Motinos Marijos Stebuklų Dėkingumo Rožinis

Manifestuokite gausą savo asmeniniame gyvenime ir neutralizuokite terorizmo jėgas

Skaitykite mokymą apie šį rožinį

 

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

(Išsakykite asmeninį prašymą)

Viešpaties malda

Dieve Tėve ir Motina mūsų, esantys visoje gyvybėje. Tebūna pašlovinta tavoji Esatis, AŠ ESU, mumyse. Mes priimame tavo karalystės atėjimą Žemėn per mus. Mes prisiimame atsakomybę reikšti tavo valią Žemėje, kaip ji išreikšta Danguje.

Mes priimame, kad kiekvieną dieną tu mums duodi galimybę būti viskuo, kuo esi tu. Mes pripažįstame, kad tu atleidi mums mūsų netobulumus, kaip ir mes vienas kitam atleidžiame, ir atiduodame savo valią aukštesniajai valiai esančiai mumyse. Todėl mes pripažįstame tiesą, kad visata sugrąžina mums tai, ką į ją išsiunčiame.

Mes prisiimame atsakomybę už savo gyvenimą ir savo planetą. Mes prisiekiame pakilti virš žemesniojo aš pagundų, kad tu galėtum išlaisvinti mus nuo visų netobulų energijų. Mes teigiame, kad tavo karalystė, galia ir šlovė įsikūnija Žemėje, dabar ir amžinai. Amen.

Aš patvirtinu savo dėkingumą Dievui Tėvui

Dėkingumo Motinos vardu, patvirtinu savo dėkingumą Dievui Tėvui kaip pačiam mano gyvenimo šaltiniui. O Dieve, aš dėkoju už tavo begalinę galią ir tavo bekompromisinį įstatymą, užtikrinantį mano laisvę.

Aš dėkoju už tavo laisvos valios dovaną, kuri suteikia man galimybę transcenduoti save ir tapti daugiau Dievuje, tapti daugiau tuo, kuo esu. Mylimas Dieve Tėve, seku tavo kvietimu augti kiekvieną dieną, išreikšti savo aukščiausią potencialą ir būti viskuo, kuo esu Dievuje.

Aš esu Dangiškosios Motinos Stebuklų Dėkingumas, atkuriantis atmintį apie mano dvasinę kilmę ir tikrąjį tapatumą. Aš priimu, kad Stebuklų Dėkingumas pripildo mano esybę begaliniu susižavėjimu Tėvo dovana, per kurią jis pats veikia manyje ir per mane. Aš priimu Dievo Tėvo besąlyginę meilę man. Aš išpildau savo bendrakūrėjo su Dievu rolę ir atnešu Dievo karalystę į Žemę. Aš esu Stebuklų Dėkingumas, spinduliuojantis visam kas gyva.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

1. O Dieve mano Tėve, aš esu be galo dėkingas už tavo gyvenimo dovaną. Aš išnaudoju tavo dovaną iki galo, nes žvelgiu į kiekvieną situaciją kaip į galimybę transcenduoti save.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

2. O Dieve mano Tėve, aš esu be galo dėkingas už tavo laisvos valios dovaną. Aš išnaudoju tavo dovaną iki galo, nes žvelgiu į kiekvieną situaciją kaip į galimybę mokytis daryti geresnius pasirinkimus.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

3. O Dieve mano Tėve, aš esu be galo dėkingas už tavo individualumo dovaną. Aš išnaudoju tavo dovaną iki galo, nes žvelgiu į kiekvieną situaciją kaip į galimybę išreikšti savo dievišką individualybę.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

4. O Dieve mano Tėve, aš esu be galo dėkingas už tavo dovaną, už tai, kad sukūrei mane būti bendrakūrėju su tavimi. Aš išnaudoju tavo dovaną iki galo, nes žvelgiu į kiekvieną situaciją kaip į galimybę įrodyti, kad su Dievu viskas įmanoma.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

5. O Dieve mano Tėve, aš esu be galo dėkingas už tavo besąlyginio nuolankumo dovaną. Aš išnaudoju tavo dovaną iki galo, nes žvelgiu į kiekvieną situaciją kaip į galimybę tarnauti tau ir visai gyvybei.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

6. O Dieve mano Tėve, aš esu be galo dėkingas už tavo nepajudinamos valios dovaną. Aš išnaudoju tavo dovaną iki galo, nes žvelgiu į kiekvieną situaciją kaip į galimybę įkūnyti tavo valią Žemėje, kaip ji yra įkūnyta Danguje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

7. O Dieve mano Tėve, aš esu be galo dėkingas už tavo plėtimosi jėgos dovaną mano gyvenime. Aš išnaudoju tavo dovaną iki galo, nes žvelgiu į kiekvieną situaciją kaip į galimybę pagerinti savo ir kitų gyvenimus.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

8. O Dieve mano Tėve, aš esu be galo dėkingas už tavo visagalės galios dovaną, kuri atneša gausingą gyvenimą. Aš išnaudoju tavo dovaną iki galo, nes žvelgiu į kiekvieną situaciją kaip į galimybę įkūnyti tavo gausingą gyvenimą sau ir kitiems.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Aš patvirtinu savo dėkingumą Dievui Sūnui

Dėkingumo Motinos vardu, aš patvirtinu savo dėkingumą Dievui Sūnui, kaip pačiam tiesos šaltiniui mano gyvenime. Esu dėkingas už Visuotinio Kristaus proto įžvalgumą, užtikrinantį tobulą pusiausvyrą tarp plėtimosi ir traukimosi jėgų mano esybėje.

Dėkoju už tavo tiesos dovaną, kuri man suteikia drąsos iki galo ginti tai, kas teisinga. Mylimas Jėzau Kristau, aš seku tavo kvietimu ieškoti tiesos kiekvieną dieną, išreikšti savo Kristaus potencialą ir būti Kristumi čia žemai, kaip tu esi Kristus Aukštai.

Aš esu Dangiškosios Motinos Stebuklų Dėkingumas, atkuriantis Dievo tobulo plano ir jo valios šiai visatai viziją. Aš priimu, kad Stebuklų Dėkingumas pripildo mano esybę begaliniu susižavėjimu Sūnaus dovana - jo žinojimu kas yra iš Dievo, o kas ne iš Dievo. Aš priimu Dievo Sūnaus besąlyginę meilę man. Aš vykdau savo rolę ir esu Kristaus būtybė, nešanti Dievo karalystę į Žemę. Aš esu Stebuklų Dėkingumas, spinduliuojantis visam kas gyva.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

1. O Jėzau Kristau, aš esu be galo dėkingas už tavo Kristaus įžvalgumo dovaną. Aš išnaudoju tavo dovaną iki galo, nes žvelgiu į kiekvieną situaciją savo Kristaus AŠ akimis.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

2. O Jėzau Kristau, aš esu be galo dėkingas už tavo įžvalgumo dovaną. Aš išnaudoju tavo dovaną iki galo, nes žvelgiu į kiekvieną situaciją kaip į galimybę išreikšti Kristaus tiesą Žemėje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

3. O Jėzau Kristau, aš esu be galo dėkingas už tavo vizijos dovaną. Aš išnaudoju tavo dovaną iki galo, nes žvelgiu į kiekvieną situaciją kaip į galimybę įkūnyti Dievo viziją gausingam gyvenimui.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

4. O Jėzau Kristau, aš esu be galo dėkingas už tavo pusiausvyros ir harmonijos dovaną. Aš išnaudoju tavo dovaną iki galo, spinduliuodamas dievišką harmoniją kiekvienoje situacijoje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

5. O Jėzau Kristau, aš esu be galo dėkingas už tavo drąsos ginti tiesą dovaną. Aš išnaudoju tavo dovaną iki galo, nes žvelgiu į kiekvieną situaciją kaip į galimybę ginti Kristaus tiesą.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

6. O Jėzau Kristau, aš esu be galo dėkingas už tavo Kristaus taikos dovaną. Aš išnaudoju tavo dovaną iki galo, nešdamas Kristaus taiką į kiekvieną situaciją.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

7. O Jėzau Kristau, aš esu be galo dėkingas už tavo Gyvojo Žodžio dovaną. Aš išnaudoju tavo dovaną iki galo, leisdamas Gyvajam Žodžiui tekėti per mane į kiekvieną situaciją.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

8. O Jėzau Kristau, aš esu be galo dėkingas už tavo dovaną, kuria man parodei, kaip įkūnyti gausingą gyvenimą. Aš išnaudoju tavo dovaną iki galo, matydamas ir priimdamas Dievo gausos pasireiškimą kiekvienoje situacijoje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Aš patvirtinu savo dėkingumą Dievui Motinai

Dėkingumo Motinos vardu, aš patvirtinu savo dėkingumą Dievui Motinai, puoselėjančiai mane ir suteikiančiai stabilumą mano gyvenime. Esu dėkingas už Dangiškosios Motinos pastovumą, kuris išlaiko mane susikoncentravusį į Dievo valią ir Dievo įstatymą.

Esu dėkingas už tavo tyros vizijos dovaną, suteikiančią man išminties ir pusiausvyros įkūnyti savo aukščiausią potencialą materialioje visatoje. Mylima Motina Marija, seku tavo kvietimu veikti meile, laikytis tyros vizijos visam kas gyva ir būti Dangiškąja Motina, ginančia visos gyvybės šventumą.

Aš esu Dangiškosios Motinos Stebuklų Dėkingumas, atstatantis mano bekompromisinę meilę Dievo nekintančiam savitranscendencijos įstatymui. Aš priimu, kad Stebuklų Dėkingumas pripildo mano esybę begaliniu susižavėjimu Motinos nuolatinio palaikymo ir puoselėjimo dovana. Aš priimu Dievo Motinos besąlyginę meilę man. Aš vykdau savo rolę ir esu Dangiškosios Motinos vaikas, nešantis Dievo gausingą gyvenimą į Žemę. Aš esu Stebuklų Dėkingumas, spinduliuojantis visam kas gyva.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

1. O Motina Marija, aš esu be galo dėkingas už tavo besąlygiško Dievo valios priėmimo dovaną. Aš išnaudoju tavo dovaną iki galo, regėdamas Dievo Šventąją Valią įkūnytą kiekvienoje situacijoje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

2. O Motina Marija, aš esu be galo dėkingas už tavo vienovės su Dievo tikslu kūrinijai dovaną. Aš išnaudoju tavo dovaną iki galo, regėdamas Dievo Šventąjį Tikslą įkūnytą kiekvienoje situacijoje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

3. O Motina Marija, aš esu be galo dėkingas už tavo nesvyruojančios harmonijos dovaną. Aš išnaudoju tavo dovaną iki galo, spinduliuodamas besąlyginę harmoniją į kiekvieną situaciją.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

4. O Motina Marija, aš esu be galo dėkingas už tavo Dievo įstatymo pastovumo dovaną. Aš išnaudoju tavo dovaną iki galo, regėdamas Dievo įstatymo pergalę kiekvienoje situacijoje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

5. O Motina Marija, aš esu be galo dėkingas už tavo nesibaigiančios meilės Dievui dovaną. Aš išnaudoju tavo dovaną iki galo, vis labiau mylėdamas Dievą kiekvienoje situacijoje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

6. O Motina Marija, aš esu be galo dėkingas už tavo besąlygiškos meilės visai gyvybei dovaną. Aš išnaudoju tavo dovaną iki galo, išreikšdamas besąlyginę meilę visai gyvybei kiekvienoje situacijoje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

7. O Motina Marija, aš esu be galo dėkingas už tavo tyros vizijos dovaną. Aš išnaudoju tavo dovaną iki galo, regėdamas Dievo tobulumą už kiekvienos situacijos išorinių regimybių.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

8. O Motina Marija, aš esu be galo dėkingas už tavo nuolatinės gausos dovaną. Aš išnaudoju tavo dovaną iki galo, regėdamas tavo begalinę gausą už kiekvienos situacijos išorinių regimybių.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Aš patvirtinu savo dėkingumą Dievui Šventajai Dvasiai

Dėkingumo Motinos vardu, aš patvirtinu savo dėkingumą Dievui Šventajai Dvasiai kaip amžinojo gyvenimo šaltiniui. Esu dėkingas už Šventosios Dvasios vėją, skatinantį mane nuolat save transcenduoti, kiekvienu žingsneliu vis labiau priartėjant prie Dievo.

Esu dėkingas už Šventosios Dvasios nesulaikomos jėgos dovaną, suteikiančią man bekompromisinės drąsos išreikšti Dievo tobulumą šioje materialioje visatoje. Mylima Šventoji Dvasia, seku tavo kvietimu būti Dvasia veikime kiekvieną dieną, spinduliuoti Dievo taiką ir būti atviromis durimis Šventosios Dvasios vėjams pūsti į Žemę.

Aš esu Dangiškosios Motinos Stebuklų Dėkingumas, atkuriantis mano bekompromisinę meilę augti ir transcenduoti save. Aš priimu, kad Stebuklų Dėkingumas pripildo mano esybę begaliniu susižavėjimu Šventosios Dvasios nuolatinio judėjimo ir augimo dovana. Aš priimu Dievo Šventosios Dvasios besąlyginę meilę man. Aš vykdau savo rolę ir esu taurė Šventajai Dvasiai, nešančiai Dievo karalystę į Žemę. Aš esu Stebuklų Dėkingumas, spinduliuojantis visam kas gyva.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

1. O Šventoji Dvasia, aš esu be galo dėkingas už tavo nesustabdomo veržimosi augti dovaną. Aš išnaudoju tavo dovaną iki galo, leisdamas Šventajai Dvasiai pūsti, kur ji nori kiekvienoje situacijoje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

2. O Šventoji Dvasia, aš esu be galo dėkingas už tavo laisvės nuo visų apribojimų dovaną. Aš išnaudoju tavo dovaną iki galo, matydamas kiekvieną situaciją kaip galimybę įveikti senus įpročius ir mąstymo šablonus.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

3. O Šventoji Dvasia, aš esu be galo dėkingas už tavo nesustabdomos galios dovaną. Aš išnaudoju tavo dovaną iki galo, matydamas kiekvieną situaciją kaip galimybę sutraukyti visas grandines ir įkūnyti aukščiausią Dievo viziją.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

4. O Šventoji Dvasia, aš esu be galo dėkingas už tavo amžinojo gyvenimo dovaną per nuolatinę savitranscendenciją. Aš išnaudoju tavo dovaną iki galo, matydamas kiekvieną situaciją kaip galimybę plėsti savo tapatumo jausmą ir būti Dievo sūnumi/dukra.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

5. O Šventoji Dvasia, aš esu be galo dėkingas už tavo dieviškosios lygybės dovaną. Aš išnaudoju tavo dovaną iki galo, matydamas kiekvieną situaciją kaip galimybę patvirtinti realybę, kad ką vienas padarė, tą visi padaryti gali.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

6. O Šventoji Dvasia, aš esu be galo dėkingas už tavo amžinosios laisvės dovaną per atleidimą. Aš išnaudoju tavo dovaną iki galo, matydamas kiekvieną situaciją kaip galimybę atleisti sau ir visai gyvybei.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

7. O Šventoji Dvasia, aš esu be galo dėkingas už tavo aktyvios taikos dovaną. Aš išnaudoju tavo dovaną iki galo, spinduliuodamas dieviškąją taiką į kiekvieną situaciją.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

8. O Šventoji Dvasia, aš esu be galo dėkingas už tavo visa nugalinčios galios dovaną, kuri visur sėja gausą. Aš išnaudoju tavo dovaną iki galo, matydamas kiekvieną situaciją kaip galimybę visur sėti Dievo gausą.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

Aš patvirtinu pusiausvyroje esančių Žemės žmonių prabudimą dėkingumo galiai

Dėkingumo Motinos vardu, šaukiu visus pusiausvyroje esančius žmones Žemėje prabusti begalinei dėkingumo galiai, kuri atkuria Šventosios Dvasios tėkmę tarp Dangaus ir Žemės, tarp mano Dvasinio Aš ir mano sielos, ir uždaro gyvenimo ratą. Aš patvirtinu, kad dėkingumas Dievui yra raktas visiems geriems dalykams ateiti į mano gyvenimą ir į visų žmonių gyvenimus.

Aš patvirtinu ir priimu, kad Tėvui iš tiesų malonu dovanoti mums savo gausaus gyvenimo karalystę. Todėl aš priimu gausingą gyvenimą įsikūnijant mano sąmonėje ir pasaulyje, dabar ir amžinai.

Aš patvirtinu, kad pirmiausia sieksiu Dievo karalystės ir Kristaus sąmonės teisumo, ir todėl visa kita bus man pridėta Dangiško Dėkingumo nesustabdoma galia, įkūnijančia Dievo tobulumą visuose gyvenimo Žemėje aspektuose.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

1. Aš esu Dangiškosios Motinos Stebuklų Dėkingumas, pažadinantis visus pusiausvyroje esančius žmones suvokimui, kad dėkingumo galia yra begalinė. Aš patvirtinu, kad kai jausime tik dėkingumą, Dievas tikrai įkūnys savo karalystę Žemėje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

2. Aš esu Dangiškosios Motinos Stebuklų Dėkingumas, pažadinantis visus pusiausvyroje esančius žmones suvokimui, kad dėkingumas atstato energijos tėkmę tarp Dvasios ir materijos. Aš patvirtinu, kad kai jausime tik dėkingumą, Dievas tikrai atneš gausingą gyvenimą į Žemę.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

3. Aš esu Dangiškosios Motinos Stebuklų Dėkingumas, pažadinantis visus pusiausvyroje esančius žmones suvokimui, kad dėkingumas yra raktas į tobulą harmoniją tarp plėtimosi ir traukimosi jėgų mūsų esybėje. Aš patvirtinu, kad kai jausime tik harmoniją, Dievas tikrai atneš tobulą taiką į Žemę.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

4. Aš esu Dangiškosios Motinos Stebuklų Dėkingumas, pažadinantis visus pusiausvyroje esančius žmones suvokimui, kad dėkingumas suteikia tobulą Kristaus proto viziją. Aš patvirtinu, kad kai matysime tik tyrą viziją, Dievas tikrai duos mums Kristaus sąmonę ir pažadins visus žmones gausingam gyvenimui.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

5. Aš esu Dangiškosios Motinos Stebuklų Dėkingumas, pažadinantis visus pusiausvyroje esančius žmones suvokimui, kad dėkingumas atveria mūsų širdis besąlyginei Dievo Motinos meilei. Aš patvirtinu, kad kai priimsime Dievo besąlyginę meilę, Dievas tikrai užtvindys Žemę tobula meile, išvejančia visas baimes.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

6. Aš esu Dangiškosios Motinos Stebuklų Dėkingumas, pažadinantis visus pusiausvyroje esančius žmones suvokimui, kad raktas į gausą yra dalintis su kitais. Aš patvirtinu, kad kai priimsime gausingą gyvenimą, Dievas tikrai duos mums drąsos dalintis tuo kuo turime su kitais.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

7. Aš esu Dangiškosios Motinos Stebuklų Dėkingumas, pažadinantis visus pusiausvyroje esančius žmones suvokimui, kad dėkingumas atveria mūsų širdis ir protus visa nugalinčiai Šventosios Dvasios tėkmei. Aš patvirtinu, kad per mūsų dėkingumą, Dievas tikrai išgydys visas žaizdas per Šventąją Dvasią.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

8. Aš esu Dangiškosios Motinos Stebuklų Dėkingumas, pažadinantis visus pusiausvyroje esančius žmones suvokimui, jog dėkingumas nuskaistina mūsų širdis, kad galėtume regėti Dievą. Aš patvirtinu, kad per mūsų dėkingumą, Dievas tikrai pažadins visus žmones, kad jie išvystų spindinčią jo stebuklų karalystės tikrovę.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

O Dieve, aš esu be galo dėkingas už tavo gausingo gyvenimo dovaną. (3x)

O Dieve, aš esu be galo dėkingas už tavo dvasinės gausos dovaną. (3x)

O Dieve, aš esu be galo dėkingas už tavo materialios gausos dovaną. (3x) Amen.

O Dieve, aš esu dėkingas, kad esu esu bendrakūrėjas su tavimi, ir patvirtinu, kad atėjau čia atnešti tavo karalystę į Žemę. Aš patvirtinu, jog aš pats iš savęs nieko negaliu padaryti, tai AŠ ESU Esatis manyje daro darbus. Aš patvirtinu, kad su Dievu viskas yra įmanoma. Todėl esu dėkingas, kad mano AŠ ESU Esatis dirba, ir aš kartu dirbu. Įsitvirtinęs savo Esatyje, tariu:

Žemė yra Viešpaties ir jo pilnatvė. (3x) Amen.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.


Užsklanda

Aš priimu Dangiškosios Motinos begalinę gausą. Renkuosi visada pasilikti šioje gausoje ir priimu besąlygišką Dangiškosios Motinos meilę. Aš priimu, kad Stebuklų Dėkingumas sudegina manyje atskirties jausmą nuo Dievo gausos. Aš priimu, kad esu Gyvasis Kristus įsikūnijime, ir prisiekiu matyti gausingą gyvenimą už visų išorinių regimybių.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos vardu, užsklendžiu Žemę Dangiškosios Motinos begalinėje gausoje ir priimu gausingą gyvenimą sau ir visiems žmonėms. Tai baigta, atlikta ir užsklęsta materijoje, nes tai ištarė Dėkingumo Motinos lūpos. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com