Kaip paaiškinti apie Dievą mažam vaikui

TEMOS: Vaikai nuo prigimties yra dvasingi – viskas yra energija – vibracijų kontinuumas – kitos karalijos, egzistuojančios už materialios plotmės ribų – protingos būtybės, gyvenančios tose karalijose – kvantinė fizika parodė, kad sąmonė yra fundamentali realybė – žmonių sąmonė gali sąveikauti su materija – kokia sąmonė sukūrė visatą?

Klausimas: Koks būtų paprasčiausias būdas paaiškinti apie Dievą mažam vaikui arba žmogui, kuris nėra dvasingas?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Yra gan didelis skirtumas tarp mažo vaiko ir suaugusiojo, kuris nėra dvasingas. Pagrindinis skirtumas yra tas, kad dauguma vaikų yra labai dvasingi. Deja, šio fakto dauguma suaugusiųjų nepastebi. Dauguma suaugusiųjų yra linkę galvoti, jog dėl to, kad jų vaikai nesupranta suaugusiųjų naudojamų sąvokų ir kalbos, jie nėra pajėgūs patirti gilaus dvasingumo. Šį liūdną nesupratingumą aš mėginau ištaisyti teiginiu, kad, jeigu netapsite kaip maži vaikai, neįeisite į Dievo karalystę.

Dauguma vaikų nuo prigimties yra dvasingi, ir todėl jiems yra labai lengva suprasti ir priimti Dievą kaip Esatį, kuri visada yra su jais. Todėl aš taip sakyčiau mažam vaikui:

„Užsimerk ir pajusi, kad Dievas yra su tavimi, tavo širdyje. Įėjęs į savo širdį, visada gali jausti Dievo buvimą savyje. Dievas yra čia, kad tave saugotų, Dievas yra čia, kad tave guostų. Dievas yra čia, kad parodytų tau, ką daryti. Visada gali atrasti Dievą savo širdelėje, ir jis visada tau rodys kelią gyvenime. Tad Dievas yra kaip nematomas asmuo, kuris visada yra kartu su tavimi.“

Mėgindami paaiškinti Dievą suaugusiam žmogui, kuris nėra linkęs į dvasingumą, susiduriate su visiškai kitokia situacija. Visada turėtumėte savo žodžius pritaikyti prie žmogaus esamo tikėjimo ar tikėjimo nebuvimo. Tačiau galiu jums duoti bendrą rekomendaciją, kokiomis idėjomis naudočiausi aš.

Tiesiog pažvelkite į mokslą. Albertas Einšteinas įrodė, kad viskas yra sukurta iš energijos. Energija yra vibracija, ir mokslas mums parodė, kad egzistuoja daug skirtingų vibracijų lygmenų. Pavyzdžiui, mes žinome, kad egzistuoja regimoji šviesa, tačiau taip pat yra daug įvairių šviesos spindulių, kurių mūsų akys nesugeba matyti. Tad Einšteinas mums parodė, kad visata yra energijų dažnių kontinuumas, ir kai kurių iš jų mes negalime aptikti savo juslėmis arba moksliniais instrumentais.

Įdomu pastebėti, kad šis požiūris į pasaulį atitinka tai, apie ką dvasingi žmonės kalba jau tūkstančius metų, tai yra, kad yra kažkas už materialaus pasaulio ribų. Jie tai vadina dvasiniu pasauliu arba dvasine karalija, tačiau lygiai taip pat galėtumėme tai vadinti dažnių spektru, turinčiu aukštesnes vibracijas už materialiame pasaulyje egzistuojančias energijas.

Kitaip tariant, net ir šiuolaikinis mokslas pateikia užuominų, kad kažkas gali egzistuoti už materialaus pasaulio ribų. Todėl mokslas atvėrė galimybę, kad protingos būtybės gali egzistuoti aukštesnėje karalijoje. Šios būtybės galėtų būti tai, ką dvasingi žmonės tradiciškai vadindavo Dievu arba angelais.

Galite žengti žingsnį dar toliau, pažvelgdami į kvantinės mechanikos mokymus. Ši fizikos šaka įrodė, kad kiekvieną kartą, kai atliekame stebėjimą, pavyzdžiui, subatominės dalelės stebėjimą, tai, ką matome, fundamentaliai bus paveikta mūsų pačių sąmonės. Kitaip tariant, mokslininkai jau įrodė, kad viską, ką stebime, įtakoja mūsų sąmonė.

Ir netgi yra tokių mokslininkų, kurie tiki, kad mūsų sąmonė padeda kurti fizinę realybę. Kitaip tariant, kai kurie mokslininkai spėlioja, kad, jeigu niekas nežiūrėtų, mėnulio paprasčiausiai nebūtų. Tad mokslininkai dabar pradeda suprasti, kad žmogaus sąmonė iš tiesų gali daryti poveikį materialiam pasauliui. Taip yra dėl to, kad sąmonė yra energija ir materija yra energija. O ką, jeigu energija iš tiesų yra sąmonės forma?

Tai suprasti nėra sunku, kai suvokiame, kad viskas yra energija. Faktas, kad viskas yra energija, nugriovė barjerą tarp materijos ir proto. Tai reiškia, kad senoji idėja, teigusi, jog protas gali valdyti materiją, įgauna visiškai naują prasmę, ir šią idėją palaiko pažangiausia šiuolaikinės fizikos šaka.

Dauguma žmonių nevisiškai gali priimti šią idėją, nes negali patikėti, kad žmonės būtų galėję sukurti visą visatą. Todėl dauguma žmonių ignoruoja filosofinę šių fizikos atradimų reikšmę. Tačiau egzistuoja alternatyva šių idėjų atmetimui. Ši alternatyva yra pripažinti, kad sąmonė tiesiog yra energijos forma, ir todėl sąmonė privalėjo dalyvauti materialios visatos kūrime.

Akivaizdu, jog žmonių sąmonė nebūtų galėjusi sukurti visos visatos. Juk kaip gi žmonės būtų galėję sukurti planetą, egzistavusią milijardus metų dar prieš žmonių atsiradimą? Vienas iš galimų paaiškinimų galėtų būti, kad visatą sukūrė protingos būtybės, kurios nėra įkalintos fiziniame kūne. Šios būtybės egzistuoja aukštesnėje karalijoje, aukštesniame dažnių spektre. Tai yra dvasinės būtybės, kurias kai kurie žmonės vadina Dievu.

Šios protingos būtybės naudodamosis savo sąmone galėjo sukurti materialią visatą, įskaitant ir fizinius žmonių kūnus. Tuomet mūsų gyvybės srautai nusileido į šiuos kūnus, ir šiais kūnais mes naudojamės patirdami gyvenimą šioje visatoje ir mokydamiesi apie save ir savo ryšį su savo dvasiniu šaltiniu.

Tad Dievas yra aukštesnė proto forma, aukštesnė sąmonės forma. Dievo sąmonė fundamentaliai gali ne tiek jau ir skirtis nuo mūsų pačių. Tačiau Dievas daug giliau suvokia tai, kas Jis yra, ir Jo kūrybiniai gebėjimai daugybę kartų pranoksta gebėjimus, kuriuos šiuo metu turime mes.

Pastaba: Daugiau mokymų apie šias idėjas žiūrėkite čia.

 

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels