Kūrybiškumas be laisvės?

Klausimas: Buvo laikai, kai Rusija daug kuo prisidėjo prie mokslo ir kūrybinių menų. Ar valstybė, kontroliuodama savo piliečius, atbukino šį kūrybiškumą? Ir dėl šio psichinio skausmo rusai tiesiog turi šį ypatingumo ir pranašumo filtrą, už kurio slepiasi.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų Rusijai skirtame vebinare „Įveikite pranašumo sąmonę ir jausmą, kad esate nevientisi, sutraumuoti ir susikoncentravę į išorę“.

Galite matyti daugelyje skirtingų visuomenių, kad kontrolė ir kūrybiškumas negali kartu egzistuoti. Yra neišvengiama, kad kuo labiau didinsite kontrolę, tuo labiau mažinsite kūrybiškumą. Kūrybiškumui reikalinga laisvė. Jam reikalingas atvirumas eksperimentuoti. O kai egzistuoja prievartinė kontrolė, kuri riboja eksperimentavimą, na tai tuomet yra limitas tam, ką gali atnešti kūrybiškumas.

Sovietiniais laikais iš tiesų matėte, kad buvo vykdoma daug tyrinėjimų. Ir egzistavo tam tikras kūrybiškumas, Rusijos ir sovietiniai mokslininkai atnešė tam tikrus naujus dalykus. Tačiau visa tai vyko tam tikrų limitų ribose, valstybės ir komunistinės partijos nustatytų limitų ribose. Tai buvo išskirtinai materialistinis požiūris, kurio tikslas buvo auginti Sovietų Sąjungos galią, tiek karinėje sferoje, tiek kitais būdais.

Tačiau, žinoma, šis fenomenas nėra išskirtinai Rusijos fenomenas, matote jį vykstant ir kitose šalyse. Ir galite jį matyti šiuo metu vykstant ir Vakaruose, kur materialistinis mentalitetas riboja mokslinius tyrinėjimus ir bendrą kūrybiškumą. Matėte viduramžiais, kaip katalikų bažnyčia ribojo mokslinius tyrinėjimus ir eksperimentavimus.

Tad, bendrai paėmus, akivaizdu, kad kai kultūra, visuomenė, religija ar politinė partija nustato ribas, su kuo galima eksperimentuoti, apie ką galima kurti teorijas, kokios gali būti kuriamos ir tyrinėjamos naujos teorijos, tuomet tai apribos ne tik mokslinį kūrybiškumą, bet taip pat ir kitas kūrybiškumo formas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels