Motinos Marijos kasdienio augimo invokacija

Motina Marija perdavė šią invokaciją, suprasdama, kad daugelis žmonių yra labai užimti. Ši kasdienio augimo invokacija yra sukurta duoti maksimalų asmeninį augimą per trumpiausią laiką. Ši invokacija taip pat puikiai tinka žmonėms, kurie neseniai pradėjo naudotis afirmacijomis, nes ji balansuoja dvasinę apsaugą su negatyvios energijos transformacija bei netobulų įsitikinimų pakeitimu.

Instrukcija: Jeigu neturite laiko sukalbėti visą invokaciją iš karto, sukalbėkite 1, 2 ir 4 dalis ryte. Vakare sukalbėkite 1, 3 ir 4 dalis. Sukalbėti pilną invokaciją užtrunka apie 30 minučių. Jeigu invokaciją padalinsite, kiekviena dalis užtruks apie 20 minučių.


1 dalis

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

M ylimieji Arkangele Mykolai, Motina Marija, Šiva, Dhjani Budos ir Kuan Jin, kviečiu Dievo šviesą įkūnyti tobulą Kristaus viziją visuose mano gyvenimo ir sąmonės aspektuose, o ypač...

(Išsakykite asmeninį prašymą)


Viešpaties malda

Dieve Tėve ir Motina mūsų, esantys visoje gyvybėje. Tebūna pašlovinta tavoji Esatis, AŠ ESU, mumyse. Mes priimame tavo karalystės atėjimą Žemėn per mus. Mes prisiimame atsakomybę reikšti tavo valią Žemėje, kaip ji išreikšta Danguje.

Mes priimame, kad kiekvieną dieną tu mums duodi galimybę būti viskuo, kuo esi tu. Mes pripažįstame, kad tu atleidi mums mūsų netobulumus, kaip ir mes vienas kitam atleidžiame, ir atiduodame savo valią aukštesniajai valiai esančiai mumyse. Todėl mes pripažįstame tiesą, kad visata sugrąžina mums tai, ką į ją išsiunčiame.

Mes prisiimame atsakomybę už savo gyvenimą ir savo planetą. Mes prisiekiame pakilti virš žemesniojo aš pagundų, kad tu galėtum išlaisvinti mus nuo visų netobulų energijų. Mes teigiame, kad tavo karalystė, galia ir šlovė įsikūnija Žemėje, dabar ir amžinai. Amen.


2 dalis

Arkangele Mykolai, išlaisvink mane nuo visų tamsos jėgų

1. Kristaus Liepsnos manyje man suteikta galia šaukiu Arkangelą Mykolą materializuoti savo Liepsnojančią Esybę manyje ir sukurti nepramušamą skydą aplink mano energetinį lauką. Apsaugok mane nuo visų netobulų energijų, tamsos dvasių, išsikūnijusių sielų ir visų antikristo jėgų. Aš dabar renkuosi nebeleisti tamsai įžengti į savo esybę.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (1X arba 3X )

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirtiatskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

2. Arkangele Mykolai, materializuok savo Liepsnojančią Esybę mano energetiniame lauke. Surakink ir sudegink visus netobulų energijų sūkurius ir išlaisvink mane nuo bet kokių sąsajų su planetiniais negatyvių energijų sūkuriais. Apšviesk mane, kad galėčiau atpažinti visas netobulas energijas savo esybėje. Aš dabar renkuosi paleisti visas tamsos energijas.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (1X arba 3X )

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirtiatskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

3. Arkangele Mykolai, surakink ir sudegink visas tamsos dvasias, visas išsikūnijusias sielas ir visas antikristo jėgas, kurios rado įėjimą į mano esybę. Apšviesk mane, kad galėčiau atpažinti šiuos priešus savyje. Aš dabar renkuosi paleisti visas tamsos dvasias.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (1X arba 3X )

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirtiatskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

4. Arkangele Mykolai, surakink ir sudegink visus dvasios nuodus mano esybėje. Išlaisvink mane nuo neišmanymo, pykčio, puikybės, godumo, pavydo ir nenoro veikti, nenoro gyventi nuodų. Apšviesk mane, kad galėčiau atpažinti visus dvasios nuodus savo esybėje. Aš dabar renkuosi paleisti visus dvasios nuodus.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (1X arba 3X )

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirtiatskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

5. Arkangele Mykolai, surakink ir sudegink mano kūnišką protą ir mano žmogiškąjį ego. Apšviesk mane, kad galėčiau atpažinti melus, kuriais mano anti-aš naudojasi kontroliuodamas mano veiksmus, jausmus, mintis ir tapatumo jausmą. Aš dabar renkuosi paleisti savo anti-aš. Arkangele Mykolai, nutrauk nuo manęs mano anti-aš.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (1X arba 3X )

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirtiatskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

6. Arkangele Mykolai, išlaisvink mane nuo masinės sąmonės gravitacinės jėgos. Nutrauk nuo manęs visą dvasinį aklumą ir suteik man drąsos atsiskirti nuo masinės sąmonės. Aš dabar renkuosi eiti Gyvenimo Keliu, Kristaus sąmonės keliu.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (1X arba 3X )

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirtiatskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

7. Arkangele Mykolai, išlaisvink mane nuo materializmo sąmonės ir visų prisirišimų prie šio pasaulio dalykų. Padėk man pamatyti, jog mano Kristaus potencialas yra tikrasis raktas į gausingą gyvenimą. Aš dabar renkuosi pirmiausia ieškoti Dievo karalystės, ir žinau, kad kai pasieksiu Kristaus sąmonę, visa kita man bus pridėta.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (1X arba 3X )

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirtiatskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

8. Arkangele Mykolai, išlaisvink mane nuo visų prisirišimų prie mano dabartinių įsitikinimų ir visos baimės, kad, jeigu atiduosiu savo ribotus įsitikinimus, galiu prarasti savo tapatumo jausmą. Apšviesk mane, kad galėčiau pamatyti iliuziją visų dualistinių įsitikinimų, kuriuos į mano protą įdiegė bažnyčia ir valdžia. Aš dabar renkuosi nustoti šokti aplink šių kūniškų įsitikinimų aukso veršį.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (1X arba 3X )

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirtiatskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

9. Arkangele Mykolai, išlaisvink mane nuo visų prisirišimų prie savo mirtingo tapatumo jausmo, ir visos baimės, kad, jei atiduosiu šį kūnišką protą, nebeturėsiu jokio tapatumo. Apšviesk mane, kad galėčiau pamatyti savo anti-aš netikrumą ir pamatyti, kad už jo slypi mano tikrasis tapatumas – nemirtingos dvasinės būtybės tapatumas. Aš dabar renkuosi gyvenimą, ir priimu savo tikrąjį tapatumą Kristuje.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (1X arba 3X )

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirtiatskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

Aš renkuosi Gyvenimą!

Mylimas Arkangele Mykolai, išgelbėk mane, kad nepražūčiau! Arkangele Mykolai, išgelbėk mane nuo mirties sąmonės, kuri mane verčia laikyti save mirtinga žmogiška būtybe, atskirta nuo savo Dievo.

Dievo man suteiktos laisvos valios galia aš dabar sakau, jog noriu žinoti Kristaus tiesą. Noriu išsilaisvinti iš antikristo melų, kuriais supančiota mano siela. Arkangele Mykolai, noriu pakilti virš mirties sąmonės ir būti laisvas regėti Kristaus tiesą ir švytinčią Dievo realybę. Esu pasiruošęs pamatyti savo Dievą ir nebegyventi kaip žmogus, bet gyventi kaip dvasinė būtybė, kuri iš tiesų aš ir esu.

Arkangele Mykolai, noriu pakeisti savo gyvenimą. Esu pasirengęs prarasti savo mirtingo gyvenimo jausmą, savo mirtingą tapatumą. Noriu, kad mano akis būtų sveika, kad galėčiau pamatyti subtilius žaltiško proto melus ir prisipildyčiau Kristaus Šviesos. Esu pasirengęs atiduoti savo emocinius prisirišimus prie šio pasaulio dalykų ir apribojimų, kurie atrodo tokie tikri. Esu pasirengęs prarasti šį gyvenimo jausmą, kad laimėčiau nemirtingą Kristaus sąmonės gyvenimą ir priimčiau savo tikrąjį – Dievo sūnaus/dukters tapatumą.

Todėl dabar sakau, pilna savo laisvos valios galia ir Kristaus Liepsnos manyje galia:

AŠ RENKUOSI GYVENIMĄ! (4X)

Aš renkuosi gyvenimo sąmonę, Kristaus sąmonę, ir priimu, kad esu amžinai gyvas Kristaus šviesoje. Priimu, kad už visų šio pasaulio regimybių yra Dievo realybė, ir todėl prisiekiu daugiau niekada neteikti amžinumo jokioms pasaulio regimybėms. Patvirtinu, kad Dievas yra visur, ir todėl taip pat ir manyje.

Renkuosi būti viena su savo Dievu, ir todėl aš esu Arkangelo Mykolo Esatis šiame pasaulyje.

Arkangele Mykolai, išlaisvink mane nuo antikristo melų

1. Kristaus Liepsnos manyje galia, šaukiu Arkangelą Mykolą išlaisvinti mane nuo melo, kad esu nuo prigimties nusidėjėlis, kad buvau pradėtas nuodėmėje ir kad viskas, ką darau, yra nuodėmė. Išlaisvink mane nuo savęs smerkimo, kaltinimo ir kaltės jausmo. Aš dabar priimu tiesą, kad buvau sukurtas iš savo Tėvo/Motinos Dievo meilės, sukūrusio mane pagal savo paties tobulą paveikslą.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (1X arba 3X )

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirtiatskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

2. Arkangele Mykolai, išlaisvink mane nuo melo, kad Tėvo plėtimosi jėga yra priešinga Motinos traukimosi jėgai. Išlaisvink mane nuo neapykantos Dangiškajai Motinai, neapykantos moterims ir mano sielos moteriškojo prado neigimo. Aš dabar priimu tiesą, kad Dievas turi tiek vyrišką, tiek ir moterišką aspektus, ir kad šie aspektai egzistuoja tobuloje harmonijoje.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (1X arba 3X )

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirtiatskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

3. Arkangele Mykolai, išlaisvink mane nuo melo, kad Dievas yra piktas ir teisiantis, ir kad man padarius klaidą, būsiu amžiams pasmerktas ir nebebūsiu vertas Dievo meilės. Išlaisvink mane nuo amžinojo prakeiksmo baimės ir baimės stoti prieš Dievą. Aš dabar priimu tiesą, kad, kai stoju prieš Dievą, palieku mirties sąmonę ir nuoširdžiai paprašau atleidimo, besąlyginė Dievo meilė man akimirksniu atleidžia.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (1X arba 3X )

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirtiatskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

4. Arkangele Mykolai, išlaisvink mane nuo melo, kad galiu padaryti neatitaisomą nuodėmę, ir kad materiali visata yra kalėjimas, iš kurio neįmanoma ištrūkti. Išlaisvink mane nuo nevilties, nusivylimo ir dvasinio paralyžiaus. Aš dabar priimu tiesą, kad viskas yra energija, ir todėl bet kokia mano padaryta klaida gali būti atitaisyta, iškviečiant Dievo Šviesą.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (1X arba 3X)

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirtiatskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

5. Arkangele Mykolai, išlaisvink mane nuo melo, kad esu man nepavaldžių aplinkybių auka, kad man nereikia prisiimti atsakomybės už savo gyvenimą ir kad niekuo negaliu prisidėti prie savo išgelbėjimo. Išlaisvink mane nuo neatsakingumo ir abejingumo. Aš dabar priimu tiesą, kad visata yra veidrodis, atspindintis man tai, ką į ją išsiunčiu. Todėl aš galiu pakeisti savo išorinę situaciją, apsivilkdamas Kristaus protą.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (1X arba 3X )

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirtiatskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

6. Arkangele Mykolai, išlaisvink mane nuo melo, kad materiali visata yra atskirta nuo Dievo ir kad Dievas yra kažkur toli, o ne manyje. Išlaisvink mane nuo jausmo, kad esu pamestas ir vienišas. Aš dabar priimu tiesą, kad Dievo karalystė yra manyje ir kad net ir pačios netobuliausios sąlygos paprasčiausiai slepia Dievo švytinčią realybę ir tobulumą.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (1X arba 3X )

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirtiatskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

7. Arkangele Mykolai, išlaisvink mane nuo melo, kad esu atskirtas nuo Dievo, kad negaliu pasiekti Dievo pats, ir kad nesu vertas būti Dievo sūnumi/dukra. Išlaisvink mane nuo kūniško proto ir netikro tapatumo jausmo. Aš dabar priimu savo tikrąjį – dvasinės būtybės tapatumą, tapatumą Dievo sūnaus/dukters, galinčio(-ios) pasiekti Dievą per Dievo Karalystę manyje.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (1X arba 3X )

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirtiatskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

8. Arkangele Mykolai, išlaisvink mane nuo melo, kad turiu rinktis tarp reliatyvaus gėrio ir reliatyvaus blogio, ir kad tam nėra alternatyvos. Išlaisvink mane nuo disbalanso, ekstremizmo ir fanatizmo. Aš dabar priimu, kad galiu rasti harmoniją ir vidinę ramybę eidamas Kristaus sąmonės vidurio keliu.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (1X arba 3X )

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirtiatskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

9. Arkangele Mykolai, išlaisvink mane nuo melo, kad Jėzus buvo vienintelis Dievo Sūnus, ir todėl yra erezija man eiti jo pėdomis ir daryti darbus, kuriuos darė jis. Išlaisvink mane nuo Kristaus manyje neigimo, nuo antikristo sąmonės. Aš dabar priimu tiesą, kad galiu pasiekti Kristaus protą ir kad Dievas gali daryti darbus per mane, kuriuos jis darė per Jėzų.

Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, angelų Viešpatie – ŠIVA! (1X arba 3X )

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su mumis.
 • Apsaugok mus nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mūsų priešą.
 • Mes imame savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūnijame Dievo karalystę Žemėje.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Mes šaukiame tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mus iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėtume praskirtiatskirties šydą.
 • Mes patvirtiname savo vienovę su Dievu,
 • Ir esame Dievo Kūnas Žemėje.

3 dalis

O Motina Marija, išmokyk mane besąlyginio atleidimo

O Motina Marija, padėk man suprasti, priimti ir sugerti esminę tiesą, kad visata yra veidrodis, atspindintis man viską, ką į ją išsiunčiu. Todėl mano išorinė situacija yra mano vidinės situacijos atspindys.

Padėk man suprasti, kad kai renkuosi pyktį, kaltinimus arba keršto troškimą, iš tiesų sau kenkiu daugiau nei kam nors kitam. Padėk man žinoti, kad visata atspindės visus negatyvius jausmus man atgal, ir jie pastatys kalėjimą mano sielai.

O Motina Marija, padėk man suprasti, kad mano AŠ ESU Esatis yra tokia pat tyra ir tobula, kaip ir tą dieną, kai buvau sukurtas tyroje Dievo proto vizijoje. Todėl niekas, ką kada nors padariau šiame pasaulyje, ar ką kokia nors jėga šiame pasaulyje padarė man, nepažeidė ir nesutepė dieviško tobulumo, kuris aš iš tiesų esu.

O Motina Marija, padėk man priimti, kad galiu leisti Dievo tobulumui šviesti per mano sielą ir išorinę sąmonę. Padėk man atleisti sau ir visai gyvybei, kad galėčiau paleisti visus netobulumus, po kuriais paslėptas mano tikrasis tapatumas ir iš kurių pastatyta siena aplink mano AŠ ESU Esaties šviesos spindulį.

O Motina Marija, padėk man pamatyti, kad kai atleidžiu besąlygiškai, aš leidžiu mano AŠ ESU Esaties šviesai šviesti per mane ir atnešti Dievo tobulumą į šį pasaulį. Padėk man priimti, kad kai aš atleidžiu, mano Tėvas dirba, ir aš kartu dirbu. Todėl aš ir mano Tėvas esame viena!

Vidinio Kristaus teigimas

1. Jėzaus Kristaus vardu, šaukiu mylimą Mariją, Stebuklų Motiną. Išmokyk stebuklo laikyti tyrą viziją sau, visai gyvybei ir Žemei. Išmokyk stebuklo visiškai atsiduoti Dievui, kad ir aš galėčiau iš pačių sielos gelmių ištarti: „O Viešpatie, tebūnie man pagal tavo valią.“

Sveika Marija, Malonės pilnoji – ŠIVA (1X arba 3X)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

2. Aš atiduodu viską, kas trukdo Dievo Stebuklui pasireikšti mano gyvenime. O Dieve, aš visą save tau atiduodu. O Dieve, nieko nuo tavęs nenuslepiu. O Dieve, viską, ką turiu, atiduodu tau.

Sveika Marija, Malonės pilnoji – ŠIVA (1X arba 3X)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

3. Aš atiduodu savo žmogiškąjį ego ir netikrą tapatumą ir priimu, kad Dievas jį dabar sudegina. O Dieve, esu pasirengęs prarasti savo mirtingą tapatumą, kad laimėčiau nemirtingą Kristaus sąmonės gyvenimą. Prašau savo Kristaus AŠ nusileisti ir paimti savo žinion visus mano gyvenimo ir sąmonės aspektus, ir priimu, kad esu pripildytas Kristaus šviesos dabar ir amžinai. Aš priimu, kad mano Kristaus AŠ yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas, ir kad mano gyvenimas pastatytas ant Kristaus uolos.

Sveika Marija, Malonės pilnoji – ŠIVA (1X arba 3X)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

4. O Dieve, pripažįstu, kad pats iš savęs aš nieko negaliu padaryti, AŠ ESU Esatis manyje yra tikrasis darytojas. Aš priimu, kad esu sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Aš priimu, kad esu Dievo sūnus/dukra. Aš priimu, kad šią akimirką manyje gimsta Kristus, ir priimu, kad AŠ ESU antrasis Kristaus atėjimas manyje.

Sveika Marija, Malonės pilnoji – ŠIVA (1X arba 3X)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

5. Aš priimu, kad esu Gyvasis Kristus, vaikščiojantis šia Žeme, ir todėl priimu ir teigiu, kad Dievas gali daryti darbus per mane, kuriuos darė per Jėzų. Aš priimu ir teigiu, kad su Dievu viskas yra įmanoma. Todėl aš priimu Dievo stebuklo pasireiškimą visuose savo gyvenimo ir sąmonės aspektuose.

Sveika Marija, Malonės pilnoji – ŠIVA (1X arba 3X)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

6. Aš priimu mano proto išvalymo nuo visų iliuzijų ir mano emocinio kūno išvalymo nuo visų netobulų jausmų stebuklą. Aš patvirtinu, kad mano Kristaus AŠ vadovauja mano protui ir emociniam kūnui, suteikdamas man tobulą minčių aiškumą ir proto ramybę, dabar ir amžinai.

Sveika Marija, Malonės pilnoji – ŠIVA (1X arba 3X)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

7. Aš priimu mano kūno išvalymo nuo visų ligų, visų virusų, visų teršalų ir visų priklausomybių stebuklą. Patvirtinu, kad mano Kristaus AŠ vadovauja mano fiziniam kūnui, suteikdamas man tobulą sveikatą bei energijos perteklių, dabar ir amžinai.

Sveika Marija, Malonės pilnoji – ŠIVA (1X arba 3X)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

8. Aš priimu mano santykių išvalymo nuo visų konfliktų ir disharmonijos stebuklą. Patvirtinu, kad mano Kristaus AŠ vadovauja mano santykiams su mano antrąja puse, su šeima, su draugais, su bendradarbiais ir verslo partneriais, suteikdamas man tobulą harmoniją ir konstruktyvius santykius, dabar ir amžinai.

Sveika Marija, Malonės pilnoji – ŠIVA (1X arba 3X)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

9. Aš priimu savo situacijos darbe ir finansuose nuo bet kokios nepriteklių ir skurdo sąmonės išvalymo stebuklą. Patvirtinu, kad mano Kristaus AŠ vadovauja mano situacijai darbe ir finansuose, suteikdamas man gausingą gyvenimą, dabar ir amžinai.

Sveika Marija, Malonės pilnoji – ŠIVA (1X arba 3X)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

O Motina Marija, padėk man prisiminti savo pirmąją meilę

O Motina Marija, padėk man prisiminti, kad prieš mano sielai ateinant į šį pasaulį, aš pasirinkau čia ateiti. Padėk man prisiminti tą akimirką, kai mano AŠ ESU Esatis stovėjo prieš Dievą, ir Dievas pašaukė visus norinčius nusileisti į materialią visatą.

Padėk man prisiminti, kaip aš stovėjau priešais Dievo sostą ir žvelgiau į begalines šios nuostabios visatos platybes. Padėk man prisiminti, kaip mano AŠ ESU Esatis pajuto besąlyginę Dievo meilę, savitranscendencijos troškimą, pakylant iš pačių mano esybės gelmių. Padėk man prisiminti, kaip aš pažvelgiau į Dievą ir tariau: „Štai aš Viešpatie, siųsk mane! Aš eisiu ir nešiu tavo besąlyginę meilę į šią visatą, kol viskas taps tavo besąlyginės meilės išraiška.“

Išvalyk mano esybę nuo visų dvasios nuodų

1. Mylimas Vairočana, išnaikink neišmanėliškumo ir iliuzijos nuodus iš mano sąmonės. Pakeisk juos savo Visa Persmelkiančia Dharmakajos Išmintimi, ir parodyk man, kad viskas atsirado iš vieno Dievo. Pripildyk mane liūto drąsos, kad galėčiau įveikti visą neišmanėliškumą, o ypač didžiausią atskirties nuo Dievo iliuziją.

OM VAIROČANA OM (3X arba 9X)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

2. Mylimas Akšobhja, išnaikink pykčio ir neapykantos nuodus iš mano sąmonės. Pakeisk juos savo Veidrodine Išmintimi, atskleidžiančia, kad visi dalykai yra Dievas, dėvintis kaukę. Suteik man dramblio jėgą, kad galėčiau įveikti visas neapykantos kliūtis ir polinkį reaguoti į situacijas pykčiu. Pripildyk mane savo ramybe, kad galėčiau leisti visam į mane nukreiptam pykčiui atsispindėti beribiame mano sielos vandenyno veidrodyje.

OM AKŠOBHJA HUM (3X arba 9X)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

3. Mylimas Ratnasambhava, išnaikink dvasinės ir intelektualinės puikybės nuodus iš mano sąmonės. Pakeisk juos savo Lygybės Išmintimi ir parodyk, kad visi dalykai yra lygios vertės Dievo akyse, nes Dievas yra visa. Suteik man žirgo greitį, kad galėčiau įveikti visą puikybę. Išvalyk mano mentalinį kūną nuo bet kokio noro lyginti ir teisti save bei kitus. Pripildyk mane ramybės, kad galėčiau matyti Dievą ir tarnauti Dievui visuose sutiktuosiuose, tarp jų ir manyje.

OM RATNASAMBHAVA TRAM (3X arba 9X)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

4. Mylimas Amitabha, išnaikink geismų, geidulių ir godumo nuodus iš mano sąmonės. Pakeisk juos savo Įžvalgia Išmintimi ir parodyk, kuo skiriasi tikrieji Dievo troškimai nuo netikrų žmogiškojo ego troškimų, kurių patenkinti neįmanoma. Suteik man povo grakštumo, kad galėčiau įveikti visas kliūtis ir nepasotinamus troškimus. Išvalyk mano emocinį kūną nuo jausmo, kad vis ko nors trūksta, vis ko nors negana.

OM AMITABHA HRI (3X arba 9X)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

5. Mylimas Amogasidhi, išnaikink pavydo ir pavyduliavimo nuodus iš mano sąmonės. Pakeisk juos savo Ištobulinto Veiksmo Visa Nugalinčia Išmintimi ir atskleisk tiesą, kad su Dievu viskas yra įmanoma. Suteik man savo bekompromisinę ištobulinto veiksmo drąsą, kad galėčiau įveikti visas kliūtis, kurios man trukdo išreikšti savo dieviškąją individualybę šiame gyvenime. Pripildyk mane savo absoliučiu žinojimu, kad Dievas myli mane kaip unikalų individą, kokiu buvau sukurtas būti.

OM AMOGASIDHI AH (3X arba 9X)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

6. Mylimas Vadžrasatva, išnaikink bevališkumo ir nenoro gyventi nuodus iš mano sąmonės. Pakeisk juos savo Dieviškosios Deimantinės Valios Išmintimi ir parodyk, kad šio pasaulio dalykai yra laikini ir jie niekada negalės patenkinti mano tikrojo troškimo – būti bendrakūrėju su Dievu. Leisk man pajausti tavo visą nugalintį Buvimą Dievo Valioje. Pripildyk mane savo begaline meile Dievui, kad sugebėčiau atiduoti savo mirtingo tapatumo jausmą, idant laimėčiau nemirtingą gyvenimą per buvimą Kristumi nuolatiniame veiksme.

OM VADŽRASATVA HUM (3X arba 9X)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

7. Kuan Jin ir Motinos Marijos vardu, prašau Dhjani Budų subalansuoti mano sielą, kad galėčiau įsisavinti jūsų dieviškąsias savybes ir galėčiau tapti sveiku. Mylimieji Budos ir Šiva, pasiųskite savo angelus išlaisvinti ir surinkti visus mano sielos fragmentus. Prašau angelų sugrąžinti visus mano sielos fragmentus. Prašau Kuan Jin ir Motinos Marijos angelų, integruoti visus sielos fragmentus į mano esybę, kad vėl galėčiau būti sveikas. Aš dabar priimu visišką savo pasveikimą. Jėzaus Kristaus vardu, atlikta! Amen.

Sveika Marija, Malonės pilnoji – ŠIVA (1X arba 3X)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

8. Kuan Jin ir Motinos Marijos vardu, kreipiuosi į pačią Alfos ir Omegos širdį. Aš dabar priimu, kad esu jūsų sūnus/dukra. Esu jums be galo dėkingas už gyvenimo dovaną, ir matau savo gyvenimą kaip brangią galimybę. Todėl žengiu šiandien pirmyn pilnai žinodamas, jog turiu teisę gyventi Žemės planetoje. Ir todėl sakau, jog turiu teisę padėti kurti Dievo karalystę Žemės planetoje ir priimu, jog tai atlikta, dabar ir amžinai. Amen.

Sveika Marija, Malonės pilnoji – ŠIVA (1X arba 3X)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

9. Jėzaus Kristaus vardu, prašau Kuan Jin ir Motiną Mariją, pripildyti mane savo begaliniu gailestingumu ir besąlyginiu atleidimu. Padėkite man suprasti, kad visiškas atleidimas yra vienintelis kelias į visišką dvasinę ir materialinę laisvę. Pripildykite mane besąlygine meile, kuri išvytų mano baimę atsikratyti viso pykčio bet kokiai gyvybės formai. Todėl dabar su meile ir savanoriškai iš savo esybės atiduodu visą nenorą atleisti ir ištiesiu begalinį gailestingumą sau, visiems žmonėms ir Dievui. Šitaip išlaisvinu save, visą gyvybę ir Dievą būti tuo, kuo mes iš tiesų esame, ir priimu save laisvę DABAR!

OM MANI PADME HUM – ŠIVA (3X, 9X arba 33X)

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.
 •  
 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

4 dalis

Aš patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir Šiva išlaisvina mane nuo visų tamsiųjų dvasių ir tamsos energijų.

Aš patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir Šiva išlaisvina mane nuo visų antikristo melų.

Aš patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir Šiva išlaisvina mane nuo dvasinės vergovės antikristo jėgoms.

Aš patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir Šiva išlaisvina mane nuo materialinės vergovės valdžios elitui.

Renkuosi būti viena su savo Dievu, ir todėl aš esu Arkangelo Mykolo ir Šivos Esatis, paimanti savo žinion visus savo gyvenimo aspektus.

Aš priimu, kad Motina Marija apgaubia mane savo begaline ir besąlygiška Dieviškosios Motinos meile. Aš priimu, kad esu vertas gauti šią meilę ir sugeriu ją savo esybėn. Aš leidžiu šiai tobulai meilei išginti visas savo baimes ir visus netobulus jausmus. Priimu, kad mano siela pagaliau tapo laisva atsakyti į visas situacijas su meile. Priimu, kad esu saulė, spinduliuojanti dieviškąją meilę kiekvienam sutiktajam. Priimu, kad Dievo meilė srūva per mane, sudegindama viską, kas nepanašu į ją, sudegindama visas anti-meilės jėgas mano sąmonėje, esybėje ir pasaulyje.

Žemė yra Viešpaties ir jo pilnatvė. (3X) Amen.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

Užsklanda

Aš patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir Šiva apsupa mane ir mano mylimuosius nepramušamu Mėlynos liepsnos energijos skydu. Aš patvirtinu, kad esame užsklęsti nuo visų nuodingų energijų, kurias prieš mus siunčia šio pasaulio jėgos. Aš priimu, kad Arkangelas Mykolas surakina mano vidinį priešą, mano žmogiškąjį ego, ir kai šio pasaulio princas ateis, jis nieko manyje neras. Atiduodu savo anti-aš ir priimu, kad jį sudegina Violetinė Liepsna ir besąlyginė Motinos Marijos meilė. Aš priimu, kad mano anti-aš pakeičia mano Kristaus aš, dabar ir amžinai.

Kristaus Liepsnos manyje galia, patvirtinu, kad Dievo karalystė įsikūnija Žemėje. Ji įsikūnija begalinės Dievo galios dėka, veikiančios per mano AŠ ESU Esatį ir AŠ ESU KAS ESU, Arkangelo Mykolo ir Šivos Esatį. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com