Ateities pokyčiai maisto ir medicinos pramonėje

Klausimas: Ar mokytojai turi apčiuopiamą viziją laipsniškam perėjimui, kurį turime atlikti, kad pasiektume Sen Žermeno viziją medicinai ir gydymui aukso amžiuje, ypač jeigu norime pamatyti regimus pokyčius maisto ir medicinos pramonėje po 50 metų, kaip Sen Žermenas minėjo viename iš savo ankstesnių atsakymų?

[Pilnas klausimo tekstas: Tai yra labiau praktinis klausimas apie Sen Žermeno viziją medicinai ir gydymui Aukso Amžiuje. Kaip Pakylėtieji Mokytojai anksčiau minėjo, nėra vieno gydymo metodo, kuris vienodai gerai visiems tiktų. Todėl energetinė medicina ir sąmoningas darbas su savo aukštesniaisiais kūnais bus individualaus gydymo Aukso Amžiuje idealas.

Vis daugiau ir daugiau žmonių šiandien pradeda įsisąmoninti alternatyvias medicinos sistemas, tokias kaip ajurveda, integracinė medicina, natūropatija, energetinė medicina ir t.t., bet ar to pakanka, kad galėtume sukurti holistinį požiūrį į gydymą, kuris apimtų identiteto, emocinį ir mentalinį kūnus?

Pavyzdžiui, ajurveda naudoja principus, kuriems yra daugiau nei 5000 metų; ji koncentruojasi į penkis elementus ir unikalią kiekvieno individo emocinę, mentalinę ir fizinę konstituciją. Ji nurodo, kokį maistą ir gyvenimo būdą turėtume rinktis pagal savo konstituciją. Šitaip ji prisitaiko prie kiekvieno individo, tačiau, žinoma, ji nėra paremta grynais Pakylėtųjų Mokytojų mokymais. Visgi žmonėms, kurie šiuo metu dirba su PM, ar tai būtų geras išeities taškas, leidžiantis pradėti matyti skirtingų aukštesniųjų kūnų susietumą, remiantis senovės išmintimi ir grįžimu į Motiną Gamtą?

ARBA

Galbūt pagrinde turėtume koncentruotis į diagnostinės technologijos įtraukimą, kuri matuoja šias emocijas ir auras mūsų aukštesniuosiuose kūnuose?

Kitaip tariant, kolektyvinėje sąmonėje šiuo metu egzistuoja pasidalijimas tarp natūraliausių ir holistinių priemonių ir technologijos. Tai yra tarsi takoskyra tarp seno ir naujo. Kaip galėtume apjungti šiuos du dalykus pasaulyje, kuris yra paremtas šiuo skeptišku požiūriu į natūralias priemones, vadindamas tai šarlatanizmu ir technologijos baime, kuris yra paremtas DI, dirbtiniais įrankiais ir t.t.

Tad galiausiai mano klausimas būtų:

Ar mokytojai turi apčiuopiamą viziją laipsniškam perėjimui, kurį turime atlikti, kad pasiektume Sen Žermeno viziją medicinai ir gydymui aukso amžiuje, ypač jeigu norime pamatyti regimus pokyčius maisto ir medicinos pramonėje po 50 metų, kaip Sen Žermenas minėjo viename iš savo ankstesnių atsakymų?]

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2024 m. Naujųjų Metų vebinare.

Na, mes iš tiesų turime tam viziją. Tačiau turite čia suprasti, kad šis pasiuntinys nėra gydymo menų ekspertas. Ir todėl jis nėra tasai, per kurį mes perduosime tą viziją. Mes tai darysime per žmones, ar jie būtų tiesioginiai mūsų mokiniai ar ne, kurie turi patirties medicinos srityje ir taip pat turi susiderinimą su mumis, intuityvų susiderinimą. Mes perduosime kai kurias idėjas per vieną žmogų, kai kurias kitas – per kitą. Aš čia tik pasakysiu, kad šiandien pasaulis yra įstrigęs tam tikrame lygmenyje dėl šio juodai balto požiūrio, kuriame sakote, kad viskas turi būti „arba-arba“. Arba mes pasikliaujame vien šiuolaikiniu mokslu ir empiriniais duomenimis, ir tuo, ką galima įrodyti, arba visiškai pereiname į natūralų gydymą ir senovės gydymo menus. Tai neprivalo būti juodai balta, ir tai nebus juodai balta aukso amžiuje. Jūs tiesiog pradėsite žiūrėti į šiuos senesnius gydymo metodus ir natūralius gydymo metodus ir sakysite: „Ką galime iš jų išmokti? Kaip galime juos įtraukti į šiandieninę mediciną?“ O kad galėtumėte tai padaryti, turite tai tirti pasitelkdami technologiją.

Egzistuoja tam tikri gydūnai, kurie turi šį ideologinį požiūrį, jog visi senieji gydymo metodai yra daug geresni už šiuolaikinius, kadangi jie neturi jokio pašalinio poveikio, to ir ano. Tačiau turite suvokti, kad mokslas ir technologija neišnyks aukso amžiuje. Priešingai, jie bus išplėsti, ir išplėsti jie bus įtraukiant sąmonę, įtraukiant intuiciją, o ne vien intelektą, empirinius duomenis ir taip toliau. Yra būtina ir svarbu naudoti visus mokslinius metodus ir technologijas, kuriuos turite, tyrinėjant šių gydymo metodų poveikį.

Aš tik pasakysiu, kad yra gydūnų, kurie eksperimentuoja su šiais senesniais gydymo metodais, ir jie yra priėmę šį romantizuotą požiūrį, jog kadangi, pavyzdžiui, ajurvedai yra 5000 metų, ji turėjo būti perduota tyrais laikais, kuomet žmonės turėjo daug geresnę intuiciją ir gebėjo pajausti, kaip veikia gydymas. Ir kaip anksčiau paaiškinome, tai iš tiesų nėra realistiškas scenarijus, kadangi kolektyvinė sąmonė buvo žemesnė prieš 5000 metų nei yra šiandien. Ir todėl tai, kas galėjo būti perduota anais laikais, nebuvo kažkokie aukščiausi gydymo metodai. Kai turėsite šį atvirumą įtraukti intuiciją ir įkvėpimą į mokslą, pamatysite atsirandant naujus gydymo metodus, kurie gali būti tam tikru laipsniu grindžiami senaisiais, tačiau jie nebus įstrigę senųjų metodų paradigmoje. Galite matyti tam tikras idėjas, paimtas, pavyzdžiui, iš ajurvedos, tačiau jums nėra reikalo priimti visą tą filosofinį ajurvedos sluoksnį, ir tas pats galioja kitiems gydymo metodams. Kai kurie alternatyvūs praktikuotojai jau, žinoma, yra atviri tokioms technikoms ir metodams. Ir tėra laiko klausimas, kada pamatysite visa tai atsiskleidžiant ateinančiais dešimtmečiais. Čia įvyks dideli pokyčiai. Jie jau atkeliauja.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2024 Kim Michaels