Jaunų žmonių įsitraukimas į klimato kaitos problemą

Klausimas: Daugelis žmonių, ypač jaunų žmonių, su dideliu užsidegimu, net ir su tam tikru fanatizmu, yra nusiteikę prieš iškastinį kurą ir veiklas, kurios generuoja anglies dioksido emisijas. Jie sakytų, kad kovoja dėl Žemės išgelbėjimo nuo globalinio atšilimo. Viena teorija, kurią turiu, yra tokia, kad žmonės turi sielos prisiminimą, jog žmonės gali sukelti globalinius kataklizmus. Puolusieji pasinaudoja šiuo prisiminimu ir pateikia melagingą priežastį, esą kataklizmus sukelia tarša, o ne puolusi sąmonė ir karma, kurią sukuria šviesos iškreipimas. Ar sutinkate su šiuo vertinimu? Ar galėtumėte pakomentuoti, ar yra kažkiek tiesos žmonių sukurtoje globalinio atšilimo teorijoje? Jeigu tai yra melas, kas stovi už šio melo ir kodėl? Ir galiausiai, kodėl tiek daug žmonių, ypač jaunų žmonių, yra taip stipriai įkliuvę į šio melo žabangas?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Vašingtone, JAV.

Mes jau anksčiau komentavome globalinį atšilimą ir sakėme, kad tai yra puolusių būtybių sukurta teorija, skirta manipuliuoti žmonėmis. Tačiau iš tiesų vyksta tam tikras šiltėjimo efektas planetoje, kurį sukelia tas faktas, jog kolektyvinė sąmonė atsilieka nuo ten, kur turėtų būti. Ir tai kelia tam tikrą trintį, kuri verčia planetą kaisti. Tačiau tai nėra sukuriama iškastinio kuro. Ir visgi tai yra žmonių sukurta problema. Tačiau ją įmanoma išspręsti tiktai keliant sąmonę, o ne mažinant iškastinio kuro emisijas. Net jeigu jau rytoj sumažintumėte iškastinio kuro arba CO2 emisijas, vis tiek matytumėte tolesnį planetos šiltėjimą, ne tiek daug, bet ji vis tiek nepaliautų šiltėti.

Tad tavo teorija yra teisinga, kad puolusios būtybės sukūrė daug šių idėjų, kadangi jos susiriša su faktu, jog kai kurie žmonės iš tiesų žino, kad žmonės gali sukelti kataklizminius įvykius Žemėje ir gali sutrikdyti įprastinius orus, gali sukelti žemės drebėjimus ir taip toliau, apie ką aš dažnai kalbėjau daugelyje savo ankstyviausių mokymų, perduotų šioje dispensacijoje, o taip pat apie tai kalbėjau ir ankstesnėse dispensacijose.

Kodėl tiek daug jaunų žmonių tuo patiki? Na, tikroji problema čia yra ta, kaip jau anksčiau apie tai kalbėjome, kad atsiranda vis didėjantis žmonių skaičius, kurie yra pasiruošę pereiti į Abraham Maslow taip pavadintus saviaktualizacijos poreikius, kuomet jūs pradedate aktualizuoti save, tačiau kadangi jie užaugo anti-dvasingoje visuomenėje, kurioje nei krikščionybė, nei materializmas jiems neduoda jokio vedimo, ką reiškia save aktualizuoti ir kaip būtų galima to siekti, jie jaučia nepasitenkinimą, jie jaučia nepasitenkinimą gyvenimu, jie jaučia, kad kažko trūksta, kažkas yra ne taip.

Jie taip pat jaučia, kad atėjo čia padaryti pozityvų poveikį. Tad jie ieško kažkokio tikslo, ir štai čia daugelis jų yra nuvedami klystkeliais į įvairius tikslus, ne tik klimato klausimu, bet ir į daugelį kitų dalykų, į kuriuos jie sudeda visas geriausias savo intencijas ir savo jaunatvišką entuziazmą, manydami, kad šitaip padarys kažką dėl planetos, nes jie žino, kad atėjo čia kažką padaryti.

Tačiau iš tikrųjų jie čia atėjo kelti savo sąmonę. Ir būtent to jų niekas nuo mažumės nemokė, kaip tą reikia daryti. Tačiau jie gali jausti kažką darantys, siekdami vieno iš šių tikslų ir, žinoma, daugelis jų, nors ir yra pasiruošę siekti saviaktualizacijos, iš tiesų dar nėra išsilaisvinę nuo juodai balto mąstymo. Tad jie mano, kad privalo egzistuoti paprastas būdas apibrėžti, kas yra ne taip šioje planetoje, nes jie jaučia, kad kažkas yra ne taip ir todėl privalo egzistuoti paprastas sprendimas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels