Dangus

Būti realistišku yra raktas į sėkmę

Klausimas: Turiu polinkį į meną ir mėginu į jį įpinti pakylėtųjų mokytojų įžvalgas. Tačiau man buvo labai sunku kažką iš to išgauti, tiek ekonomiškai, tiek profesionaliai, ir pradedu jausti, kad tikriausiai turėsiu tai palikti. Ir vis dėlto, tai yra beveik vienintelis dalykas, kurį mėgstu daryti ir esu daugiau mažiau įvaldęs – tačiau dėl neateinančios sėkmės imu kvestionuoti savo tikruosius gebėjimus. Ar visata mums sako pereiti prie kitų dalykų, kai beldžiame į duris, kurios nenori atsidaryti?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas vebinare „Kaip pagilinti Kristaus įžvalgumą“ 2020 metais.

Na tai, vėlgi, yra viena iš šių mįslių kelyje. Iš tiesų yra daug, daug žmonių, tiek dvasingų žmonių, tiek tiesiog kūrybiškų žmonių, kuriems sunkiai sekėsi sulaukti savo gebėjimų pripažinimo. Iš tiesų yra atvejų, kai žmonės beldėsi į duris, kurios nebuvo atidarytos, ir jie beldėsi vėl ir vėl, ir taip tiesiog buvo dėl to, kad jiems iš tiesų buvo skirta eiti kita kryptimi. Tačiau taip pat, žinoma, egzistuoja ir kiti atvejai, ir galite juos rasti vėl ir vėl, net ir vaikystėje: „Jeigu iš pradžių nepasiseka, mėginkite dar ir dar, ir dar kartą.“ Ir yra atvejų, kuomet turite nesiliauti belsti, kol kažkas atsidarys.

Tačiau, kai susiduriate su kažkuo, kas neduoda rezultatų, konstruktyviausias požiūris, kurį galėtumėte priimti, būtų suvokti, jog priežastis, dėl kurios durys neatsidarė, yra ta, kad yra kažkas, ko nepamatėte, kažkas, ko neišsprendėte. Kitaip tariant, gali būti, kad durys neatsidaro ne dėl to, kad jūs negalite jų atidaryti, bet dėl to, kad neradote tinkamo rakto – nes turite tam tikrą atskirąją savastį, kuri neleidžia jums atrasti to rakto. Tad būtų konstruktyvu padaryti prielaidą, kad tuomet jums reikia naudotis mūsų perduotais įrankiais, idant apnuogintumėte visas tas savastis, kurios yra susijusios su jūsų kūrybinėmis pastangomis.

Ir aš taip pat pasakysiu, jog niekas nesakė, kad turėtumėte kurti meną, grįstą pakylėtųjų mokytojų idėjomis ar vaizdiniais. Jeigu norite tapti sėkmingai savo meną parduodančiu menininku, turite žiūrėti, ko reikia rinkai, ir tuomet duoti tai, ko jai reikia. O tuomet, po tam tikro laiko, kai jau būsite susikūrę sau tam tikrą vardą toje srityje, galėsite įvesti pakylėtųjų mokytojų idėjas.

Daugelis pakylėtųjų mokytojų mokinių įžengė į proto būseną, kurioje galvoja: „Jeigu naudosiu pakylėtųjų mokytojų mokymus (tai neprivalo būti menas, tai gali būti ir kitos sritys), tuomet mokytojai stebuklingai užtikrins mano pasisekimą.“ Tačiau tai negali įvykti dėl tos srities pobūdžio, dėl kolektyvinės sąmonės, dėl to, kas vyksta toje srityje, ar tai būtų menas, mokslas ar dar kažkas. Turite būti realistiški. Negalite tikėtis, kad galėsime magiškai pakeisti sąlygas pasaulyje, nes tam reikėtų nustumti į šalį kolektyvinę sąmonę, o tai pažeistų laisvą valią.

Turite realistiškai įvertinti sritį, į kurią norite eiti. Ištirkite, kokie yra tos srities reikalavimai, kad galėtumėte joje įsitvirtinti. O tuomet, kai jau būsite joje įsitvirtinę, galėsite įvesti tam tikras idėjas. Turite žingsniuoti po mažą žingsnelį. Įvedate vieną idėją, kuri gali atlikti kažkokį pokytį, tačiau negalite tikėtis, jog į bet kokią sritį galėsite įvesti visų savo įžvalgų, kurias gavote iš mūsų mokymų, pilnumą, nes žmonės nesugebės to pakelti. Turite būti realistiški ir eiti žingsnis po žingsnio, ir tuomet galėsite palaipsniui įvesti vis daugiau ir daugiau.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels