Gydymo esmė yra įsisąmoninti savastis ir leisti joms mirti

Klausimas: Jeigu sąmoningai paleidžiame atskirąsias savastis, tačiau mūsų pasąmonė nenori jų paleisti, tai ką šiuo atveju Pakylėtieji Mokytojai patartų daryti? Ar egzistuoja kokie nors saugūs būdai dirbti su pasąmone?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Ukrainoje.

Na, visų pirma, saugus būdas dirbti su pasąmone yra visi įrankiai ir technikos, kuriuos mes jums davėme, kurie visi, tam tikra prasme, nuo pačių anksčiausiai perduotų invokacijų ir rožinių, dirba su pasąmone. Tačiau kai naudojate procesą, kurį perdavėme paskutinėse knygose apie atskirąsias savastis, kuomet iš tiesų įsisąmoninate savastį, jūs ją ištraukiate iš pasąmonės. Kai iš tiesų paleidžiate tą savastį sąmoningame lygmenyje, esate ją paleidę. Na ir dabar, galime sakyti, kad vis dar gali būti likę tam tikrų tos savasties arba kokios kitos savasties liekanų. Tačiau taip yra dėl to, kad tai yra savastis, kurios dar neįsisąmoninote ir nepaleidote.

Savastys kartais gali sudaryti šį labai komplikuotą savasčių tinklą, kurios yra šiek tiek tarpusavyje susijusios, jūs, pavyzdžiui, galite turėti vieną pagrindinę savastį, tačiau po to kai buvo sukurta ši pirmoji savastis, buvo sukurtos ir kitos savastys. Tad nebūtinai galite tai išrišti vienu prisėdimu, jums gali reikėti tai daryti ilgesnį laiką, kad visas jas pašalintumėte.

Tačiau iš tiesų procesas, kurį jums perdavėme jūsų dvasinių traumų gydymo knygoje ir kitose knygose, yra įsisąmoninti savastis, tad jūs, tam tikra prasme, iškeliate tai, kas egzistuoja pasąmonėje, į sąmonę, ir todėl priimate tą sprendimą savo sąmoningu protu leisti savasčiai mirti, kurį iš tiesų galite priimti tik tuomet, kai ją pamatote. Ir iš tiesų pamatote ją iš išorės. Ir pamatote, kad tai yra atskiroji savastis ir ji nesate jūs.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels