COVID situacija Indijoje

Klausimas: Šis klausimas būtų apie COVID situaciją Indijoje, kuri, savo ruožtu, tikriausiai paveiks pasaulį. Antroji banga nusinešė labai daug gyvybių ir nesimato, kada ji baigsis. Ir dabar regis atsirado nauja atmaina, kuri yra galingesnė, ir naujos ligos, tokios kaip juodasis grybelis ir baltasis grybelis, kurios tiesiog be perstojo dideliais skaičiais žudo žmones. Kada galime tikėtis, kad tai baigsis? Situacija šiais metais regis tik blogėja, ir ką tokia šalis kaip Indija galėtų padaryti situacijai palengvinti? Koks būtų geriausias scenarijus ir kokia būtų jūsų vizija, kaip tai būtų galima pasiekti?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų vebinare „Ideologijų eros pabaiga“.

Na, trumpalaikis praktinis sprendimas, žinoma, būtų paskiepyti daugiau žmonių Indijoje. Tačiau netgi dar labiau trumpalaikės perspektyvos sprendimas būtų naudotis tomis pačiomis apsisaugojimo priemonėmis, kurios buvo naudojamos kitose šalyse: dėvėti kaukes, laikytis atstumo, vengti didelių žmonių grupių ir taip toliau. Žinau, kad kai kurie sakys, jog dar vienas Indijos uždarymas nėra realistiškas, nes ekonomika nesugebės to pakelti, tačiau vis tiek egzistuoja tam tikros praktinės priemonės, kurias būtų įmanoma pritaikyti.

Na o dabar, kas liečia skiepijimą, akivaizdu, kad tam bus būtina, jog turtingesnės šalys pakeistų savo požiūrį ir ryžtųsi padovanoti skiepus Indijai, žinodamos, kad jeigu dabartinis plitimas Indijoje nebus sustabdytas, tai taip pat paveiks ir kitas šalis.

Tad tokie būtų trumpalaikiai sprendimai. Tačiau turite suprasti, kaip jau anksčiau sakėme, kad dalis priežasties, dėl kurios ši pandemija išsivystė ir paplito, yra ta, jog ji yra skaudžių smūgių mokyklos dalis. Ji turi potencialą parodyti šalims kažką, į ką jos iki šiol nenorėjo pažvelgti.

Ir tas pats, žinoma, galioja ir Indijai. Matote, kad pandemija skaudžiau smogė Indijai, Brazilijai ir Jungtinėms Valstijoms nei daugeliui kitų šalių. Ir pažvelgę į šias tris šalis matote, kad jos visos turėjo tokio paties tipo lyderį, kuris dažnai yra vadinamas populistiniu lyderiu. Modi Indijoje, Bolsonaro Brazilijoje ir Trampas Amerikoje visi jie turėjo mūsų dabar taip vadinamą ideologinį požiūrį. Jie tiki turintys tam tikrą pasaulėžiūrą, kuri yra neklystanti, ir jie projektuoja, kad visuomenė turėtų veikti pagal šią pasaulėžiūrą, atsisakydami matyti tam prieštaraujančius įrodymus.

Galite matyti, kad visi šie trys lyderiai nuo pat pradžių menkino pandemijos svarbą, menkino jos keliamą riziką ir atsisakė klausyti savo mokslininkų, kurie jiems sakė, kaip būtų galima užkirsti kelią didesniam pandemijos išplitimui. Ir rezultatai yra nepaneigiami, nebent esate ideologinėje sąmonės būsenoje, kurioje neigiate bet kokius įrodymus, prieštaraujančius jūsų neklystamumo jausmui.

Tai, žinoma, yra vienas iš dalykų, apie kurį turi būti mąstoma, tačiau labiau ilgalaikė pamoka, kurią turi išmokti Indijos visuomenė, yra tokia, kad Indijos visuomenei reikia pakilti į visiškai naują požiūrį savo tvarkymesi su skurdu. Nėra tvaru turėti šalį, kurioje gyvena 1,3 milijardo žmonių, kuomet didžioji jų dalis gyvena skurde. Ir tai nėra būtina, kadangi Indijos visuomenėje yra užtektinai turto pakelti plačiosios populiacijos pragyvenimo lygį, jeigu šis turtas būtų lygiau paskirstomas.

Tačiau, kai žvelgiate į Indijos istoriją, matote, kad Indija buvo elitistinė ir leido turtui susikoncentruoti į aukštuomenės klasės ir valdžios elito rankas. Ir tai tęsiasi tūkstančius metų, iš dalies dėl induizmo religijos, kuri yra paremta ideologija, priimančia šį visuomenės skirstymą į klases, su aukštuomenės klase ir žemesnėmis klasėmis, kurios privalo priimti jiems tekusią dalią gyvenime.

Iš tiesų atėjo laikas išmesti kastų sistemą ir kastų mentalitetą, elitistinį už to slypintį mentalitetą. Dievas žmonių nesukūrė būti skirtingose kastose, skirtingose klasėse. Visi vyrai ir moterys buvo sukurti lygus ir apdovanoti savo Kūrėjo neatimamomis teisėmis, tomis pačiomis teisėmis visiems. Indijai reikia pakilti aukščiau ir savo nacionalinį mąstymą pradėti grįsti šiais principais, kurie pareikalaus iš Indijos pereiti procesą, per kurį jį turės pradėti rimtai tirti nacionalinį mąstymą, nacionalinę ideologiją, liečiančią šį žmonių skirstymą į skirtingas kastas, į skirtingas klases, kuriose būdami jie negali iš vienos pakilti į kitą. O taip pat jie negali iš vienos nusileisti į kitą, kas, žinoma, yra visiškai įmanoma su reinkarnacija, nors ta reinkarnacijos versija, kuria tiki dauguma induistų, to neleidžia. Jeigu gimėte bramanu, visada liksite bramanu, ir taip toliau. Tačiau tai, žinoma, nėra tiesa.

Jeigu Indija nori išmokti pamoką iš šios pandemijos, jai reikia pereiti šį procesą, per kurį pažvelgtų į savo istoriją, pažvelgtų į savo ideologiją, į savo pasaulėžiūrą ir pakiltų į aukštesnį lygmenį, kuris būtų grįstas realistiškesniu požiūriu, netgi dvasingesniu požiūriu, kuris pareikalautų iš Indijos palikti induizmo religijos sustabarėjimą, ir tai būtų galima padaryti transcenduojant ir transformuojant induizmo religiją, arba priimant universalesnę dvasingumo formą, ar netgi didesniam žmonių skaičiui pereinant į budizmą, kuris nėra toks sustabarėjęs kaip induizmo religija.

Tad egzistuoja tam tikros trumpalaikės priemonės, kurių galima imtis, tačiau ši pandemija, ne tik Indijoje, bet ir visame pasaulyje, parodė, kad reikalingi labiau ilgalaikiai pokyčiai. Tik klausimas yra toks, kokiu laipsniu šalys ryšis išmokti šias ilgalaikes pamokas ir įgyvendinti reikalingus pokyčius?

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels