Klausimas apie Meksiką

Klausimas: Ar galėtų mokytojai pakomentuoti, kaip būtų galima pagerinti Meksikos ekonomiką, kaip būtų galima įveikti smurto problemą, su kuria susiduria mūsų šalis, ir ar mūsų šalis yra teisingame kelyje su dabartine valdžia ir jos piliečių mąstymu?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas vebinare „Kaip pagilinti savo Kristaus įžvalgumą“ 2020 metais.

Na, deja, turiu jums pasakyti, kad Meksika yra viena iš tų šalių pasaulyje, kurios man kelia didžiausią rūpestį. Čia paprasčiausiai nėra lengvo sprendimo. Nėra jokio lengvo sprendimo problemoms, kurias matote Meksikoje. Negaliu jums tiesiog duoti žingsnis po žingsnio plano, kaip paversti Meksiką aukso amžiaus visuomene. Galite pastebėti, kad Meksika, nors ne vienintelė šalis Centrinėje Amerikoje, iš tiesų yra didžiausia šalis tame, kaip galėtume jį pavadinti, aštuoniukės tėkmės susikirtimo taške tarp Šiaurės ir Pietų Amerikų. Na ir dabar, labai gerai žinote, kad daug kartų kalbėjome apie aštuoniukės tėkmę. Ir norint, kad Amerikos kontinentas pasiektų savo maksimalų potencialą, turi atsirasti aštuoniukės tėkmė iš šiaurės į pietus ir atgal. O ši tėkmė, žinoma, turi eiti per Meksiką. Ir būtent dėl to matote, kad tiek Meksikoje, tiek kai kuriose kitose Centrinės Amerikos šalyse vyksta dideli neramumai, revoliucijos, smurtas, narkotikų problema ir taip toliau, nes tamsos jėgos daro viską, ką gali, kad užblokuotų aštuoniukės tekėjimą būtent čia, susikirtimo taške.

Tokiame atsakyme kaip šis, negaliu jums pateikti išsamaus atsakymo apie Meksiką. Galbūt padarysiu tai kada nors ateityje, nors turiu jums pasakyti, kad neturime tiek daug mokinių Meksikoje, kurie norėtų klausyti to, ką kalbu per šį pasiuntinį. Ir tai, žinoma, yra viso šio mąstymo dalis.

Daugelis meksikiečių turi šį nenorą eksperimentuoti ir atsiverti kažkam naujam, jie yra labai prisirišę prie tradicijų ir yra supančioti šių tradicijų. Galite tai matyti iš to, kad katalikų bažnyčia vis dar tebeturi labai didelę įtaką Meksikoje. Galite tai matyti, pavyzdžiui, iš prisirišimo prie Mirusiųjų dienos, protėvių, mirusių protėvių garbinimo, šeimos, šeimos palikimo, meksikietiškos kultūros garbinimo. Yra tiek daug šių prisirišimų, kad Meksikos šalis kaip visuma, kolektyvinė jos sąmonė, yra labai uždara naujoms idėjoms. Ir būtent dėl to jie yra uždari Naujam Amžiui arba Aukso Amžiaus idėjoms. Jie paprasčiausiai turi tokią didelę baimę pažvelgti į kažką naujo, jie taip bijo išeiti už tradicijų ribų, kad yra labai sunku atrasti žmonių, kurie būtų atviri naujoms idėjoms, tačiau netgi dar sunkiau yra surasti žmonių, kurie būtų pasiryžę jas įgyvendinti.

Meksikos ekonomika yra Meksikos kolektyvinės sąmonės išraiška. Nes ką matote Meksikos tradicijoje? Matote didelį skurdą, matote katalikišką tradiciją, kuri labai ilgą laiką, jeigu grįžtumėte į viduramžių Europą, palaikė feodalinę sistemą, kurioje keletas turtingų žemvaldžių valdė žemę, o didžioji žmonių dalis tebuvo vargšai darbininkai. Ir tą patį dalyką jau ištisus šimtmečius matote vykstant Meksikoje. Ir matote, kad Meksika, dėl savo prisirišimo prie tradicijos, iš tiesų to dar neįveikė.

Didžioji žmonių dalis neįveikė šio jausmo, kad egzistuoja turtingas elitas, o jie yra vargšai žmonės. O su vargšais žmonėmis visada yra prastai elgiamasi ir jie visada yra žeminami, ir jie neturi galimybių pagerinti savo gyvenimo, ir todėl kokia prasmė iš viso stengtis tai daryti. Šalia viso to jūs, žinoma, dar turite visų šių kriminalinių gaujų, narkotikų gaujų, narkotikų kartelių elementą, kurie turi didžiulę įtaką visuomenėje, papirkinėdami politikus, darydami spaudimą politikams, žudydami politikus, žudydami savo priešus, žudydami vienas kitą, ir šitaip sukurdami šią milžinišką baimę daugelyje Meksikos vietų.

Matote, kad prisirišimas prie tradicijų yra grįstas baime. Katalikų bažnyčia yra grįsta baime. Yra daug šalių Europoje, kurios įveikė istorinę baimę, kurią skleidė katalikų bažnyčia, tačiau Meksikoje jūs vis dar tebeturite labai didelę katalikų bažnyčios generuojamą baimę, labai didelę baimę kvestionuoti bažnyčią, baimę patekti į pragarą, o narkotikų karteliai tiesiog gyvuoja ant šios baimės pagrindo. Šios baimės stoti ginti aukštesnių idealų, šios baimės padaryti kažką neįprasto. Ir, deja, tai sukuria labai sudėtingą kombinaciją. Yra labai sunku žmones iš to išlaisvinti.

Tad neturiu tam paprasto sprendimo. Jeigu turėtume pakankamai pakylėtųjų mokytojų mokinių, kurie ryžtųsi kalbėti šaukinius ir invokacijas, tuomet jie galiausiai sugebėtų padaryti poveikį. Tačiau tokioje situacijoje, kokia yra dabar, vienintelis realistiškas scenarijus yra tai, kad Meksikos žmonėms reikės patirti daug daugiau skaudžių smūgių skaudžių smūgių mokykloje, kol jie galiausiai atsistos ir pradės reikalauti geresnės valdžios, geresnių lyderių, geresnės visuomenės. Ir kol jie pradės reikalauti, kad šie narkotikų karteliai būtų sunaikinti ir kartu būtų sunaikinta jų įtaka visuomenei.

Tam, žinoma, taip pat reikia, kad Meksikos žmonės nebepasiduotų pagundai įvairiais būdais užsidirbti lengvų pinigų iš narkotikų kartelių. Tad turite šią skurdo sąmonę ir svajonę užsidirbti lengvų pinigų. Ir narkotikų karteliai tuo naudojasi. Jie yra šios sąmonės išraiška. Ir, deja, taip pat egzistuoja elementas žmonių Meksikoje, kurie jaučiasi tokiais skurdžiais, taip stipriai niekinamais, taip stipriai pavergtais, kad vos tik gauna šansą užsidirbti lengvų pinigų, jie juo pasinaudoja, nesvarbu, kokias pasekmes tai turėtų kitiems žmonėms. Galbūt narkotikai nėra gerai, bet amerikiečiai perka narkotikus, tai kodėl neturėtume užsidirbti pinigų, nes jeigu ne mes, tai padarys kas nors kitas.

Tad egzistuoja visa ši sąmonė, kuri yra taip giliai įsišaknijusi kolektyvinėje Meksikos psichikoje, kad nėra jokio lengvo būdo ją išardyti, nėra jokio švelnaus būdo ją išardyti. Esu ganėtinai tikrais, kad vienintelis ją išardyti galėsiantis dalykas bus tai, kad jie nepaliaus gauti vis daugiau skaudžių smūgių. Netgi gali būti būtina žlugti visai ekonomikai, kad žmonės sukiltų ir pradėtų reikalauti kažko kito, tuo pat metu ryždamiesi būti pokyčių dalimi, pakeisdami savo sąmonę.

Labai panašią dinamiką galite rasti ir daugelyje kitų Centrinės Amerikos šalių, ir taip pat kai kuriose Pietų Amerikos šalyse, kuriose taip pat matote katalikų bažnyčios įtaką. Matote baimę, kuri buvo sugeneruota, matote pagundą užsidirbti lengvų pinigų per prekybą narkotikais, ir taip toliau. Tad tai nėra lengva išardyti. Žinoma, jeigu žmonės ryžtųsi paklausyti to, ką kalbu iš Pakylėtojo lygmens ir tai įgyvendinti, tuomet galėtume tai padaryti, tačiau, kadangi nėra pakankamai žmonių, kurie norėtų tai daryti, vienintelis realistiškas scenarijus yra skaudžių smūgių mokykla.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels