Karo Ukrainoje pabaiga

Klausimas: Vebinare Ukrainai 2022 metų spalį, pakylėtieji mokytojai sakė, kad karas ilgai nesitęs ir kad Putinas ilgai nevaldys. Tačiau jau eina treti karo metai ir treti metai, kai Ukraina yra brutaliai bombarduojama visokiausiais ginklais. Putinas buvo perrinktas dar šešeriems metams ir pradėjo naikinti Ukrainą su ypatingu įniršiu. Kada baigsis šis konfliktas ir kada Putinas bus paimtas iš įsikūnijimo? Kada pasieksime pasaulį be karo? Kalbėjau invokacijas prieš karą Ukrainoje šiuos trejus metus. Nors sakote, kad neturėtume būti prisirišę prie rezultatų, nebeturiu pakankamai fizinių ar moralinių jėgų. Ar gali būti, kad būčiau pats pasirinkęs tokį įsikūnijimą?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2024 m. Velykų vebinare.

Mes nesakėme, kad karas tikrai nesitęs ilgai ar kad Putinas tikrai ilgam neliks įsikūnijime. Sakėme, kad egzistuoja potencialas, jog tai gali įvykti. Tuo metu, kai tai sakėme, iš tiesų egzistavo toks potencialas, kadangi karas sukūrė didelę sumaištį kolektyvinėje Rusijos sąmonėje, kuri paskatino daugelį rusų permąstyti savo paramą Putinui. Deja, jie pasirinko nepatraukti savo paramos Putinui, ir todėl karas vyksta toliau, nes Putinas vis dar tebėra įsikūnijime. Ir Rusijos žmonės dar neatliko pokyčio, kuris leistų jiems pamatyti Putino pažadų melą ir todėl jie nustotų jį remti.

Na ir dabar, tai yra labai sudėtinga situacija, ir ne vien rusai yra šios lygties dalis. Tai taip pat priklauso ir nuo ukrainiečių, kurie taip pat yra šioje situacijoje, kurioje jie, taip sakant, yra verčiami apsispręsti, kokia šalimi nori būti. Ir vis dar tebėra daug ukrainiečių, ne tik rytinėje dalyje, bet ir visoje Ukrainoje, kurie abejoja arba yra abejingi tam, ar Ukrainai būtų geriau būti valdomai Rusijos ar būti nepriklausoma šalimi.

Vis dar yra abejojančių, ar būtų geriau Ukrainai būti ES dalimi ir labiau atsigręžti į Vakarus. Rusijos populiacijoje nebuvo lemtingo pokyčio, kaip lemtingo pokyčio nebuvo ir Ukrainos populiacijoje.

Tai galėjo įvykti, ir atrodė, kad tai įvyks 2022 metais, tačiau tai neįvyko. Tai nereiškia, jog tai neįvyks, ir tai taip pat nereiškia, kad Putinas valdys ateinančius šešerius metus ar kad jis liks įsikūnijime ateinančius šešerius metus. Nes, vėlgi, egzistuoja ši didelė sumaištis kolektyvinėje Rusijos sąmonėje. Ir iš dalies tai yra besitęsiančio karo padarinys, sankcijų padarinys, Rusijos izoliacijos, valdžios atstovų vykdomos priespaudos, kuri vis stiprėja, ekonomikos, didėjančių palūkanų normų, augančios infliacijos ir taip toliau.

Tačiau taip pat reikšmingas veiksnys buvo išpuolis Maskvoje per koncertą. Kadangi Putinas tam tikru būdu pažadėjo, kad jeigu Rusijos žmonės jam suteiks valdžią, jis jiems suteiks saugumą.

O dabar buvo įrodyta, kad nepaisant to, jog Putinas buvo perspėtas iš užsienio apie galimą teroristų ataką, jis šių perspėjimų nepriėmė rimtai ir neapsaugojo žmonių. Daugelis žmonių Maskvoje kol kas jautėsi izoliuoti nuo karo, kad tai jų neveikia, kadangi dauguma kareivių, kurie buvo siunčiami į Ukrainą, buvo imami iš rytinių Rusijos regionų. Jie gyveno tarsi tokiame burbule, o dabar burbulas buvo susprogdintas. Dar reikės pažiūrėti, kokį tai turės poveikį. Tai paskatino laikiną nacionalizmo bangą, tačiau taip pat egzistuoja ši paslėpta abejonė, ar Putinas sugebės įvykdyti savo pažadus. Ir klausimas yra, kuria linkme tai pasisuks, kol ta pusiausvyra bus apversta.

Na ir dabar, kaip sakiau, ši situacija yra sudėtinga. Ne tik Ukrainai ir Rusijai, bet ir likusiam pasauliui. Ir matote, pavyzdžiui, Jungtinėse Valstijose, kuriose dabar vėl yra šis susiskaldymas, ar palaikyti Ukrainą, ir kaip tai materializuojasi respublikonų partijoje tarp tų, kurie yra akli Trampo pasekėjai, ir tų, kurie yra tikri tradiciniai respublikonai, kurie natūraliai palaikytų Ukrainą prieš Rusiją. Vėlgi, čia yra pamokos, kurios turi būti išmoktos, ir kur pasikeis sąmonė?

O tuomet yra visas šis Europos kontinentas, kuriame, vėlgi, nors iš pradžių buvo labai vieningas atsakas iš Europos, vis dar tebėra tam tikras susiskaldymas, vis dar nėra aiškumo, koks bus europiečių atsakas. Na ir dabar, pradedate girdėti balsus, kurie sako, kad vienintelis būdas išvengti karo su Rusija, yra pasiruošti jį laimėti, kad Rusija nedrįstų pulti. Ir, vėlgi, viskas priklauso nuo to, kuria linkme tai pasisuks. Ir kada Europa pasieks tašką, kuriame galės parodyti aukštesnį atsaką, vieningesnį atsaką į šį konfliktą?

O tuomet yra likęs pasaulis, kuriame kitos šalys taip pat yra inicijuojamos. Kaip jos į tai reaguos? Ar jos leis tokiai didelei šaliai kaip Rusija užpulti kitą šalį ir tiesiog sėdės apsimesdamos, kad tai nevyksta? O gal jos užims poziciją ir tars: Ne tokiame pasaulyje mes norime gyventi? Kitaip tariant, kada pasieksime pasaulį be karo? Na, kai kritinė masė žmonių ir kritinė masė šalių nuspręs, kad karas jiems nebėra priimtinas. Kad karas nėra priimtina priemonė tikslui pasiekti.

Kalbant apie tai, ar galėjai asmeniškai pasirinkti šį įsikūnijimą, taip, tu jį pasirinkai. Tai yra tavo Dangiškojo plano dalis būti toje situacijoje, kurioje esi. Ir turi atrasti, kokios yra pamokos, kurias norėjai išmokti? Kokia yra psichologija, kurią gali transcenduoti? Ir kokie yra aukštesni tavo Dangiškojo plano aspektai? Niekas nėra priverčiamas būti įsikūnijime. Visada egzistuoja tam tikras pasirinkimo lygmuo. Ir vis dėlto, tu iš tiesų pasirinkai, ir atradęs priežastį, kodėl pasirinkai, galėsi įveikti naštą, kurią šiuo metu jauti. Yra suprantama, kad jautiesi slegiamas šios naštos. Jokiu būdu tavęs nekaltinu. Tiesiog sakau, kad yra įmanoma tai įveikti.

Kas liečia tai, kiek ilgai tęsis šis karas, na, neįmanoma tokiam dalykui kaip šis nustatyti datos. Galite turėti viltį, kad jis nesitęs tiek ilgai. Tačiau negalite nustatyti datos, nes, kaip sakiau, yra tiek daug subtilių veiksnių, kurie dalyvauja šioje lygtyje. Tačiau, žinoma, vienas iš didžiausių veiksnių bus tai, kad Rusijos žmonės pradės savęs klausti, ar gali Putinas įvykdyti savo pažadus? Ir vienas iš pažadų, kurį jis davė, buvo tai, kad jeigu jie jam suteiks valdžią, jis jiems užtikrins saugumą. Na, daugelis žmonių Maskvoje dabar suvokė, kad jis gali nesugebėti įvykdyti šio pažado.

Tačiau žmonės tai pat galėtų pradėti savęs klausti: Na, ar kas nors yra saugus Putino Rusijoje? Ar jie yra saugūs nuo išorinių atakų? Bet ar jie yra saugūs ir nuo Putino ir populiacijos priespaudos, kuri vis stiprėja? Ar kas nors gali jaustis saugus? O gal jūs slystate atgal į tą situaciją, kai viešpatavo Stalino Raudonasis Teroras, kai niekas negalėjo jaustis saugus? Ir ar Rusijos populiacija nori dar kartą patirti situaciją, kurioje niekas nėra saugus nuo savo pačių vyriausybės? Na ir dar vienas pažadas, kurį Putinas davė, buvo tai, kad jeigu jūs man suteiksite valdžią, aš nesikišiu į jūsų įprastinį kasdienį gyvenimą.

Tačiau, vėlgi, daugelis žmonių pradeda abejoti, ar jis sugebės įvykdyti šį pažadą, visų pirma dėl to, kad karas ir tarptautinės sankcijos pradeda veikti žmonių kasdienį gyvenimą. Jų laisvių suvaržymas pradeda veikti jų gyvenimą, bet taip pat pažvelkite, kaip pasikeitė retorika. Po dviejų metų, kai tai buvo vadinama šiuo absurdišku terminu „ypatinga karinė operacija“, jie dabar pradėjo, Kremlius dabar pradėjo naudoti terminą karas. Tai reiškia, kad dabar bet kurią akimirką Rusijos valdžia gali nuspręsti uždaryti sienas, kad niekas negalėtų palikti Rusijos. Ir jie gali paskelbti visuotinę mobilizaciją, kuomet visi tam tikro amžiaus vyrai būtų pašaukti į kariuomenę ir išsiųsti į Ukrainą. Argi tai nėra didžiulis kišimasis į žmonių kasdienį gyvenimą ir jų saugumą? Akivaizdu, kad daugybė dešimčių tūkstančių žmonių, kurie buvo nužudyti kaip patrankų mėsa Ukrainoje, nemano, jog pažadas juos apsaugoti buvo išpildytas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2024 Kim Michaels