Aukštesnis Argentinos potencialas

Klausimas: Tai yra klausimas apie mano šalį Pietų Amerikoje – Argentiną. Man visada atrodė, kad turime bendrą likimą su JAV, tačiau kas liečia materialines ir dvasines perspektyvas, labai toli atsiliekame nuo savo, kaip šalies, potencialo. Ar šis potencialas tėra kolektyvinė svajonė? O gal mes iš tiesų turime dangiškąjį planą, kurį galime išpildyti?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Vašingtone, JAV.

Kiekviena šalis turi dangiškąjį planą, ta prasme, kad mes, pakylėtieji mokytojai, dirbame su kiekviena šalimi, nustatydami tikslą, kurio ta šalis gali siekti. Mes dirbame su visais žmonėmis toje šalyje, kurie yra tam atviri. Nėra nė vienos šalies, kuri neturėtų daug aukštesnio potencialo nei šiuo metu įkūnija. Atkreipkite dėmesį į tai, ką pasakiau: Nėra nė vienos šalies, kuri neturėtų daug aukštesnio potencialo nei šiuo metu įkūnija. Ir, žinoma, galite apeiti visą pasaulį ir pažvelgti į šalis, kuriose žmonės neturi laisvių, neturi aukšto pragyvenimo lygio, ir galite sakyti, kad jie yra toliau nuo to potencialo.

Tačiau iš tiesų nėra nė vienos šalies, kuri pildytų savo aukščiausią potencialą ir kuri negalėtų gauti naudos užduodama sau šiuos klausimus: Koks yra mūsų tikrasis potencialas? Kodėl mes jo nepildome? Argentina dėjo tam tikras pastangas sukurti laisvesnę ekonomiką, tačiau visoms šalims Pietų Amerikoje iš tiesų reikia pažvelgti į faktą, kad joms nereikia pamėgdžioti Jungtinių Valstijų ir sukurti tokią pačią visuomenę, kuri egzistuoja Jungtinėse Valstijose. Nes jūs turite potencialą sukurti labiau užjaučiančią visuomenę, kuri nebūtų taip stipriai valdoma valdžios elito kaip tai matote Jungtinėse Valstijose.

Ir tas pats galioja daugeliui kitų pasaulio regionų, kuomet Europoje jūs jau matote, kad daugelyje šalių valdžios elito dominavimas yra mažesnis nei, pavyzdžiui, Jungtinėse Valstijose. Turite suvokti, kad kuo didesnė yra šalis, tuo labiau ji traukia žmones, kurie nori neribotos valdžios arba turtų, kadangi didesnėje šalyje yra įmanoma turėti didesnę valdžią ir joje egzistuoja didesnė rinka. Kai tuo tarpu mažesnėse šalyse matote potencialą sukurti šalį, kuri būtų labiau paremta pamatiniu žmogiškumu, apie kurį kalbėjome.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels