Kaip išgydyti gilią traumą ir vaikystėje patirtą prievartą

TEMOS: Artėdami prie Kristiškumo, tampate tamsos jėgų taikiniu – jūsų vaikystėje patirtas chaosas yra viena iš tokių atakų – pasiryžkite siekti išgijimo visomis jums prieinamomis priemonėmis – jūs nesate vieniši – labai ryžtingai naudokitės dvasine apsauga – naudokitės dvasiniais įrankiais – ieškokite profesionalios pagalbos – naudokitės galimybe mokytis apie savo pačių psichiką – siekite padėti kitiems – teismo atnešimas – apgaubkite situaciją atleidimu – įveikite kaltę ar atsakomybės jausmą – įveikite jausmą, kad niekada negalėsite sugrįžti pas Dievą – jūsų AŠ ESU Esatis – prisiimkite atsakomybę už savo reakcijas į prievartą – sielos indo skilimas – susigrąžinkite savo valios jėgą – jūs atidavėte savo valią, ir jūs privalote ją susigrąžinti – netikėkite, kad esate blogas žmogus – pakeiskite pirminius sprendimus, kuriais reagavote į prievartą – gydymas gali būti skausmingas, tačiau dėl jo verta pasistengti

Klausimas: Kaip man, praktiškais būdais, susigrąžinti savo valią ir savo AŠ ESU Esatį, jeigu jie iš manęs buvo pavogti, naudojant ekstremalią prievartą, kai dar buvau labai mažas vaikas?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Sunku duoti bendrą atsakymą į tokį klausimą. Taip yra dėl to, kad tokioje situacijoje egzistuoja daug individualių veiksnių. Kitaip tariant, gali būti keletas priežasčių, dėl kurių gyvybės srautas patiria didelę prievartą, ir ši prievarta gyvybės srautą gali paveikti įvairiais būdais. Todėl šiame atsakyme susitelksiu į tokius gyvybės srautus, kurie, labiausiai tikėtina, kad studijuos šią svetainę.
Kaip matysite iš mano mokymo apie dvasinio išsivystymo pakopas, žmonės šioje planetoje yra skirtinguose sąmonės lygiuose. Gyvybės srautai, kuriuos ši svetainė patraukti turi didžiausią tikimybę, yra žmonės, kurie yra pasiekę pažangesnį dvasinio brandumo lygį ir eina keliu į asmeninį Kristiškumą. Būtent šie gyvybės srautai yra grėsmė tamsos jėgoms, besistengiančioms sugriauti Dievo viziją visai žmonijai ir individualiems gyvybės srautams. Kitaip tariant, kai pradėsite įkūnyti savo asmeninį Kristiškumą, tapsite tamsos jėgų taikiniu. Jos padarys viską ką gali, kad sukliudytų jums įkūnyti ir išreikšti šį Kristiškumą, kol tebesate čia Žemėje.

Vienas iš tokių tamsos jėgų naudojamų sąmokslų yra sukurti didžiausią, koks tik įmanomas, chaosą jūsų vaikystėje, kad jūsų gyvenimo misija būtų iškreipta ar netgi iš viso nutraukta. Mėgindamos tai padaryti, tamsos jėgos siekia užvaldyti silpno proto individus, esančius aplink jus, ir naudojasi jais, smurtaudamos prieš jus. Žinoma, nesakau, kad visi žmonės, kurie patyrė prievartą, yra kelyje į Kristiškumą, ar kad kiekvienas, tam tikrą Kristiškumo laipsnį pasiekęs gyvybės srautas, būtinai turi patirti prievartą. Tiesiog sakau, kad, jeigu būdami vaikais patyrėte prievartą, ir jeigu esate atviri šios svetainės mokymams, turėtumėte save laikyti pažengusiu gyvybės srautu, ir turėtumėte priimti, kad jūsų patirta prievarta buvo tiesioginė ataka, kurią prieš jus surengė tamsos jėgos.

Remdamiesi šiuo pripažinimu, tikiuosi, padarysite išvadą, jog negalite leisti niekam, kas jums nutiko šiame pasaulyje, stoti skersai kelio jūsų tikslui įkūnyti Kristiškumą ir įvykdyti savo dvasinę misiją šiam gyvenimui. Todėl tikiuosi, kad žmonės priims sprendimą pasinaudoti visomis įmanomomis priemonėmis, išgydant vaikystėje gautas žaizdas ir paliekant jas visam laikui praeity, idant jie galėtų tęsti savo misiją ir Kristiškumą.

Jeigu priimsite šį sprendimą ir jeigu pasinaudosite visomis įmanomomis gydymo galimybėmis, pamatysite, kaip gausite didžiulę pagalbą ir palaikymą iš aukščiau. Priešingai, nei galėjote būti mokomi savo vaikystėje, ir priešingai išvadoms, kurias galėjote pasidaryti dėl šių prievartos aktų, jūs nesate vieniši. Turite Kristaus AŠ ir turite angelus bei pakylėtąsias būtybes, priskirtas padėti jūsų gyvybės srautui įveikti visas kliūtis ir įkūnyti savo Kristiškumą. Jeigu kreipsitės į mus atviru protu, gausite pagalbą ir vedimą, kurie jums bus reikalingi, kad galėtumėte žengti sekantį žingsnį į išgijimą.

Pirmas praktiškas žingsnis, kurį turite padaryti, norėdami vaikystėje patirtą prievartą (arba bet kokią prievartą) palikti praeity, yra suvokti faktą, kad prievartos aktą prieš jus inicijavo tamsos jėgos. Tai turėtų jums akivaizdžiai parodyti, kad turite dėti labai ryžtingas pastangas, kurdami ir palaikydami savo dvasinę apsaugą. Į tai įeina uoliai taikomos atitinkamos dvasinės apsaugos technikos, ir keletą tokių technikų mes pateikiame savo svetainėje. Jeigu pasinaudosite šiomis technikomis, palaipsniui aplink savo energetinį lauką sukursite šviesos sieną, ir tai padarys jus mažiau pažeidžiamą negatyvioms mintims arba energijoms, kurias jums siunčia tamsos jėgos. Tačiau taip pat turėtumėte paprašyti Arkangelo Mykolo surakinti ir sudeginti visas tamsos jėgas, įsibrovusias į jūsų energetinį lauką ir į jūsų gyvybės srautą. Išsamiau apie tai kalbu savo atsakyme į klausimą kaip įveikti priklausomybę.

Sekantis praktiškas žingsnis, kurio galite imtis, yra pripažinti, kad, kai patyrėte gilią traumą ir prievartą, ypač jeigu tai nutiko vaikystėje, tuomet praktiškai yra neišvengiama, kad jūsų gyvybės srautas patirs fragmentaciją. Išsamesnius mokymus apie tai daviau atsakymuose į klausimus kitame skyrelyje. Rekomenduoju pasiskaityti tuos mokymus.

Galite patys labai daug ką padaryti, kad pagydytumėte fragmentuotą gyvybės srautą. Galite kalbėti Motinos Marijos Rytų-Vakarų Rožinį, kalbėti Violetinės Liepsnos šaukinius ir taikyti kitas dvasines technikas. Taip pat labai didelė pagalba būtų studijuoti tiek mokymus šioje svetainėje, tiek ir kitas knygas apie dvasingumą ir psichologiją. Taip pat galite atrasti sielos arba vidinio vaiko gydymo technikas, kurios taip pat gali būti naudingos. Tačiau galiausiai žmonėms, patyrusiems didelę prievartą, būtų labai naudinga praeiti terapijos kursą pas sertifikuotą profesionalą. Ieškokite tokio terapeuto, kuris būtų atviras dvasinei gyvenimo pusei, bet nebūtų pasidavęs kuriam nors iš kraštutinumų, kuriuos galite atrasti Naujojo Amžiaus sferoje. Kitaip tariant, raktas į Kristiškumą yra pasiekti pusiausvyrą, o raktas į jūsų gyvybės srauto išgijimą yra atrasti subalansuotą terapijos formą, kas reikalauja pusiausvyroje esančio terapeuto.

Aš taip pat labai rekomenduočiau, kad pamąstytumėte apie galimybę, jog jūsų gyvybės srautas galėjo pasirinkti įsikūnyti situacijoje, kurioje buvo didelė prievartos tikimybė. Yra kelios priežastys, dėl kurių jūsų gyvybės srautas galėjo padaryti šį pasirinkimą. Viena iš šių priežasčių yra tai, kad jūsų gyvybės srautas norėjo išmokti tam tikrą pamoką, kuri jai būtų padėjusi išspręsti kažką savo psichikoje. Jeigu būtent tai ir yra jūsų atvejis, yra labai svarbu, kad atrastumėte, kokia tai yra pamoka, ir pilnai integruotumėte šią pamoką į savo esybę. Viena iš potencialių priežasčių galėjo būti tai, kad jūsų gyvybės srautas norėjo išmokti pamoką, jog jis niekuo negali pasikliauti savo išorėje ir gali pasikliauti tik savimi, jog turi nusileisti vidun ir užmegzti ryšį su savuoju Kristaus AŠ.

Kita priežastis, dėl kurios galėjote pasirinkti sunkią vaikystę, yra ta, kad esate brandus gyvybės srautas, norintis padėti kitiems gyvybės srautams. Galite pasirinkti tą daryti, patys patirdami labai sunkią situaciją, kad sužinotumėte, ką tai reiškia ir todėl galėtumėte efektyviau padėti kitiems įveikti negatyvias prievartos pasekmes.

Ir galiausiai, jūsų gyvybės srautas galėjo pasirinkti situaciją, vedančią į prievartą, nes norėjo atnešti teismą tam tikriems gyvybės srautams, kurie praeityje vykdė prievartos aktus. Šiuo atveju turėtumėte priimti tai kaip savo teisę ir pareigą iškviesti Dievo teismą tam gyvybės srautui ar gyvybės srautams, kurie naudojo prievartą prieš jus, ir visoms per juos veikusioms tamsos jėgoms. Tai iš tiesų yra viena iš priežasčių, dėl kurios leidausi nukryžiuojamas, nes, įvykdydami prievartos aktą prieš pilną Kristiškumą pasiekusį asmenį, šie gyvybės srautai ir per juos veikusios jėgos užsitraukė savo pačių teismą. Nors jau pats prievartos aktas užsitraukia teismą, vis dėlto naudinga šį teismą iškviesti ir žodžiu.

Kitas labai svarbus žingsnis yra dirbti, apgaubiant visą tą situaciją atleidimo liepsnoje. Motinos Marijos Atleidimo Rožinis yra labai galingas įrankis tą daryti. Jos mokymas apie atleidimą taip pat yra labai svarbus, nes tiktai tuomet, kai pilnai atleisite tiems, kurie jums kenkė, galėsite palikti šią prievartą praeity.

Taip pat yra labai svarbu atleisti sau už savo reakcijas į prievartą ir už viską, ką galėjote padaryti, šios prievartos paveikti. Būdami vaikais dauguma žmonių yra linkę manyti, kad pasaulis sukasi aplink juos, tai reiškia, kad, jeigu jiems nutinka kas nors blogo, jie padarė kažką, kad tai sukeltų. Daugelį vaikų tai paskatina prisiimti klaidingą atsakomybės jausmą už aplink juos esančių suaugusiųjų veiksmus. Iš tikrųjų, vaikas nėra atsakingas už suaugusiųjų veiksmus; suaugusieji savo veiksmais išreiškė savo pačių neišspręstas psichologines problemas, ir tikėtina, kad jie buvo veikiami arba kontroliuojami tamsos jėgų, gavusių priėjimą per šias psichologines silpnybes.

Vienas liūdniausių krikščioniškosios nuodėmės doktrinos padarinių yra tai, kad daugelis vaikų mano, jog, jeigu jie patyrė prievartą, tai reiškia, kad jie padarė kažkokią nuodėmę, dėl kurios nusipelnė šios prievartos, o tai turbūt reiškia, kad jie yra blogi žmonės. Yra labai svarbu, kad įveiktumėte visus tokius negatyvius jausmus, nukreiptus į save, o tą galite padaryti tiktai visiškai sau atleidę, ne tiek už pačią prievartą, kiek už savo reakcijas į prievartą ar už kitus veiksmus, kaip pavyzdžiui už mėginimą malšinti skausmą alkoholiu ar narkotikais, sekusį po prievartos aktų.

Motinos Marijos mokymas taip pat paaiškina, kaip tamsos jėgos mėgina jus įkalinti ribotame savivaizdyje, dėl kurio manote niekada negalėsiantys būti verti sugrįžti namo pas Dievą. Liūdniausia didelės prievartos pasekmė yra ta, kad vaikas jaučiasi šios prievartos taip išniekintas, jog mano niekada nebegalėsiantis būti vertas stoti prieš Dievą. Kaip paaiškina Motina Marija, tai yra didžiausias tamsos jėgų naudojamas melas, ir yra labai svarbu, kad pamatytumėte šio melo iliuziją, priimtumėte, kad tai yra melas, ir sąmoningai pasirinktumėte nebetikėti šiuo melu. Kaip sako Motina Marija, nėra nieko, kas jums būtų galėję nutikti šiame pasaulyje, ko negalėtumėte įveikti ir palikti praeity.

Kalbi apie savo valios ir savo AŠ ESU Esaties susigrąžinimą. Pirmiausia noriu pasakyti, kad Sąmoningasis AŠ ir sielos indas niekada neturėjo valdžios AŠ ESU Esačiai, ir jiems neskirta turėti šią valdžią. Kai jūsų gyvybės srautas turi ryšį su jūsų AŠ ESU Esatimi, jūsų Esatis viešpatauja jūsų gyvybės srautui. Štai kodėl sakiau: „Aš pats iš savęs (tai reiškia, gyvybės srautas) nieko negaliu padaryti; tai Tėvas (reiškia, AŠ ESU Esatis) manyje daro darbus.“ Todėl turite leisti savo Esačiai susigrąžinti viešpatavimą jūsų gyvybės srautui, o tai pasieksite, išgydydami savo gyvybės srautą ir atkurdami ryšį su savuoju Kristaus AŠ, o per jį ir su savąja AŠ ESU Esatimi.

Suprantu, kad, kai gyvybės srautas yra giliai sužeistas, gali būti labai skausminga mąstyti apie patirtą prievartos situaciją. Todėl tokiam gyvybės srautui gali būti labai sunku suvokti ir pripažinti tiesą Motinos Marijos mokymuose, kad niekas jums nieko niekada nepadarė. Tai sakydama, ji iš tikrųjų turėjo omeny, kad, nors kažkas galėjo prieš jus panaudoti prievartą vaikystėje, jūsų gyvybės srauto žaizdas padarė ne išorinis prievartos aktas, o jūsų reakciją į tai. Tą gali būti sunku priimti, kol jūsų gyvybės srautas nėra bent iš dalies pagijęs.

Kai jūsų gyvybės srautas patiria prievartą, beveik neišvengiama, kad gyvybės srautas patirs fragmentaciją, ir kai kurie iš fragmentų atsiskirs nuo jūsų keturlypio indo. Tai paliks tuščias vietas jūsų sielos indo struktūroje, ir šias tuščias vietas užpildys netyros energijos ar netgi sąmoningos būtybės, siekiančios užvaldyti jūsų gyvybės srautą.

Kadangi po prievartos aktų nebelieka pakankamai substancijos ir kadangi išorinės jėgos mėgina manipuliuoti jūsų gyvybės srautu, galite pradėti jaustis taip, lyg iš jūsų būtų atimta jūsų valia. Taip yra dėl to, kad jums likusi substancija gali nebūti pakankamai stipri, kad galėtų valdyti jūsų gyvybės srauto struktūrą. Tačiau, ėmę kurtis aplink save dvasinę apsaugą ir ėmę gydyti savo gyvybės srautą, kai kuriuos iš prarastų fragmentų prisitrauksite atgal prie savęs ir išstumsite svetimas energijas ir būtybes. Tai darydami galiausiai pasieksite kritinę masę, kol, pasiekę didesnį vientisumą, galėsite susigrąžinti valdžią savo sąmoningai valiai.

Tačiau turiu aiškiai pasakyti, kad tai nėra automatiškas procesas. Tai brutalus faktas, kad jokia jėga šiame pasaulyje negali atimti iš jūsų valios. Tiesiog gali nutikti taip, kad šio pasaulio jėgos privers jus patirti tokią gilią traumą ir prievartą, jog jūsų gyvybės srautas atsidurs tokioje sumaištyje, kad savanoriškai atiduos savo valią. Gyvybės srautas gali jaustis padaręs tokią didelę klaidą, arba gali manyti, jog situacija yra tokia chaotiška, kad jam pačiam niekaip nepavyktų išspręsti šios situacijos. Todėl gyvybės srautas gali savanoriškai atiduoti savo valią.

Esmė ta, kad, kai pradėsite gijimo procesą, ateis toks momentas, kai būsite susigrąžinę pakankamai fragmentų, kad galėtumėte susigrąžinti savo valią. Tačiau jūsų valios susigrąžinimas privalo būti sąmoningas sprendimas. Savo valią susigrąžinti galite tiktai valios aktu. Jūs ją atidavėte valios aktu, ir susigrąžinti ją turite tuo pačiu būdu. Egzistuoja žaltiški melai, skirti įtikinti jus, kad, jeigu tik atliksite tam tikrą išorinį ritualą, automatiškai išgysite. Išorinis gydymo ritualas iš tiesų gali padėti išgydyti jūsų gyvybės srautą. Tačiau galiausiai privalėsite sąmoningai susigrąžinti savo valią, priimdami sprendimą prisiimti pilną atsakomybę už savo pačių situaciją.

Prašau, supraskite, jog pilnai suvokiu, kaip sunku gali būti žmogui, kuris patyrė didelę prievartą arba kuris susidūrė su kitokiomis traumos formomis, jausti kokią nors asmeninę atsakomybę už tą situaciją. Neprašau jūsų jaustis atsakingais už tai, ką kiti žmonės jums padarė. Taip pat neprašau galvoti, kad esate blogas žmogus dėl šių jums nutikusių dalykų. Prašau jūsų prisiimti atsakomybę už savo reakciją į tą situaciją, idant priimtumėte faktą, kad jūsų gyvybės srautą sužeidė jūsų priimti sprendimai – jūsų priimtas klaidingas savivaizdis – vykstant prievartos aktui ar po jo. Ir aš tuomet jūsų prašau priimti faktą, kad šie sprendimai buvo geriausi įmanomi sprendimai, kuriuos tuo metu sugebėjote padaryti, atsižvelgiant į jūsų sąmonės būseną ir dvasinį brandumą. Tai ypač turėtų būti akivaizdu, kas liečia vaikystėje jūsų patirtą prievartą, tačiau tai iš tiesų galioja visiems.

Ir aš tuomet jūsų prašau priimti, jog dėl to, kad dabar pasiekėte aukštesnį gyvybės srauto brandumo lygį, šiandien būtumėte galėję priimti geresnius sprendimus, nei priėmėte anuomet. Kai tai suvoksite, galėsite sau leisti iš naujo patirti tą situaciją ir pakeisti pirminį sprendimą geresniu sprendimu. Suprantu, kad tai gali būti skausminga, tačiau, jeigu imsitės visų gyvybės srauto gydymo žingsnių ir susikursite aplink save dvasinę apsaugą, skausmas bus daug mažesnis.

Tuo noriu pasakyti, kad iš tikrųjų jūsų gyvybės srautui padaryta žala buvo padaryta jūsų priimtais sprendimais, ir todėl vienintelis būdas visam laikui išgydyti šią žalą, yra priimti geresnius sprendimus, kurie pakeistų senuosius sprendimus. Vėlgi, patyrusio terapeuto pagalba gali būti labai vertinga, kadangi jis jums gali padėti pereiti sudėtingą procesą, susiduriant su savo praeityje priimtais sprendimais ir pakeičiant juos geresniais sprendimais.

Taip pat suprantu, kad gali prireikti nemažai laiko, norint iki galo išgydyti vaikystėje patirtos prievartos pasekmes. Tačiau galiu jus užtikrinti, jog kad ir kas jums bebūtų nutikę, yra įmanoma visa tai palikti praeityje ir įkūnyti savo asmeninį Kristiškumą. Taip pat galiu jums pažadėti, kad, dėdami pastangas pasiekti išgijimą, gausite atlygį, dėl kurio tikrai bus buvę verta stengtis. Kai išsilaisvinsite iš šių praeities traumų, pasijusite dvasiškai atgimę, ir tuomet galėsite pradėti išreikšti savo Kristiškumą ir galėsite pradėti vykdyti savo dangiškąjį planą.

Beje, jūsų misija gyvenime gali būti padėti kitoms prievartos aukoms ir parodyti joms, kaip galima pagyti. Arba tai gali būti auginti visuomenės sąmoningumą apie prievartą ir padėti visuomenei padaryti jai galą – į ką turi įeiti gilesnis supratimas apie dvasines prievartos priežastis.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels