Akašos kronikų technologija ir istorija

Klausimas: Kai žmonės nori pateisinti savo žiaurumą, abejingumą arba ciniškumą, jie dažniausiai ima pavyzdžius iš istorijos. Būtent tai Putinas padarė savo žmonėms, primesdamas jiems savo istorijos viziją. Būtent tai daro daugelis kitų žmonių, mėgindami pateisinti vieno žmogaus žiaurumą prieš kitus žmones. Vienoje iš konferencijų Motina Marija užsiminė, kad ateis toks laikas, kai tikroji istorija taps žinoma žmonijai. Kiek ilgai dar liko laukti, kada ateis toks laikas? 10, 20 metų, o gal netgi 100 metų ar dar ilgiau? Ir kiek reikšmingai tai paveiks žmonių protus? Ar šalys ims atgailauti atradusios, kad daugelis ankstesnių kartų buvo labai stipriai apgautos?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2023 m. konferencijoje Kazachstane.

Na, negaliu jums duoti tikslaus metų skaičiaus, kadangi tai neįvyks per vieną lemtingą įvykį. Tai bus laipsniškas procesas. Šis procesas kai kuriose šalyse vyksta jau ilgą laiką, kai tuo tarpu kitos šalys vis dar tebėra įstrigusios šiame labai stipriai sumanipuliuotame požiūryje į istoriją. Tam tikra prasme, galėtume sakyti, kad visos šalys yra įstrigusios sumanipuliuotame požiūryje į istoriją, tačiau kai kuriose šalyse apgaulė yra daug stipresnė.

Galiausiai, didžiausią skirtumą padarys tai, kai mes galėsime perduoti technologiją, apie kurią kalbėjo Sen Žermenas, įgalinančią jus skaityti Akašos kronikas. Nes kai žmonija įgis gebėjimą skaityti Akašos kronikas, istorijos nebebus įmanoma suklastoti. Nebebus įmanoma manipuliuoti istorija, kai galėsite tiesiog nueiti ir peržiūrėti įrašą apie tai, kas iš tiesų įvyko. Tačiau turite suvokti, kad mes, pakylėtieji mokytojai, taip pat turime išlaikyti labai subtilią pusiausvyrą nuspręsdami, kada turėtume perduoti šią technologiją. O priežastis tam yra Laisvos Valios Įstatymas ir tai, ką paaiškinome apie įtikinamą paneigiamumą ir įtikinamą įtikinamumą.

Kitaip tariant, esant tokiai kolektyvinei sąmonei, kokia ji yra šiuo metu, žmonėms yra įmanoma pasislėpti už išorinės regimybės. Žmogus gali sukurti regimybę, kad yra sąžiningas, kad jis turi šį sąžiningą verslo pasiūlymą, ir tuo būdu jam gali pavykti paskatinti kitus žmones į tai investuoti, kai tuo tarpu realybėje nuo pat pradžių tai buvo apgaulė. Lygiai taip pat, šalies lyderis gali apsimesti, jog turi tam tikrą požiūrį į istoriją, ir kai toje šalyje gyvenantys žmonės neturi nieko, su kuo galėtų tai palyginti, jie gali tuo patikėti.

Galėjote pastebėti, kad, pavyzdžiui, Hitleris labai gerai mokėjo manipuliuoti istorija iki pat Vokietijos pralaimėjimo Antrajame Pasauliniame Kare. Ir tiktai tuomet, kai koncentracijos stovyklų žiaurumas ir nežmoniškumas tapo žinomi Vokietijos žmonėms, Vokietijos žmonės pabudo iš šios propagandos, kuria buvo įtikėję dešimtmetyje iki karo.

Šiuo metu kolektyvinėje sąmonėje egzistuoja šis poreikis išsaugoti šį įtikinamą paneigiamumą, kuomet žmonės gali susikurti požiūrį į istoriją ir juo tikėti. Ir mes turime išsaugoti subtilią pusiausvyrą, nes jeigu perduotume šią technologiją šiandien, tai būtų toks didelis šokas, jog daugelis žmonių nesugebėtų prisitaikyti. Na ir dabar, visada galite sakyti: „Na, kai kurie žmonės tiesiog neigtų technologiją, neigtų, kad ji iš viso egzistuoja.“ Tačiau kai jau technologija yra paleista, yra labai sunku ją neigti. Tai yra tarsi branduolinė bomba, atominė bomba. Kai jau ji buvo išrasta, buvo labai sunku panaikinti jos išradimą. Ir kai buvo atrasta Amerika, buvo labai sunku sugrąžinti tą procesą. Taip pat yra ir su šia Akašos Kronikų skaitymo technologija. Kai ji bus paleista, jos iš tiesų nebebus įmanoma sugrąžinti ir nebus galima jos paneigti, nes tai yra vienas iš tų dalykų, kurie, kai jau yra atsiradę, labai greitai pasklinda, ir tuomet niekas iš tiesų nebegali to neigti.

Jūs tiesiog galite pažvelgti į daugelį šalių pasaulyje, ir Rusija tikrai nėra vienintelė, kuriose buvo sukurtas tam tikras požiūris į istoriją, palaikantis tai, kaip viskas yra šiuo metu. Net ir Vakaruose turite valdžios elitą, kuris sugebėjo sukurti požiūrį į istoriją, kad net ir demokratinei šaliai esą yra naudinga turėti valdžios elitą, kuris valdo ekonomiką. Turite katalikų bažnyčią, kuri, daugelyje šalių, vis dar tebeskleidžia šį požiūrį į istoriją, kuriame save pristato kaip geradarišką jėgą istorijoje. Turite daug, daug tokių pavyzdžių. Ir klausimas iš tiesų yra, ar žmonės galės pripažinti, kad buvo apgauti? Ar jie ryšis tai pripažinti?

Tačiau esmė čia taip pat yra, ar jie sugebės tai padaryti taip, kad tai pernelyg nesujauktų jų savasties jausmo? Galėtume sakyti, jeigu paimtume istorinį pavyzdį, galėtume sakyti, kad nacistinė Vokietija įvykdė siaubingus nusikaltimus prieš žmoniją, iš tiesų nežmoniškus poelgius su koncentracijos stovyklomis ir karu. Tačiau mes, pakylėtieji mokytojai, niekada netroškome nubausti Vokietijos žmones. Mes tenorėjome, kad Vokietijos šalis judėtų į priekį. Na ir dabar, kai vyksta tokie įvykiai fizinėje plotmėje, kaip pavyzdžiui, Hitlerio pradėtas karas, jis įstatė Vokietiją į kelią, kuriame buvo galima numatyti, bent jau mes galėjome tai matyti, kad karas truks tik kurį laiką. Jis baigsis Vokietijos pralaimėjimu. Jis baigsis neišvengiamu koncentracijos stovyklų atskleidimu. Ir tai bus didžiulis šokas Vokietijos populiacijai. Na ir dabar mes, pakylėtieji mokytojai, būtume labiau linkę, kad Vokietijos šalis būtų galėjusi palaipsniui peraugti į aukštesnį sąmonės lygį. Toks buvo mums priimtinesnis planas, tad galėtume sakyti, kad be šoko, kurį sukėlė karas ir koncentracijos stovyklos, Vokietija būtų galėjusi per 10, 15 metų padaryti tokį patį progresą. Tačiau tai neįvyko dėl Hitlerio ir jo valdžios elito pasirinkimų ir dėl to, kad Vokietijos žmonės jais nusekė.

Ir kažkiek panašią situaciją matote ir šiandieninėje Rusijoje. Kaip jau anksčiau sakėme, inicijuodamas šį „specialiosios karinės operacijos“ karą, Putinas įstatė Rusiją į kelią, kuriame dabar fiziniai įvykiai tampa Rusijos žmonių mokytojais. Ir esmė čia tėra, kaip jau anksčiau sakėme, kiek skaudūs turės tapti smūgiai, kol taps nebeįmanoma neigti, kad Rusijos žmonės buvo suklaidinti valdžios elito. Ir todėl Rusijos žmonės privalės patirti šoką, suvokdami, kad buvo apgauti. Ir galite matyti iš Vokietijos šalies pavyzdžio, koks didelis buvo šis šokas ir kaip Vokietijos šalis beveik paniro į kolektyvinę depresiją po to, kai tai įvyko. Na ir dabar mes, žinoma, neturime visiškai jokio noro nubausti Rusijos žmones. Mes norėtume, kaip daug kartų sakėme diktavimuose, kad Rusija progresuotų ir įgytų tokią pačią laisvę, pasiektų tokį patį klestėjimą, kokį matote pačiose turtingiausiose ir laisviausiose šalyse.

Norėtume tai pamatyti visoms šalims Žemėje. Tad taip, kaip yra sakoma klausime, kai tampa nebeįmanoma paneigti, kad tos šalies žmonės buvo apgauti, šalis privalo pasikeisti, ir šalis iš tiesų pasikeis. Egzistuoja du būdai, kuriais šalys gali mokytis. Per Skaudžių Smūgių Mokyklą, kurioje fiziniai įvykiai turi būti išreikšti iki tokio kraštutinumo, kad yra nebeįmanoma jų paneigti, arba per kažkokį vedimą, kuomet žmonės ryžtasi pasikeisti, pažvelgdami į save. Ir šiuo metu būtų pernelyg didelis šokas, jeigu perduotume technologiją, sugebančią skaityti Akašos Kronikas. Kiek laiko tai užtruks? Na, atsargi prognozė būtų keletą dešimtmečių. Šis laikas gali būti šiek tiek trumpesnis arba šiek tiek ilgesnis, nes tai priklausys nuo to, kaip įvairūs žmonės pasaulyje, tiesą sakant, visose šalyse, į tai reaguos, bet tai užtruks daugiausia keletą dešimtmečių, iki kada ši technologija galės būti perduota. Reikia tikėtis, kad tai įvyks anksčiau, tačiau, vėlgi, žmonės turi būti pasiruošę priimti kažką panašaus į tai, kadangi tai yra tokia technologija, kuri yra nesugrąžinama.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2023 Kim Michaels