Dangus

Kai esate įsipareigoję santykiuose, seksas gali padėti siekti dvasinės vienybės

TEMOS: Sekso tikslas yra dvasinė vienybė – priklausomybė nuo sekso – kaip jaučiatės po sekso – santykiai ir dvasinis augimas – įsipareigojimas yra svarbu

Klausimas: Ar gali mylėjimasis be orgazmo padėti mums išmokti sublimuoti seksualinę energiją?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Gali, tačiau tik tuomet, jeigu tą darysite turėdami konkretų tikslą sublimuoti seksualinę energiją ir išmokti įveikti priklausomybę nuo fizinių sekso aspektų.

Kaip paaiškinau kitur, nėra nieko nuodėmingo seksualinėje vyro ir moters sąjungoje, kuri atliekama įsipareigotuose santykiuose. Tačiau tikrasis šios seksualinės sąjungos dvasinis tikslas turėtų būti sukurti stipresnę dvasinę vienybę ir ryšį tarp partnerių. Deja, daugumai porų nutinka taip, kad ši dvasinė vienybė pasimeta mėginimuose patenkinti kūnišką arba fizinį sekso apsektą.

Kaip paaiškinu šioje svetainėje, žmonija nupuolė į žemesniąją sąmonės būseną. Žmonės įstrigo dualistiniame prote, ir vienam šio dualistinio proto aspektui – kūniškam arba kūno protui – niekada nieko nebūna gana. Štai kodėl fizinis seksas gali tapti priklausomybe, verčiančia žmones jausti, lyg sekso jiems niekada nebūna gana.

Jeigu norite pasiekti maksimalų dvasinį augimą, tiesiog privalote nutraukti šią fizinę ir emocinę priklausomybę. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, ką sakau, nes egzistuoja subtilus, tačiau labai svarbus skirtumas. Nesakau, kad negalite pasiekti maksimalaus dvasinio augimo, gyvendami kaip įsipareigojusi pora ir praktikuodami seksualinius santykius. Sakau, kad negalėsite pasiekti maksimalaus dvasinio augimo, jeigu jūsų seksualiniai santykiai bus paremti fiziniu malonumu arba fizine priklausomybe.

Geriau tą suprasti gali padėti tai, kaip jaučiatės po seksualinės sąjungos. Jeigu nejaučiate pilnatvės, tuomet tai akivaizdžiai rodo, kad kažko trūksta, ir tai turėtų būti ženklas, kad esate pernelyg susitelkę į fizinį sekso aspektą. Tikslas turėtų būti pajusti visišką pilnatvę, kuri ateina, kai pasiekiate vidinės ramybės būseną.

Jeigu praktikuojama teisingai, seksualinė sąjunga gali tapti pasiruošimu, kuris palengvins jūsų gyvybės srautui patirti vienybę su kažkuo, kas egzistuoja už jūsų ribų. Dualistinio proto esmė yra ta, kad gyvybės srautas jaučiasi atskirtas nuo savo dvasinio šaltinio, ir šis atskirties jausmas gali priversti gyvybės srautą taip pat jaustis atskirtu ir nuo visų kitų. Kai gyvybės srautas pradeda kopti keliu, vedančiu atgal į vienovę su savuoju šaltiniu, jis natūraliai pereina keletą etapų. Viename iš šių etapų, gyvybės srautui gali būti labai naudinga pasiekti tikrą dvasinę vienybę su kitu žmogumi. Daugumai žmonių tai reiškia priešingos lyties partnerį, tačiau tai taip pat gali būti dvasinis mokytojas, šeimos narys arba draugas, su kuriais neturite jokių seksualinių santykių.

Tokie artimi santykiai ištraukia gyvybės srautą iš jo izoliacijos būsenos, o taip pat sumažina gyvybės srauto egocentrizmą bei savanaudiškumą. Sąjunga su priešingos lyties partneriu gali paruošti gyvybės srautą sąjungai su gyvybės srauto dvasiniu aš – mistinei sąjungai, apie kurią amžių bėgyje kalbėjo daugelis mistikų.

Štai kodėl dvasiniai mokymai ir religijos pabrėžė pašventintų santykių tarp vyro ir moters svarbą. Kai sakau pašventintų, turiu omenyje santykius, kuriuose abu partneriai yra davę įžadus prieš Dievą, yra davę pasižadėjimą siekti tikros dvasinės vienybės. Manau, jog akivaizdžiai suprantate, kad tai nėra tas pats, kas atsistoti prieš dvasininką ir susituokti išorine prasme. Daugelis vedusių porų nesudarė šventos sutarties su savo Dievu, nedavė tikrųjų dvasinių įžadų vienas kitam.

Tačiau kai poros atlieka tokius šventus įžadus, jos gali daryti didelį dvasinį progresą savo santykiuose, tame tarpe ir lytiniuose santykiuose. Tik prašau, nesupraskite mano pastebėjimų neteisingai, manydami, jog yra būtina turėti antrąją pusę, kad galėtumėte dvasiškai progresuoti. Yra visiškai įmanoma dvasiškai progresuoti ir neturint antrosios pusės. Dvasinis kelias kiekvienam žmogui yra individualus. Todėl svarbu nedaryti išorinių vertinimų apie tai, kaip kiti žmonės turėtų eiti savo keliu. Svarbiausias dalykas yra išsiugdyti vidinį susiderinimą su savuoju Kristaus AŠ, o tuomet eiti keliu, kuris atves jūsų gyvybės srautą namo greičiausiu įmanomu keliu.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels