite atskleisti tas savastis, kurios jus skatina manyti, kad turite jausti žmonių energijas. Kaip jau anksčiau sakėme, neprivalote jausti žmonių energijos ir leisti jai nusitempti jus žemyn, ar leisti kitiems žmonėms įsitraukti jus į savo emocinius reakcinius šablonus.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels