Motinos Marijos stebuklų priėmimo rožinis

Kvieskite Dievo karalystę įsikūnyti savo asmeniniame gyvenime ir planetoje.

Skaitykite mokymą apie šį rožinį


Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

(Išsakykite asmeninį prašymą)

Viešpaties malda

Dieve Tėve ir Motina mūsų, esantys visoje gyvybėje. Tebūna pašlovinta tavoji Esatis, AŠ ESU, mumyse. Mes priimame tavo karalystės atėjimą Žemėn per mus. Mes prisiimame atsakomybę reikšti tavo valią Žemėje, kaip ji išreikšta Danguje.

Mes priimame, kad kiekvieną dieną tu mums duodi galimybę būti viskuo, kuo esi tu. Mes pripažįstame, kad tu atleidi mums mūsų netobulumus, kaip ir mes vienas kitam atleidžiame, ir atiduodame savo valią aukštesniajai valiai esančiai mumyse. Todėl mes pripažįstame tiesą, kad visata sugrąžina mums tai, ką į ją išsiunčiame.

Mes prisiimame atsakomybę už savo gyvenimą ir savo planetą. Mes prisiekiame pakilti virš žemesniojo aš pagundų, kad tu galėtum išlaisvinti mus nuo visų netobulų energijų. Mes teigiame, kad tavo karalystė, galia ir šlovė įsikūnija Žemėje, dabar ir amžinai. Amen.


1. O Dieve, prisiekiu laikytis tavo pirmojo įsakymo ir neturėti jokių kitų dievų, tik tave. O Dieve, pripažįstu, kad tu esi visų formų šaltinis ir kad tu esi aukščiau bet kokių formų. Todėl aš suprantu, kad tu niekada negalėtum būti patalpintas į jokius įvaizdžius, jokias doktrinas ir į jokią religiją šiame formų pasaulyje. Priimu Dievo Esatį savyje, dabar ir amžinai.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

2. O Dieve, aš žinau, kad tu esi aukščiau visų formų ir tavo tikroji Esatis negali būti aprašyta jokiais šio pasaulio žodžiais ir vaizdiniais. Todėl prisiekiu niekada nepriimti jokio stabo kaip pakaitalo tavo tikrajai Esačiai. Aš priimu, kad tave galiu pažinti tiktai peržengęs visų šiame pasaulyje egzistuojančių aprašymų ir doktrinų ribas. Aš priimu, kad tavo tikrąją Esatį galiu pažinti tik per tiesioginę vidinę patirtį, per kurią tu man save atskleisi. Aš priimu, kad man nieko iš išorės nereikia, kad šią patirtį patirčiau. Priimu Dievo Esatį savyje, dabar ir amžinai.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

3. O Dieve, aš žinau, kad mano išorinis protas, kūniškas protas nori patalpinti tave stabmeldiškoje formoje. Tačiau tavo tikroji Esatis niekada negalėtų būti patalpinta jokiose kūniško proto ir šio pasaulio jėgų sukurtose proto dėžutėse. Atiduodu visus stabmeldiškus įvaizdžius, kuriais kada nors tikėjau, ir priimu, kad tavo visa deginanti liepsna juos sunaikina. Priimu Dievo Esatį savyje, dabar ir amžinai.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

4. O Dieve, aš suvokiu, kad šio pasaulio princas nori paversti mane vergu, priversdamas mane patikėti netikru tavo įvaizdžiu, apgaule įviliodamas mane garbinti stabą. Aš priimu, kad tavo visa deginanti ugnis išlaisvina mane nuo visų stabų ir bet kokio noro garbinti stabus. Priimu Dievo Esatį savyje, dabar ir amžinai.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

5. O Dieve, aš priimu, kad tu sukūrei žmones pagal savo paveikslą ir panašumą. Tačiau aš suprantu, kad, kai žmonės nupuolė į žemesniąją sąmonės būseną, jie susikūrė daug netikrų dievų, pagal dualistinių kūniško proto jėgų paveikslą ir panašumą. Aš skelbiu, jog esu pasiruošęs pakilti virš šių netikrų dievų, ir priimu, kad tu išlaisvini mane patirti tavo tikrąją Esatį. Priimu Dievo Esatį savyje, dabar ir amžinai.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

6. O Dieve, Aš suvokiu, kad tu nesi piktas ir teisiantis Dievas, kurį sukūrė žmonės. Aš priimu, kad tu esi besąlyginės meilės Dievas, ir skelbiu, kad noriu patirti ir priimti tavo besąlyginę meilę man. Noriu leisti tavo tobulai meilei sudeginti visą baimę tau, kad galėčiau pilnai priimti, jog esu tavo sūnus/dukra. Priimu Dievo Esatį savyje, dabar ir amžinai.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

7. O Dieve, aš suvokiu, kad tu esi aukščiau bet kokių formų, ir todėl aš niekada negalėsiu tavęs pažinti žmogišku intelektu ar kūnišku protu. Aš priimu, kad galiu patirti tavo Esatį tik pakilęs virš išorinio proto ir apsivilkęs Kristaus protą. Noriu, kad šis protas būtų manyje, kuris buvo ir Kristuje Jėzuje. Priimu Dievo Esatį savyje, dabar ir amžinai.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

8. O Dieve, aš skelbiu, kad noriu patirti tavo tikrąją Esatį. O Dieve, daugiau nuo tavęs nesislėpsiu ir nebėgsiu. Aš suprantu, kad tu manęs neteisi ir nesmerksi, kai nustosiu teisti save ir kitus. Todėl pripažįstu, kad vidinėse savo esybės gelmėse jaučiu vien meilę tau, ir trokštu patirti visišką vienybę su tavimi. Priimu Dievo Esatį savyje, dabar ir amžinai.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

9. O Dieve, aš iš tiesų priimu tave kaip savo Tėvą Danguje, ir priimu, kad esu tavo sūnus/dukra. Aš priimu, kad tu esi manyje ir kad aš esu tavyje, ir todėl tu esi aš, o aš esu tu. O Dieve, aš pilnai ir galutinai priimu tave kaip savo Dievą, dabar ir per amžius. O Dieve, aš priimu, kad mes esame viena, ir priimu tave kaip savo Dievą amžinajame dabar. Todėl aš priimu, kad AŠ ESU KAS AŠ ESU yra manyje ir skelbiu, kad būsiu KAS ESU. Aš priimu vieną tikrąjį Dievą kaip savo vienintelį Dievą. Priimu Dievo Esatį savyje, dabar ir amžinai.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

O Motina Marija, padėk man priimti Save

O Motina Marija, padėk man įveikti bet kokį polinkį jausti, kad nesu priimtinas Dievo akyse, bet kokį norą bėgti nuo Dievo ir bet kokią baimę stoti prieš Dievą. Padėk man priimti, kad Dievas mane pasitiks besąlygine meile, kai nustosiu neigti Dievo Esatį savyje ir visoje gyvybėje, net ir visoje materijoje. Padėk man priimti, kad Tėvui iš tiesų yra malonu man dovanoti savo karalystę.

O Motina Marija, padėk man priimti, kad mano tikrasis Aš iš tiesų yra vertas Dievo akyse ir kad aš esu vertas įeiti į Dievo karalystę. Padėk man suprasti, kad visi žemesnieji pasireiškimai yra laikini ir egzistuos tik tol, kol aš jiems duosiu galią. Padėk man paleisti šio pasaulio netobulumus ir priimti mano AŠ ESU Esaties tobulumą. Padėk man priimti Save.

O Motina Marija, padėk man iš tikrųjų priimti ir įsisąmoninti amžiną tiesą, kad tu ir Jėzus pakilote, nes nustojote neigti Dievą savyje. Padėk man priimti, kad tas pats Dievas, kuris yra jumyse taip pat yra ir manyje, kad galėčiau visą Savęs kaip Dievo neigimą palikti praeityje.

O Motina Marija, aš dabar atiduodu visą Dievo Savyje neigimą. Aš iškilmingai prisiekiu nustoti riboti Dievo reiškimąsi per mane, ir priimu, kad Jėzus buvo teisus sakydamas, kad su Dievu viskas yra įmanoma. Aš priimu, kad aš ir mano AŠ ESU Esatis esame viena, ir kad mano Esatis dirba, ir aš kartu dirbu.1. O Jėzau, aš priimu faktą, kad tas pats Dievas, kuris yra tavyje, taip pat yra ir manyje. Todėl priimu tave kaip daugiau nei mano Ganytoją, priimu tave kaip savo vyresnįjį brolį, atėjusį man parodyti kelią namo. Priimu Dievo Stebuklą savo gyvenime, dabar ir amžinai.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

2. O Jėzau, aš suprantu, kad didžiausia grėsmė šio pasaulio jėgoms yra Kristaus būtybė, vaikščiojanti Žeme. Suprantu, kad tai paaiškina, kodėl jie tave nužudė. Taip pat matau, kad šios jėgos padarys viską, kas įmanoma, kad sutrukdytų kitiems sekti tavo pavyzdžiu, net ir sukurdamos stabmeldystės kultą aplink tave. Aš priimu, kad tavo dvasinis kardas išlaisvina mane nuo bet kokio stabmeldiško tavęs garbinimo, ir aš priimu savo potencialą sekti tavo pėdomis ir įkūnyti asmeninį Kristiškumą. Priimu Dievo Stebuklą savo gyvenime, dabar ir amžinai.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

3. O Jėzau, aš suprantu, kad šio pasaulio jėgos sukūrė painų subtilių melų tinklą pagrįsti idėjai, kad niekas negali sekti tavo pavyzdžiu. Žinau, jog jie apkaltins mane šventvagyste, kai eisiu Kristiškumo keliu. Tačiau aš patvirtinu savo pasiryžimą sekti tavo pavyzdžiu, ir priimu, kad tu išlaisvini mane nuo bet kokios baimės būti apkaltintam tavo vardu. Priimu Dievo Stebuklą savo gyvenime, dabar ir amžinai.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

4. O Jėzau, aš priimu, kad mano Kristaus AŠ ir tu išlaisvinate mane nuo visos melų, žaltiškų melų, kuriuos sukūrė šio pasaulio jėgos, įtakos. Aš priimu, kad Kristaus protas manyje parodys šiuos melus, kad galėčiau teisingai atskirti Tiesos Žodį. Priimu Dievo Stebuklą savo gyvenime, dabar ir amžinai.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

5. O Jėzau, aš suprantu, kad svarbiausias tavo pavyzdžio, kurį tu man davei, aspektas yra tai, kad tu niekada nesakei Dievui ne, kad niekada neribojai Dievo savyje ar Dievo sugebėjimo dirbti per tave. Aš priimu, kad Dievas gali daryti darbus per mane, kuriuos jis darė per tave, ir prisiekiu niekada neriboti Dievo Esaties savyje ir Dievo reiškimosi per mane. Priimu Dievo Stebuklą savo gyvenime, dabar ir amžinai.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

6. O Jėzau, aš dabar atiduodu visus proto vaizdinius, ribojančius mano įsivaizdavimą, ką Dievas galėtų arba turėtų daryti per mane. Priimu, kad tavo Šventos Širdies ugnis sudegina šiuos apribojimus, ir patvirtinu, kad pats iš savęs aš nieko negaliu padaryti, tai AŠ ESU Esatis manyje daro darbus. Priimu Dievo Stebuklą savo gyvenime, dabar ir amžinai.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

7. O Jėzau, aš suprantu, kad šio pasaulio jėgos mano žinančios geriau už Dievą, kaip tvarkyti visatą. Matau, kad jos sukūrė subtilių melų tinklą, kurie įtakoja kiekvieną mano gyvenimo aspektą, tame tarpe ir mano kūnišką protą. Pripažįstu, jog šie melai siekia apriboti Dievo įtaką Žemėje. Priimu, kad Dievo visa deginanti liepsna sudegina visus šiuos melus ir visą puikybę mano sąmonėje. Palieku šią puikybę praeityje, ir nuolankiai leidžiu savo AŠ ESU Esačiai nuspręsti, ką Dievas gali nuveikti ir ką jis nuveiks per mane. Priimu Dievo Stebuklą savo gyvenime, dabar ir amžinai.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

8. O Jėzau, iš tiesų priimu tavo žodžius, kad su Dievu viskas yra įmanoma. Priimu aukštesnio dvasinio įstatymo egzistavimą, kuris gali pakeisti natūralius dėsnius ir sukurti tai, kas atrodys kaip stebuklas. Todėl patvirtinu, kad Dievas manyje gali atlikti stebuklus, ir duodu Dievui neribotą laisvę daryti stebuklus mano gyvenime. Priimu Dievo Stebuklą savo gyvenime, dabar ir amžinai.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

9. O Jėzau, aš suprantu, kad Dievo karalystė gali ateiti į Žemę tik tuomet, kai žmonės įsikūnijime išreikš Kristaus sąmonę. Patvirtinu, jog noriu dalyvauti antrajame tikrojo Kristaus atėjime, ir priimu, jog Dievo karalystė yra įkūnyta manyje ir taps įkūnyta Žemėje per mane bei per mano brolius ir seseris Kristuje. Priimu Dievo Stebuklą savo gyvenime, dabar ir amžinai.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

O Motina Marija, padėk man priimti Save

O Motina Marija, padėk man įveikti bet kokį polinkį jausti, kad nesu priimtinas Dievo akyse, bet kokį norą bėgti nuo Dievo ir bet kokią baimę stoti prieš Dievą. Padėk man priimti, kad Dievas mane pasitiks besąlygine meile, kai nustosiu neigti Dievo Esatį savyje ir visoje gyvybėje, net ir visoje materijoje. Padėk man priimti, kad Tėvui iš tiesų yra malonu man dovanoti savo karalystę.

O Motina Marija, padėk man priimti, kad mano tikrasis Aš iš tiesų yra vertas Dievo akyse ir kad aš esu vertas įeiti į Dievo karalystę. Padėk man suprasti, kad visi žemesnieji pasireiškimai yra laikini ir egzistuos tik tol, kol aš jiems duosiu galią. Padėk man paleisti šio pasaulio netobulumus ir priimti mano AŠ ESU Esaties tobulumą. Padėk man priimti Save.

O Motina Marija, padėk man iš tikrųjų priimti ir įsisąmoninti amžiną tiesą, kad tu ir Jėzus pakilote, nes nustojote neigti Dievą savyje. Padėk man priimti, kad tas pats Dievas, kuris yra jumyse taip pat yra ir manyje, kad galėčiau visą Savęs kaip Dievo neigimą palikti praeityje.

O Motina Marija, aš dabar atiduodu visą Dievo Savyje neigimą. Aš iškilmingai prisiekiu nustoti riboti Dievo reiškimąsi per mane, ir priimu, kad Jėzus buvo teisus sakydamas, kad su Dievu viskas yra įmanoma. Aš priimu, kad aš ir mano AŠ ESU Esatis esame viena, ir kad mano Esatis dirba, ir aš kartu dirbu.1. O Motina Marija, aš suprantu, kad materija yra tik proto atspindys. Todėl materija turėtų atspindėti tobulus Kristaus proto vaizdinius. Aš sakau, jog noriu leisti Kristaus protui būti manyje ir paimti mano gyvenimo šioje materialioje karalijoje vadžias į savo rankas, ir priimu, jog tai yra atlikta dabar. Priimu Dievo Esatį visoje gyvybėje, dabar ir amžinai.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

2. O Motina Marija, suprantu, kad materija turėtų atspindėti Dievo valią ir tobulą viziją, siunčiamą per Kristaus protą. Priimu, kad tobula mano AŠ ESU Esaties valia, siunčiama per mano Kristaus AŠ, įkūnys Dievo tobulumą visuose mano gyvenimo aspektuose. Priimu Dievo Esatį visoje gyvybėje, dabar ir amžinai.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

3. O Motina Marija, suprantu, kad mano žmogiškasis ego mano žinantis geriau už mano AŠ ESU Esatį, kaip tvarkyti mano gyvenimą. Matau, kad iki šiol mano siela buvo laikoma įkaitu ego gniaužtuose, kuris yra niokojanti išgama, stovinti Šventame mano tapatume, kur jam ne vieta. O Motina Marija, aš dabar galutinai atiduodu savo ego, ir priimu, kad dabar jį pakeičia mano Kristaus AŠ. Priimu Dievo Esatį visoje gyvybėje, dabar ir amžinai.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

4. O Motina Marija, matau, kad kolektyvinė žmonijos sąmonė sukūrė milžinišką ego, kuris įkalino ir pavergė daugumą žmonių. Jėzaus Kristaus vardu, šaukiu Arkangelą Mykolą ir jo angelų legionus surakinti mano asmeninį ego ir kolektyvinį ego, ir priimu, kad tai yra atlikta dabar. Priimu, Dievo Esatį visoje gyvybėje, dabar ir amžinai.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

5. O Motina Marija, dabar jau matau, kad tai žmogiškasis ego duoda tamsos jėgoms įėjimą į mano sąmonę ir į visų žmonių sąmonę. Matau, kad ego ir tamsos jėgų tironija privedė prie visų bedieviškų sąlygų Žemėje sukūrimo. Jėzaus Kristaus vardu, šaukiu Dievui: „Ar ilgai dar, Viešpatie?“ Šaukiu Jėzų nuteisti visas tamsos jėgas Žemėje, ir šaukiu Arkangelą Mykolą surakinti jas visas ir išlaisvinti Žemę. Priimu Dievo Esatį visoje gyvybėje, dabar ir amžinai.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

6. O Motina Marija, suvokiu laisvos valios galią ir suprantu, kad dėl vieno teisaus žmogaus gali būti pasigailėta miesto. Todėl prisiekiu būti teisiu žmogumi ten, kur esu, ir priimu Dievo Karalystę įsikūnijant čia, kur esu. Priimu Dievo Esatį visoje gyvybėje, dabar ir amžinai.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

7. O Motina Marija, suprantu, kad Motina Žemė yra taip apsunkinta negatyvių žmonijos sugeneruotų energijų, jog ji vos begali išlaikyti šią naštą. Jėzaus Kristaus vardu, šaukiu angelų legionus sudeginti šią tamsią energiją ir švelniai sugrąžinti pusiausvyrą Motinai Žemei. Priimu, kad Žemė švelniai sugrįžta į pusiausvyrą savo ašyje. Priimu Dievo Esatį visoje gyvybėje, dabar ir amžinai.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

8. O Motina Marija, suprantu, kad negatyvi energija gali sukelti gamtos kataklizmus. Jėzaus Kristaus vardu, šaukiu Dievą išgelbėti Motiną Žemę, kol ji dar nepražuvo. Šaukiu angelų legionus sudeginti visą netobulą energiją ir švelniai pakelti Žemės plutos vibraciją, kad Žemė galėtų įžengti į naują amžių su minimaliais gamtos kataklizmų ir žmonių gyvybių nuostoliais. Priimu, kad materija pripildoma Dievo Šviesos. Priimu Dievo Esatį visoje gyvybėje, dabar ir amžinai.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

9. O Motina Marija, suprantu, kad gamtą labai stipriai veikia žmonijos generuojamos nuodingos energijos ir nuodingos atliekos. Jėzaus Kristaus vardu, šaukiu angelų legionus sudeginti visą gamtai ir gamtos dvasioms uždėtą naštą ir atkurti tobulą Motinos Gamtos pusiausvyrą. Priimu, kad gamta ir visos gyvybės formos Žemėje atspindi Dievo tobulumą. Priimu Dievo Esatį visoje gyvybėje, dabar ir amžinai.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

O Motina Marija, padėk man priimti Save

O Motina Marija, padėk man įveikti bet kokį polinkį jausti, kad nesu priimtinas Dievo akyse, bet kokį norą bėgti nuo Dievo ir bet kokią baimę stoti prieš Dievą. Padėk man priimti, kad Dievas mane pasitiks besąlygine meile, kai nustosiu neigti Dievo Esatį savyje ir visoje gyvybėje, net ir visoje materijoje. Padėk man priimti, kad Tėvui iš tiesų yra malonu man dovanoti savo karalystę.

O Motina Marija, padėk man priimti, kad mano tikrasis Aš iš tiesų yra vertas Dievo akyse ir kad aš esu vertas įeiti į Dievo karalystę. Padėk man suprasti, kad visi žemesnieji pasireiškimai yra laikini ir egzistuos tik tol, kol aš jiems duosiu galią. Padėk man paleisti šio pasaulio netobulumus ir priimti mano AŠ ESU Esaties tobulumą. Padėk man priimti Save.

O Motina Marija, padėk man iš tikrųjų priimti ir įsisąmoninti amžiną tiesą, kad tu ir Jėzus pakilote, nes nustojote neigti Dievą savyje. Padėk man priimti, kad tas pats Dievas, kuris yra jumyse taip pat yra ir manyje, kad galėčiau visą Savęs kaip Dievo neigimą palikti praeityje.

O Motina Marija, aš dabar atiduodu visą Dievo Savyje neigimą. Aš iškilmingai prisiekiu nustoti riboti Dievo reiškimąsi per mane, ir priimu, kad Jėzus buvo teisus sakydamas, kad su Dievu viskas yra įmanoma. Aš priimu, kad aš ir mano AŠ ESU Esatis esame viena, ir kad mano Esatis dirba, ir aš kartu dirbu.1. O Šventoji Dvasia, šaukiu tavo galingą vėją sudeginti visą disbalansą šio pasaulio religijose. Priimu, kad Dievo Karalystė įsikūnija visose religijose. Todėl jos daugiau nebemėgina pavergti žmonių mirusiomis baimės doktrinomis, vietoj to, jos siekia išlaisvinti žmones, duodamos jiems Gyvąją Dievo Tiesą. Priimu Dievo Stebuklą įsikūnijant Žemėje, dabar ir amžinai.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

2. O Šventoji Dvasia, šaukiu tavo galingą vėją sudeginti visą disbalansą šio pasaulio vyriausybėse. Priimu, kad Dievo Karalystė įsikūnija visose vyriausybėse. Todėl jos daugiau nebeleidžia nedideliam elitui išnaudoti žmonių, vietoj to, jos visoms tautoms vadovauti paskiria Dievą ir Dievo įstatymą. Priimu Dievo Stebuklą įsikūnijant Žemėje, dabar ir amžinai.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

3. O Šventoji Dvasia, šaukiu tavo galingą vėją sudeginti visą disbalansą šio pasaulio karinėse struktūrose. Priimu Dievo karalystės įsikūnijimą visose karinėse pajėgose. Todėl jos daugiau nebenaudoja karinės galios, kad užsitikrintų žmogišką arba nacionalinę naudą, vietoj to, jos dirba vardan taikos, laisvės ir teisybės. Priimu Dievo Stebuklą įsikūnijant Žemėje, dabar ir amžinai.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

4. O Šventoji Dvasia, šaukiu tavo galingą vėją sudeginti visą disbalansą šio pasaulio švietimo institucijose. Priimu, kad Dievo Karalystė įsikūnija visose švietimo struktūrose. Todėl jos daugiau nebeprogramuoja žmonių priimti status quo ir nedidelio elito užgaidas, vietoj to, jos moko žmones Gyvojo Dievo Tiesos. Priimu Dievo Stebuklą įsikūnijant Žemėje, dabar ir amžinai.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

5. O Šventoji Dvasia, šaukiu tavo galingą vėją sudeginti visą disbalansą šio pasaulio žiniasklaidos struktūrose. Priimu, kad Dievo Karalystė įsikūnija informacijos sklaidoje. Todėl žiniasklaida daugiau nebetarnauja didelių pinigų ir valdžios interesams, vietoj to, spauda yra pasišventusi nešti tiesą ir atskleisti visus žaltiškus ir žmogiškus melus. Priimu Dievo Karalystę įsikūnijant Žemėje, dabar ir amžinai.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

6. O Šventoji Dvasia, šaukiu tavo galingą vėją sudeginti visą disbalansą šio pasaulio maisto pramonėje. Priimu, kad Dievo Karalystė įsikūnija visame maisto auginimo, gamybos ir tiekimo procese. Todėl varomoji maisto pramonės jėga nebėra pelnas ir elitizmas, vietoj to, ji yra pasišventusi auginti ir gaminti sveiką maistą, tiekiamą visiems, kuriems jo reikia. Priimu Dievo Stebuklą įsikūnijant Žemėje, dabar ir amžinai.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

7. O Šventoji Dvasia, šaukiu tavo galingą vėją sudeginti visą disbalansą šio pasaulio sveikatos įstaigose. Priimu, kad Dievo Karalystė įsikūnija tobuloje sveikatos priežiūroje visiems. Todėl varomoji sveikatos įstaigų jėga nebėra pelnas ir klaidingas troškimas kontroliuoti populiaciją, vietoj to, jos siekia skleisti tobulą sveikatą ir ilgą gyvenimą visiems Žemės žmonėms. Priimu Dievo Stebuklą įsikūnijant Žemėje, dabar ir amžinai.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

8. O Šventoji Dvasia, šaukiu tavo galingą vėją sudeginti visą disbalansą šio pasaulio pramogų industrijoje. Priimu, kad Dievo Karalystė įsikūnija visose pramogų kompanijose. Todėl jos daugiau nebeleidžia tamsos jėgoms veikti per jas ir hipnotizuoti žmonių, užmigdant juos, nutraukiant jų ryšį su realybe, arba reklamuojant „jeigu tai malonu, daryk tai“ kultūrą. Vietoj to, jos yra pasišventusios žadinti žmonių dvasią ir reklamuoti tikrąją laimę, paremtą amžinaisiais principais. Priimu Dievo Stebuklą įsikūnijant Žemėje, dabar ir amžinai.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

9. O Šventoji Dvasia, šaukiu tavo galingą vėją sudeginti visą disbalansą šio pasaulio finansų ir verslo institucijose. Priimu, kad Dievo Karalystė įsikūnija mano tautos ir pasaulio ekonomikoje. Todėl varomoji finansų institucijų jėga nebėra milžiniškas godumas, siekiantis sukelti dirbtinį trūkumą, kad iš to pasipelnytų nedidelis elitas. Vietoj to, ekonomika yra paremta laisvai tekančia ir nuolat augančia gausa, suteikiančia lygias ekonomines galimybes visiems žmonėms. Priimu Dievo Stebuklą įsikūnijant Žemėje, dabar ir amžinai.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Priimu Dievo Karalystę įsikūnijant visuose savo sąmonės ir gyvenimo aspektuose. (3x)

Priimu Dievo Karalystę įsikūnijant visų žmonių sąmonėje ir gyvenimuose. (3x)

Priimu Dievo karalystę įsikūnijant visuose Žemės planetos gyvenimo aspektuose. (3x)

Žemė yra Viešpaties ir jo pilnatvė. (3x) Amen.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

Užsklanda

Aš dabar priimu, kad esu vertas aukščiausiojo Dievo sūnus/dukra ir kad jokie netobulumai šiame pasaulyje nepaveikė tyrumo ir tobulumo mano tikrajame tapatume – AŠ ESU Esatyje.

Aš priimu, kad tol, kol neneigiu Dievo Esaties manyje, esu hermetiškai užsklęstas nuo šio pasaulio jėgų. Priimu, kad esu užsklęstas besąlyginėje savo AŠ ESU Esaties meilėje. Todėl prisiekiu nustoti neigti Dievo Esatį savyje, ir priimu, kad aš ir mano AŠ ESU Esatis esame viena, dabar ir amžinai. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com