Kaip išsilaisvinti iš vaikystėje patirtos seksualinės prievartos traumos

Klausimas: Ar incestas yra blogiau už suaugusiojo seksualinę prievartą prieš vaiką, su kuriuo jis nėra susijęs kraujo ryšiais? Kaip išgyvenusieji seksualinę prievartą galėtų įveikti neatleidimą, neapykantą skriaudikui ir sau, jausmą, kad tai buvo blogiausias žmogui galėjęs nutikti dalykas?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas vebinare „Kaip pagilinti Kristaus įžvalgumą“ 2020 metais.

Na, tai priklauso nuo to, ką turi omenyje sakydama: „Ar tai yra blogiau?“ Galėtume sakyti, iš tam tikros perspektyvos, kad tai nėra blogiau, nes abu šie veiksmai yra smurtiniai. Ir bet kuris smurto veiksmas pažeidžia vaiko laisvą valią. Tačiau, žinoma, taip pat egzistuoja psichologinis aspektas, kuomet, jeigu prieš jus smurtavo asmuo, kuriuo jūs pasitikėjote, tai gali sukurti gilesnę psichologinę traumą. Vėlgi, žinau, kad kartais gali atrodyti, jog kartojamės, ir nenoriu sudaryti įspūdžio, kad esame nejautrūs žmonių kančioms, tačiau, ar buvote seksualiai užpulti šeimos nario ar nepažįstamojo, tai sukūrė traumą. Ir kaip ir visais traumų atvejais, efektyviausias būdas jas išgydyti yra naudotis mūsų perduotais įrankiais. Tai nereiškia, jog sakau, kad negalėtumėte gauti naudos iš įvairių šiandien prieinamų terapijos formų. Nesakau, kad turėtumėte naudotis vien mūsų mokymais ir įrankiais, tačiau iš tiesų galite naudotis dvasinių traumų gydymo įrankiais šiai problemai spręsti.

Turite pasiekti šį tašką, kuriame pradėtumėte žiūrėti į faktą, kad trauma privertė jus susikurti tam tikras savastis. Ir šios savastys labai dažnai būna grįstos tam tikrais šablonais, nustatytais šiame pasaulyje, kurie dažnai būna apibrėžti puolusių būtybių. Puolusios būtybės yra prikūrusios labai subtilių savasčių, kurios jaučia pyktį tiems, kurie jus išniekino, jaučia jiems neapykantą ar netgi jaučia neapykantą jums, kad leidote tam įvykti, projektuodamos į jūsų protą, kad, nors tuo metu buvote vaikas, turėjote sugebėti tam pasipriešinti.

Turite suprasti, kad tai yra puolusių būtybių sukurti kolektyviniai padarai, ir jie gali įsibrauti į jūsų protą, kai susiduriate su trauma, ir jie gali sukurti šį negatyvų sūkurį, dėl kurio jums yra labai sunku išsilaisvinti iš traumos. Ir turite tai pripažinti ir pasiryžti neleisti puolusioms būtybėms su tuo išsisukti. Neleidžiate joms sukelti šios traumos, kuri jus priverčia pasiduoti reakciniam šablonui, dėl kurio negalite palikti traumos.

Turite ieškoti šių atskirųjų savasčių, tačiau taip pat turite priimti tam tikrus sąmoningus sprendimus, kad nejausite neapykantos tiems, kurie prieš jus smurtavo, kad nejausite neapykantos sau, kad nejausite, jog turėjote pasielgti kitaip negu pasielgėte. Nes, jeigu būtumėte galėję pasielgti kitaip, negu tuo laiku pasielgėte, būtumėte taip ir padarę. Turite ryžtis išspręsti šias savastis, tačiau taip pat turite turėti tam tikrą pasiryžimą priimti šį tvirtą sprendimą, kad atleisite tiems, kurie prieš jus smurtavo, ir atleisite sau už tai, kaip į tai reagavote – tiek, kai tai įvyko, tiek po to. Atleisite, paleisite, leisite savastims mirti ir judėsite toliau. Nes, kaip sakė Jėzus: „Nėra nieko, kas galėtų jums nutikti Žemėje, ko jūs negalėtumėte įveikti, jeigu liausitės save su tuo tapatinti ir sugrįšite į grynąją sąmonę, kuri atėjo iš dvasinės karalijos įsikūnyti į Žemę.“

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels