Kaip keletas žmonių gali paveikti planetą

TEMOS: Žmonėms yra įmanoma pakeisti orą – oras yra kolektyvinių minčių ir karmos atspindys – žemyn šalį tempiantis sūkurys – pasimokykite iš Sodomos ir Gomoros – kaip net ir keletas žmonių gali paveikti planetą – kaip veikia dvasiniai ritualai

Klausimas: Ar įmanoma pakeisti orą mintimis ar kitais procesais? Siaubinga sausra, nuo kurios jau keturis metus iš eilės kenčia Australija, ar tai yra atsakas į mūsų kolektyvines mintis ar karmą?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Iš tiesų yra įmanoma pakeisti orą, kaip Motina Marija paaiškina savo mokyme apie Žemės pokyčius. Jeigu kritinė masė žmonių šalyje arba geografinėje vietovėje pakels savo sąmonę ir pasieks kritinį Kristiškumo lygį, tai pozityviai paveiks orą tame regione. Tačiau kol tai dar neįvyko, net ir nedidelė grupė žmonių gali stipriai paveikti oro sąlygas, naudodamiesi dvasiniais ritualais. Šiam tikslui rekomenduoju naudotis Motinos Marijos invokacijomis. Tiesiog pasirinkite invokacijas, kurios tinka dominuojančiai jūsų šalies sąmonės būsenai.

Dėl to, ar sausra yra atsakas į kolektyvines mintis arba karmą, atsakymas yra, jog tai yra abu dalykai. Egzistuoja labai aiškus ryšys tarp kolektyvinių šalies minčių ir grįžtančios karmos. Juk būtent kolektyvinė žmonių sąmonė ir sukūrė šią karmą praeityje.

Tačiau tai taip pat yra faktas, kad, jeigu šalis nepakėlė savo sąmonės lygio nuo to laiko, kai buvo sukurta karma, tuomet grįžtanti karma bus sunkesnė. Kitaip tariant, jeigu šalis nebus sukaupusi santaupų kosminiame banke (neturės turtų, sukrautų danguje), ji negalės neutralizuoti karmos, prieš jai pasireiškiant fizinėje plotmėje. Ir Dievas neturės jokio pagrindo parodyti gailestingumą ir sudeginti karmą, prieš jai pasireiškiant gamtos kataklizmų pavidalu.

Tai dažnai visą šalį gali įtraukti į žemyn tempiantį sūkurį. Matote, jeigu norite įveikti karmą, turite kelti savo sąmonę, o kad galėtumėte tai padaryti, privalote prisiimti atsakomybę už savo situaciją. Privalote suprasti, kad, norėdami pakeisti savo išorines aplinkybes, turite pakeisti save. Norėdami įveikti praeities pasirinkimų pasekmes, turite daryti geresnius pasirinkimus dabartyje.

Kai žmonės nenori prisiimti atsakomybės, karma ant jų užgriūna visa jėga. Ir tai dažnai juos paskatina manyti, kad jie yra jiems nepavaldžių aplinkybių aukos. Jie netgi gali pradėti pykti ant Dievo, galvodami, kad tai yra Jo bausmė. Deja, ši reakcija tik dar giliau nugramzdina žmones į sąmonės būseną, kuri kliudo jiems prisiimti atsakomybę už savo situaciją. O jeigu jie nenori keisti savęs, kaip tuomet galės pakeisti savo ateitį? Jie tiesiog kasis sau vis gilesnę ir gilesnę karminę duobę.

Nedidelė grupė žmonių gali padaryti didelį poveikį šiai situacijai, naudodamiesi dvasiniais įrankiais, kad kompensuotų augimo trūkumą kolektyvinėje sąmonėje. Prisiminkite Sodomos ir Gomoros istoriją. Dievas būtų pasigailėjęs miesto, jei tik būtų atsiradę keletas teisių žmonių. Lygiai taip pat, net ir šiandieninėje mokslo visuomenėje, tai yra faktas, kad keletas teisių žmonių gali sustabdyti didelius kataklizmus savo šaliai ar net ir dar didesniam regionui.

Galiu jus užtikrinti, kad būtent tai ir nutiko, Motinai Marijai ir Arkangelui Mykolui perdavus savo invokacijas. Net ir pakankamai nedidelis skaičius žmonių, kurie kalbėjo šias invokacijas keletą metų, turėjo didelį poveikį šiai planetai. Daugelis kitų žmonių, kurie naudojosi įvairiais dvasiniais ritualais ir maldomis bei siekė pakylėti savo sąmonę, taip pat įnešė savo indėlį.

Gali būti sunku suprasti, kaip nedidelis skaičius žmonių gali padaryti didelį poveikį pasaulio situacijai. Tačiau iš tikrųjų, tai ne patys žmonės kuria šiuos pokyčius. Tai yra faktas, kad šie žmonės leidžia Dievui juose dirbti per juos, ir jie suteikia Dievui taurę, atlikdami dvasinius invokacijų ritualus, per kurią Jis gali dirbti. Šios invokacijos iš tiesų yra galingi ritualai, leidžiantys Dievo šviesai tekėti į materialią karaliją ir sudeginti tamsą ir karmą, galinčią užtraukti pasaulinio masto kataklizmus.

Matote, dvasinio ritualo atlikimas sukuria taurę, per kurią Dievo šviesa gali nusileisti ir būti nukreipta į specifinį tikslą, užuot buvusi išlaistyta ant žemės. Dievas nemėtys savo perlų kiaulėms, todėl, kol Žemėje neatsiras žmonių, kurie taptų tinkama taure, tol Dievo šviesa nenusileis. Todėl invokacijos iš tiesų sukuria dvasinę taurę, šventąjį gralį, kuris tampa atviromis durimis Dievo šviesai tekėti į materialią karaliją ir atnešti pozityvius pokyčius. Kaip paaiškinau savo palyginime apie talentus, Dievas apdovanos tarnus, kurie daugina savo talentus (naudodamiesi jiems duotais ritualais). Galėtume sakyti, kad Dievas daug kartų padaugins invokacijų iškviestą šviesą. Tad kuo daugiau žmonių naudosis invokacijomis, tuo daugiau bus šviesos, kurią Dievas galės padauginti, ir tuo daugiau pozityvių pasikeitimų galės įvykti.

Tad, jeigu naudojotės invokacijomis savo asmeninei naudai, leiskite sau pajausti, kad svariai prisidėjote prie pozityvių pokyčių šioje planetoje. Ir nebijokite papasakoti kitiems apie tai, ką pasiekėte asmeniškai ir ką jie galėtų nuveikti dėl planetos, naudodamiesi šiais ritualais. Tai, ką kalbu šioje svetainėje, šaukite nuo stogų.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels