Dangus

Ateina momentas, kai turite leisti praeičiai likti praeityje ir ją palikti

Klausimas: Nerimauju dėl problemos Europoje ir mano šalyje. Egzistuoja tam tikra žmonių grupė už Lenkijos ribų, kurie mėgina užgrobti nekilnojamąjį turtą, remdamiesi prezidento Trampo išleistu įsaku 447, pavadintu „Teisingumas“. Juo tariamai yra siekiama kompensuoti ir atlyginti holokaustą išgyvenusiems žmonėms. Ši problema Lenkijos valdžios buvo išspręsta jau seniai, XX-ojo amžiaus septintajame dešimtmetyje, ir tikrai nėra jokių priežasčių daugiau kažkam dėl kažko kompensuoti. Kai kalbu apie šį savo rūpestį, visi iš karto mane ima laikyti antisemitu, nors tikrai toks nesu. Žiniasklaidoje nėra jokios informacijos apie šią problemą, bet aš tiesiog matau, kad šie žmonės mėgina daryti verslą iš holokausto, ir tai niekaip nėra susiję su holokaustą išgyvenusiais žmonėmis. Ar galėtumėte tai pakomentuoti?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Olandijoje.

Tiesiog ateina momentas, kai žmonėms reikia judėti pirmyn, palikti tam tikrus dalykus praeityje. Kas liečia holokaustą, šis momentas praėjo jau seniai. Mes, žinoma, nepalaikome tokių teisės aktų, kurie yra kuriami vien tam, kad generuotų konfliktus ir kovas tarp žmonių. Ir mes labai gerai žinome, kaip žydai, Izraelio valstybė naudojosi holokaustu, siekdami sukurti situaciją, kurioje visiems, kurie kritikuoja Izraelio valstybę ir Izraelio valstybės vykdomą politiką ar veiksmus, yra klijuojama antisemitų etiketė. O tai, atvirai kalbant, yra fanatinio mąstymo išraiška, kuriame žydai buvo nuo pat to laiko, kai tapo iliuzijos, jog yra išrinktieji Dievo žmonės, aukomis. Kai paimate tai, ką kalbėjome šioje konferencijoje apie fanatizmą, galite matyti, kad jau pati ši idėja, jog galite būti išrinktieji Dievo žmonės, tuo būdu fundamentaliai skirdamiesi nuo visų kitų žmonių, yra ne kas kita kaip fanatizmas.

Aš nesu antisemitė, aš netgi nesu anti-fanatikė. Aš esu už žmogiškumą. Ir siekiu padėti visiems žmonėms pamatyti tą pamatinį žmogiškumą savyje ir pamatyti jį vienas kitame. Nes tik šitaip žmonija sugebės palikti savo smurtinę praeitį. Argi žydai yra vieninteliai žmonės istorijoje, kurie patyrė smurtą? Manau, kad ne. Tad kaip žmonija gali judėti į priekį? Na, ateina toks momentas, kai tiesiog turite leisti praeičiai būti praeitimi ir ją palikti. Nes, kaip jau anksčiau sakėme, ką padarote, kai atleidžiate? Išlaisvinate save. Ar žydai išsilaisvino iš praeities? Jeigu jie neatleido, jie savęs neišlaisvino.

Ar tai reiškia, kad likusi žmonija dabar privalo suteikti kažkokį ypatingą statusą žydams dėl to, kad jie nepasikeitė? Manau, kad ne. Ir manau, kad nė vienas, turintis tą pamatinį žmogiškumo pajautimą, taip pat taip nemanys.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels