pra Prašymų išsakymas dėl Australijos

Prašymų išsakymas dėl Australijos

Klausimas: Ar galėtų pakylėtieji mokytojai pakomentuoti Australiją? Kokios yra Australijos stiprybės ir silpnybės jos kelyje į Sen Žermeno Aukso Amžiaus materializavimą? Kokius prašymus turėtų išsakyti pakylėtųjų mokytojų mokiniai dėl Australijos, norėdami padėti kolektyvinei sąmonei kilti link aukso amžiaus įkūnijimo Australijoje?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų vebinare „Ideologijų eros pabaiga“.

Mes esame perdavę, nors tai jau buvo prieš kurį laiką, keletą diktavimų Australijoje apie Australiją. Ir tie mokymai vis dar tebegalioja. Tie prašymai, kuriuos perdavėme tuo laiku, vis dar tebegalioja. Jūs netgi galite susikurti naujus prašymus. Pavyzdžiui, galite paimti tai, ką sakėme anksčiau, ir įtraukti tai į invokaciją Astrėjai, sukurdami invokaciją Australijos šaliai.

Tie dalykai vis dar tebegalioja, tačiau tai, ką šiandien galite padaryti dėl Australijos, yra suvokti, kad Australija yra viena iš tų šalių, kurias vadiname šiuolaikinėmis demokratijomis. Iš esmės, viskas, ką kalbėjome apie šiuolaikines demokratijas, gali būti pritaikoma ir Australijai. Invokacijos, kurias perdavėme ryšium su tuo, tarp jų ir invokacijos diktatūrai, fanatizmui ir elitizmui, taip pat galioja ir Australijai. Kadangi Australija kaip šiuolaikinė demokratija yra viena iš pionierių šios sąmonės įveikimui visos planetos mastu.

Ir kaip kalbėjome apie tai Australijoje, turite įveikti šį, galėtume pavadinti, nuteistųjų mentalitetą. Kad tie, kurie įkūrė Australiją, buvo išmesti iš Anglijos žmones, nes jie buvo nusikaltėliai ir todėl priklausė žemesnei žmonių klasei. Tai, žinoma, yra absoliuti nesąmonė šiuolaikinėje Australijoje, kurioje yra įsikūniję daug brandžių ir pažengusių sielų, iš tiesų sugebančių atvesti Australiją aukščiau.

Jūs, žinoma, galite dirbti su kai kuriomis iš tų pačių problemų, kurias matote kitose demokratijose. Viena iš jų yra ta, kad australai turi tam tikrą tendenciją būti labai nepriklausomi, labai individualistiški ir jie labai įtariai žiūri į valdžią. Matote tam tikrą tendenciją galvoti, kad valdžia nori jums kažkaip pakenkti, kad už valdžios slypi kažkokia slapta konspiracija, ir taip toliau. Galite išsakyti su tuo susijusius prašymus. Nesakau, kad egzistuoja slapta konspiracija. Galite išsakyti prašymus dėl mentaliteto, kuris verčia daugelį žmonių nepasitikėti valdžia.

Australija taip pat yra labai didelė šalis, didelis žemynas. Daug, daug žmonių gyvena atokiose vietose, gyvena labai izoliuotą gyvenimą. Turite suprasti, kad tokia šalis kaip Australija pritraukia žmones, kurie yra labai nepriklausomo mąstymo ir nori izoliuotis nuo visuomenės. Ir šie žmonės, jau pagal apibrėžimą, yra tokiame mąstyme, kuriame labai įtariai žiūri į valdžią ir visuomenę. Ir turėti tokį požiūrį gyvenant demokratijoje iš tiesų nėra konstruktyvu.

Tą patį galite matyti ir Amerikoje, tam tikru laipsniu ir Kanadoje, dėl šalies didumo. Tačiau galite matyti, jog nėra konstruktyvu demokratinėje šalyje turėti žmones, kurie nepasitiki demokratija arba nepasitiki valdžia. Demokratinėje šalyje būtų geriau, jeigu žmonės ryžtųsi dalyvauti visuose valstybės valdymo lygmenyse, stengdamiesi pagerinti situaciją, užuot stovėdami nuošalyje ir užsiimdami kritikavimu arba manydami, kad nėra nieko, ką būtų galima padaryti, nes viskas yra nupirkta, ir šalis užkulisiuose yra valdoma slaptos konspiracijos, ir nėra nieko, ką jūs galėtumėte dėl to padaryti.

Na, jeigu manysite, kad nėra nieko, ką galėtumėte padaryti, tuomet ir nebus nieko, ką galėsite dėl to padaryti. Tačiau jeigu manysite, kad yra kažkas, ką galite dėl to padaryti, tuomet bus kažkas, ką galėsite dėl to padaryti. Galite išsakyti prašymus, kad vis daugiau ir daugiau australų įveiktų šį mentalitetą, kuomet jie iš tiesų ryžtųsi įveikti ne tik nepasitikėjimą valdžią, bet taip pat ir nepasitikėjimą kitais žmonėmis, ir tendenciją izoliuotis, nes Australija neturi tokio aukšto vienybės ir vienovės laipsnio kaip kai kurios kitos demokratijos.

Ir iš tiesų būtų naudinga ir reikalinga šito siekti, kad Australija galėtų toliau pasistūmėti į aukso amžių. Visais kitais aspektais viskas, ką kalbėjome apie aukso amžių ir gebėjimą gauti naujas idėjas, taip pat, žinoma, galioja ir Australijai.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels