JAV skirtas aštuoniukės tėkmės vaizdinys

Klausimas: Kokia yra technika arba minčių vaizdinys, kuris leistų toliau mažinti regimą atskirtį tarp Šiaurės ir Pietų, tą atskirtį, kuri buvo ypač išryškinta Pilietinio Karo metu?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2023 m. Amerikai skirtame vebinare.

Na, tam iš tiesų gali būti naudojamos daugelis mūsų invokacijų. Tačiau pats paprasčiausias ir efektyviausias minčių vaizdinys, kurį galėčiau jums duoti, būtų vizualizuoti virš rytinės Jungtinių Valstijų pakrantės aštuoniukės figūrą. Ir viršutinė šios figūros dalis yra, žinoma šiaurėje, jos centras yra Vašingtone, o apatinė dalis yra pietuose. Ir jūs vizualizuojate šią aštuoniukės tėkmę. Galite naudotis vizualizacija, kurią mes perdavėme prieš daugelį metų, kuomet vizualizuojate aštuoniukės tėkmę su dviem šviesos taškais, sinchroniškai judančiais žemyn, susitinkančiais centre, nusileidžiančiais į žemutinę dalį, susitinkančiais apačioje, ir tuomet vėl kylančiais į viršų.

Ir šitaip jūs galite turėti efektyvesnę vizualizaciją. Tačiau net ir vizualizuodami aštuoniukės tėkmę, galite naudoti visus septynis spindulius, tačiau, žinoma, ypač violetinė liepsna padės transmutuoti šiuos senus įrašus, kurie tenai egzistuoja. Jūs taip pat galite išsakyti prašymus Kristaus teismui, kad ji nuteistų sąmonę pietuose, kuri nori laikytis įsikibusi šio pietų įvaizdžio, kad pietūs vėl sukils, su visomis šiomis Pilietinio Karo inscenizacijomis ir visu šituo mąstymu, ypač rasizmu, kuris vis dar tebėra labai gajus pietinėse valstijose. Yra daug dalykų, kuriuos galite padaryti, jeigu jaučiate, kad šis klausimas yra artimas jūsų širdžiai.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2023 Kim Michaels