Konstruktyvūs ir negatyvūs globalizacijos aspektai

Klausimas: Kas yra globalizacija? Kodėl kai kurie žmonės globalizaciją laiko blogiu? Gal taip yra dėl to, kad ji yra naudojama iškreiptu būdu?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų vebinare „Ideologijų eros pabaiga“.

Na, mes daug kartų sakėme, kad nėra tokios koncepcijos, kurios puolusios būtybės negalėtų iškreipti, ir jos mėgina iškreipti viską, siekdamos panaudoti tai savo savanaudiškiems tikslams.

Na ir dabar, jeigu pažvelgsite į tai, kas įvyko Žemėje, žiūrint iš grynai technologinės perspektyvos, per pastaruosius dešimtmečius, galėsite matyti, kad su interneto sklaida ir geresne komunikacija pradėjo plisti globalesnis sąmoningumas. Žmonės pradėjo daug labiau įsisąmoninti kitas kultūras ir kaip kitose kultūrose gyvenantys žmonės mąsto bei komunikuoja.

Tad vyko globalinio sąmoningumo plėtimasis. Prie to, žinoma, prisidėjo ne vien internetas. Prie to taip pat prisidėjo ištobulėjusi technologija, kuri ilgų atstumų keliones padarė lengviau prieinamas ir finansiškai įmanomas, ir žmonės fiziškai keliavo į kitas šalis ir pamatė kitas kultūras. Tad jau vien šis faktas, kad žmonės susitiko arba susidūrė su kitomis kultūromis, su kitokia aplinka, su kitomis rasėmis ir religijomis, paskatino globalinio sąmoningumo augimą.

Na ir dabar, akivaizdu, kad mes, pakylėtieji mokytojai, iš tiesų ketiname toliau auginti šį globalinį sąmoningumą, nes tai yra mūsų pastangų pakelti suvokimą, kad visa gyvybė yra viena, dalis – visi žmonės yra viena, visi žmonės yra susiję, visi žmonės yra to paties gyvenimo audinio dalis. Ir todėl, tai, ką darysite kitiems žmonėms, paveiks jus pačius. Ir tai yra šio globalaus sąmoningumo, kurį siekiame skleisti, dalis.

Taip pat akivaizdu yra ir tai, kad aukso amžiuje atsiras didesnis globalaus sąmoningumo jausmas. Galiausiai bus pasiektas taškas, kuriame atsiras labiau globalizuota valdžios forma, sukurta ant tam tikrų principų, kurių laikysis visos pasaulio šalys. Ateis momentas, kai tautinės valstybės pradės nykti. Iš pradžių atsiras didesni regionai, tačiau galiausiai atsiras šis globalaus sąmoningumo pajautimas.

Tačiau taip pat yra akivaizdu, kad tam tikros puolusios būtybės mėgina sutrukdyti šiam judėjimui link vienovės, skaldydamos žmones ir kurdamos chaosą, susiskaldymą, konfliktus ir karą. Tačiau taip pat yra ir kitos puolusios būtybės, kurios mėgina pasinaudoti šiuo kylančiu globaliniu sąmoningumu ir užimti poziciją, kurioje, užuot turėjusios valdžią tik vienai šaliai, jos dabar mano galėsiančios naudotis globalia valdžia.

Akivaizdu, kad valdžios elitas ir puolusios būtybės gali iškreipti globalizacijos koncepciją. Kai kurie žmonės intuityviai tai pajautė arba priėjo šios išvados intelektualiai, racionaliai samprotaudami. Tad jie priešinasi šiam reiškiniui, kuris paprastai yra vadinamas globalizacija. Kai kurie žmonės sugeba suvokti, kaip sakėme, kad galutinė kapitalizmo išdava yra vienos korporacijos įsiviešpatavimas, sunaikinusios arba prarijusios visus kitus verslus ir tuo būdu ėmusios dominuoti ekonomikoje. Ir jie šitai suvokia ir nori neleisti tam įvykti, ir mąsto, kaip galėtų tai padaryti. Ir tai yra pakankamai pagrįsta suvokti šiuos dalykus ir skleisti supratimą apie tai, ir neleisti vykti šiai globalizacijos formai, kurios varomoji jėga yra valdžios troškimas. O taip pat jos varomoji jėga yra valdžios koncentravimas į vis mažesnio rato žmonių rankas.

Akivaizdu, kad globalinės valdžios forma, kurios viziją aš turiu, nebus diktatūra, kuriai vadovautų vienas žmogus ar netgi keli žmonės, ar netgi žmonių elitas. Tai bus visiškai kitokia valdymo forma, kuri, žinoma, bus grindžiama daug didesniu daugelio skirtingų žmonių dalyvavimu, kuomet vienas žmogus negalės nulemti viso pasaulio likimo.

Ir jūs, būdami pakylėtųjų mokytojų mokiniais, galite naudotis mūsų mokymais savo įžvalgumui ir suvokimui vystyti, ir galite suvokti, kad iš tiesų egzistuoja tam tikri negatyvūs globalizacijos aspektai. Tačiau taip pat egzistuoja ir tam tikri konstruktyvūs globalizacijos aspektai. Ir galite išsakyti prašymus, kad konstruktyvūs aspektai būtų toliau vystomi, o destruktyvūs aspektai būtų apnuoginti, galite išsakyti prašymus surakinti tamsos jėgas ir už jų slypinčias puolusias būtybes, atnešti joms Kristaus teismą ir taip toliau.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels