Kaip atskirti, ar problema yra iš mano paties psichikos ar iš masinės sąmonės?

TEMOS: Bet kokia psichologinė problema turi du komponentus: asmeninį ir masinės sąmonės – intensyvumas nėra jūsų – nesitapatinkite su problema – prisiėmėte ją, kad padėtumėte kitiems – pademonstruokite, kaip įveikti šią problemą

Klausimas: Ar yra koks būdas atskirti, ar problema, kurią patiriame ir kurios nesame įveikę, iš tiesų ateina iš mūsų pačių psichikos, ar priešingai, tai yra iš masinės sąmonės ateinantis dalykas, kurį pasisiūlėme prisiimti?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels.

Na, paprastas atsakymas yra toks, kad bet kuri problema, su kuria susiduriate, turi du komponentus. Vienas komponentas ateina iš jūsų pačių psichikos – ir taip yra visada – nes, jeigu nebūtumėte turėję tam tikro šios sąlygos aspekto savo pačių esybėje, nebūtumėte gebėję to prisiimti iš masinės sąmonės. Tad, kai susiduriate su bet kokia problema, visada turėtumėte ieškoti rąsto savo akyje.

Tačiau dalykas, kurį mėginome padėti jums pamatyti, yra tai, kad daugelis jūsų, kurie esate dvasingi žmonės, prisiėmėte kažką iš masinės sąmonės. Bet dabar atidžiai paklausykite, ką pasakysiu.

Jūs iš tiesų turite pripažinti, kad turite tam tikros problemos elementą savo pačių sąmonėje, tačiau dalykas, kurį turite pripažinti, yra tai, kad energijos intensyvumas, su kuriuo susiduriate, nėra jūsų pačių. Kitaip tariant, jeigu susiduriate su pykčiu, nėra taip, kad šiame ar ankstesniuose gyvenimuose būtumėte susikūrę šį intensyvų pyktį, kurį dabar jaučiate – arba baimę, ar kad ir kas tai bebūtų. Tad intensyvumas, su kuriuo susiduriate, ateina iš masinės sąmonės. Ir kai tai pripažįstate, galite šiek tiek atsitolinti nuo to intensyvumo, idant nebesijaustumėte taip stipriai jo slegiami ar taip stipriai su juo susitapatinę. Ir tuomet jums turėtų pasidaryti lengviau įveikti šią energiją – kad ir kokiu pavidalu ji besireikštų – nes būtumėte nuo jos atsitolinę.

Tačiau taip pat turėtumėte pripažinti, kad, jeigu prisiėmėte tam tikrą problemą, taip yra dėl to, kad kažkoks jos elementas vis dar tebeegzistuoja jūsų esybėje. Ir todėl jums reikia su tuo dirbti, iki kol pasieksite tašką, kuomet būsite tai išsprendę. Nes matote, koks yra tikslas prisiimti kažką iš masinės sąmonės? Tikslas nėra tiesiog tai nešti, idant palengvintumėte kitų žmonių naštą. Nes matote, jeigu tai darytumėte tik tam, kad išlaisvintumėte kitus žmones, na tai tuomet jie tiesiog valgytų, gertų ir linksmintųsi – nebejausdami naštos, kurią turėjo nešti. Tad kitas aspektas, Alfa aspektas čia yra tai, kad pademonstruotumėte, kaip perdirbti šią problemą savo pačių sąmonėje – kaip virš jos pakilti, kaip išsilaisvinti iš už jos slypinčios iliuzijos.

Ir ar tiesiog pademonstruosite tai žmonėms, kurie jus pažįsta, o gal pasieksite tokį tašką, kai imsite apie tai kalbėti ir duosite mokymus didesnei auditorijai, na tai priklausys nuo jūsų individualaus dangiškojo plano, o taip pat tam tikru laipsniu ir nuo jūsų pačių pasirinkimo.

Tad dalykas, kurį čia matote, yra tai, kad čia iš tiesų vyksta abu dalykai – kad negalite prisiimti kažko, neturėdami tam tikro to kažko elemento savyje; tačiau jums nereikia tapatintis su energijos intensyvumu. Tad jums nereikia manyti, kad, jeigu aš jaučiu tiek daug baimės arba pykčio, tai reiškia, kad buvau labai blogas žmogus ankstesniuose gyvenimuose. Tai yra visiškai nebūtina, ir jūs visi turėtumėte siekti išsilaisvinti nuo šios naštos, pakeisdami savo perspektyvą, arba kalbėdami šaukinius ir invokacijas energijai transformuoti, kol būsite taip stipriai palengvinę naštą, kad galėsite pakeisti savo perspektyvą.

Nes puikiai žinau, kad daugelį žmonių yra taip stipriai prislėgusi ši energija, jog yra bergždžia jiems sakyti: „O, tiesiog pažvelk į tai kitu būdu ir tuomet to nebejausi.“ Nes jie nesugeba pažvelgti į tai kitokiu būdu, kol yra prislėgti tos energijos; ir būtent dėl to mes jums davėme įrankius – tame tarpe ir Dvasinės Krizės Vaistinėlę – idant padėtume žmonėms įveikti šią energiją, palengvinti naštą, kad jie galėtų pakylėti savo viziją ir galėtų pakeisti savo suvokimą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels