Daugumai žmonių reikalingas gydymas, kad galėtų įkūnyti asmeninį Kristiškumą

TEMOS: Psichologinės žaizdos turi būti išgydytos kelyje į Kristiškumą – jūsų gyvybės srauto fragmentas gali būti įstrigęs kažkur praeityje – reikalinga vidinė patirtis, kad galėtumėte susigrąžinti šį fragmentą – būkite saugioje aplinkoje, kurioje jums vadovautų profesionalas – naudokitės dvasiniais įrankiais – venkite gilios hipnozės – dauguma ieškotojų turėtų pasinaudoti terapija

Klausimas: Daugelis žmonių, kurie dalyvavo įvairiose psichoterapijose, tokiose kaip holotropinis kvėpavimas, geštalto terapija, praneša apie išaugusį vidinį džiaugsmą ir pasitikėjimą, bei trauminių patirčių sukeltų negatyvių pasekmių išvalymą. Šios terapijos iškelia į paviršių vidines patirtis, todėl norėčiau sužinoti, ar gali jos priartinti žmones prie jų Kristaus sąmonės?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Trumpas atsakymas būtų taip. Kaip paaiškinau mokyme apie dvasinio išsivystymo lygmenis, Žemėje yra daug gyvybės srautų, kurie buvo labai giliai sužeisti ir jiems reikalingas gydymas, kad galėtų įkūnyti asmeninį Kristiškumą. Ir, žinoma, kol gyvybės srautas dar nėra pasiekęs meistriškumo, tol jis vis dar gali tebeturėti žaizdų, dėl kurių būtų labai naudinga pasinaudoti įvairiomis psichologinėmis arba gyvybės srauto gydymo technikomis.

Kaip paaiškinau savo atsakyme apie šizofreniją, trauma gali sukelti gyvybės srauto fragmentaciją arba susiskaldymą. Būtent šis vientisumo trūkumas yra pagrindinė kliūtis Kristaus sąmonei pasiekti. Todėl taikydamas atitinkamas technikas šioms žaizdoms išgydyti, žmogus iš tiesų gali padaryti didelę pažangą link Kristaus sąmonės.

Kadangi viskas sukasi aplink Sąmoningojo AŠ laisvos valios pasirinkimus, gyvybės srauto fragmentacija arba skilimas prasideda nuo sprendimo. Šis sprendimas dažnai būna paremtas baime, baime patirti trauminę situaciją. Todėl Sąmoningasis AŠ nusprendžia nenorintis patirti traumos ir atsitraukia nuo situacijos. Kaip atskleidė šiuolaikinis mokslas, viskas šioje visatoje yra giliai tarpusavyje susiję, įskaitant ir laiką. Todėl yra visiškai įmanoma, kad gyvybės srautas gali patirti skilimą, ir dalis gyvybės srauto gali įstrigti kažkur laike.

Norint susigrąžinti šį fragmentą, Sąmoningasis AŠ turi išgyventi vidinę patirtį, kuri pasiektų pirminį sprendimą, sukėlusį gyvybės srauto fragmentaciją. Tai nebūtinai reiškia, kad Sąmoningajam AŠ reikia sugrįžti atgal ir iš naujo patirti lygiai tą pačią situaciją, kuri sukėlė traumą. Yra visiškai įmanoma, kad Sąmoningasis AŠ gali išgyventi vidinę patirtį, kurioje būtų pagrindiniai ingredientai, leidžiantys Sąmoningajam AŠ priimti sprendimą, kuris leistų susigrąžinti fragmentą.

Žinoma, jeigu fragmentacija buvo sukelta traumos, Sąmoningasis AŠ gali bijoti iš naujo patirti šią situaciją. Todėl Sąmoningasis AŠ turi būti saugioje aplinkoje, kurioje galėtų įveikti savo baimę. Sąmoningajam AŠ galėtų būti naudinga pasinaudoti apmokyto profesionalo pagalba ir patirti situaciją, kuri atrodytų mažiau grėsminga už situaciją, kuri sukėlė traumą. Būtent dėl to gyvybės srautas dažnai gali išsigydyti, dirbdamas su problema, kuri įvyko jo dabartinio gyvenimo vaikystėje. Ši problema gali tapti simboliu arba saitu su pirmine trauma, įvykusia ankstesniame gyvenime. Pavyzdžiui, iš naujo patirdamas dabartinio gyvenimo situaciją per geštalto terapiją, Sąmoningasis AŠ gali užmegzti ryšį su senais įrašais ir atverti kelią fragmento sugrąžinimui, kuris buvo prarastas ankstesniame gyvenime.

Kaip paaiškinau atsakyme į kitą klausimą, būtų labai išmintinga naudotis dvasiniais įrankiais, nes jie sustiprins įvairių rūšių terapijos poveikį. Gyvybės srautui patyrus fragmentaciją, jo keturlypio indo kristalinėje struktūroje atsiranda skylė, ir yra labai tikėtina, kad per šią skylę gali patekti netobulos energijos arba žemesniosios būtybės. Tinkamai išsakyti prašymai Arkangelui Mykolui gali išvyti šias būtybes, o tinkamai naudojama Violetinė Liepsna ir Motinos Marijos rožiniai gali transformuoti energiją, užpildžiusią skylę keturlypiame inde. Tai gali labai paspartinti gijimo procesą. Visgi dvasinė technika viena pati negali garantuoti gyvybės srauto fragmentų sugrąžinimo. Tai gali įvykti tiktai sąmoningo sprendimo dėka.

Per keletą pastarųjų dešimtmečių buvo išvystyta daug vertingų terapijos formų ir pakylėtieji mokytojai perduos jų dar daugiau per ateinančius dešimtmečius. Tačiau ne visos terapijos formos yra saugios ar tinkamos. Noriu jus perspėti, kad niekada nesileistumėte į gilią hipnozę, tai yra, į tokį seansą, po kurio sąmoningai negalite prisiminti, kas vyko, kuriame negalite bet kurią akimirką nutraukti seanso arba kuriame terapeutas diegia į jūsų protą sugestyvias mintis. Taip pat rekomenduoju, kad prieš seansą paprašytumėte dvasinės apsaugos tiek sau, tiek terapeutui. Yra daug tragiškų pavyzdžių, kuomet terapeutas perkėlė mintis arba jausmus iš savo pasąmonės į paciento pasąmonę. Akivaizdu, jog tai nepadės jūsų dvasiniam augimui.

Jeigu taikysite būtinas atsargumo priemones, labai rekomenduočiau kiekvienam rimtam dvasios ieškotojui pamąstyti, ar jam nebūtų naudinga išmėginti kokią nors terapijos formą. Tai yra liūdnas faktas, kad daugeliui žmonių nuo vaikystės buvo diegiamas tikėjimas, kad turite būti kuoktelėję, kad galėtumėte lankytis pas terapeutą. Tai yra labai neproduktyvus požiūris, ir jį galėtume palyginti su pasakymu, kad jums nereikia gerti vitaminų, kol nepradėjote sirgti.

Paprastas faktas yra toks, kad gyvenate planetoje, kurioje egzistuoja daug negatyvių sąlygų, ir praktiškai neįmanoma užaugti šioje Žemėje, nepatyrus vienokios ar kitokios traumos. O kadangi beveik visi žmonės šioje planetoje turėjo daug įsikūnijimų, beveik visiems reikalingas jų gyvybės srauto gydymas. Tad iš tiesų taip, tinkamos terapijos formos gali būti labai efektyvus būdas daryti pažangą link savo asmeninio Kristiškumo.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels