Kaip elgtis su įtampa, kurią patiriame dirbdami dvasinį darbą

Klausimas: Paprastai jaučiu, kai kažkas didesnio iškyla mano psichikoje. Tiesą sakant, pajaučiu tai daug anksčiau, nei tai tampa akivaizdu ir atsiskleidžia mano sąmoningam protui. Tačiau, kai tik kažką pajaučiu, jaučiu pasiduodantis įpročiui viską perdėtai analizuoti, nuolatos uždavinėdamas sau klausimus apie savo pajaustą temą. Ši savastis man sukelia įtampą, kuri atima iš manęs proto ramybę, ir tuomet nebesugebu pasitikėti ir visiškai atsiduoti tai akimirkai, kad tai ateis, kai būsiu pasirengęs. Kokie yra už tos savasties slypintys įsitikinimai?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas vebinare „Kaip pagilinti Kristaus įžvalgumą“ 2020 metais.

Vėlgi, čia egzistuoja individualios sąlygos. Jūs iš tiesų galite turėti savastį, kuri jus skatina visada žiūrėti į save ir perdėtai viską analizuoti. Daugelis žmonių ankstesniuose gyvenimuose susikūrė šią save analizuojančią savastį, ir tai, vėlgi, yra kontroliavimo problema. Iš tiesų gali egzistuoti savastis, kuri jus verčia kurtis šią įtampą savo prote. Ir jūs galite į tai pažvelgti ir naudotis mūsų įrankiais, kad tai išspręstumėte. Tačiau daugelis jūsų galite jausti, kai kažkas kyla į paviršių. Jūs tiesiog pradedate suvokti tam tikrą problemą, galite kažką perskaityti, galite kažką išgirsti, arba tai tiesiog gali ateiti iš vidaus. Ir tuo atveju, yra teisinga kelti sau apie tai klausimus. Tačiau, žinoma, turėtumėte vengti įtampos. O įtampa ateina iš neišrištos savasties.

Galite pasiekti tašką, kuriame jaučiate, kad kažkas jumyse kyla į paviršių, jūs sutelkiate į tai savo dėmesį, keliate klausimus apie tai, tačiau perdėtai to neanalizuojate, savęs dėl to nespaudžiate.

Tiesą sakant, šis pasiuntinys tokiose situacijose, ir jos, žinoma, jam iškyla reguliariai, nukreipia į tai savo dėmesį, užduoda tam tikrus klausimus, pamąsto apie šią problemą. Tačiau jis netampa apsėstas šia problema. Jis nekuria sau įtampos. Jis apie tai pamąsto, o tuomet tai paleidžia. Tiesiog atideda tai į šalį ir laukia, kol jam sugrįš kažkoks kitas impulsas. Ir jis gali į jį pažvelgti iš šiek tiek kitokio požiūrio taško. Ir tai gali kurį laiką tęstis, kol jis ima sąmoningiau suvokti, kas vyksta, ir pažvelgia į kažką sąmoningesniu būdu. Ir tuomet jis paprastai, netgi po to, kai tai padaro, vėl tai paleidžia. O tuomet po kurio laiko, gali praeiti kelios dienos ar netgi savaitės, jis gali pajausti tą paleidimą iš vidaus, parodantį, kad problema buvo išspręsta.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels