Organų transplantacija ar naujos gydymo formos

Klausimas: Artėjant Aukso Amžiui, ar greitai perduosite technologijas, kurios iš esmės padėtų sukurti dirbtinius žmogaus organus ir audinius, o taip pat padėtų juos efektyviai persodinti? Galbūt tai padėtų sumažinti prekyba žmonėmis, žmonių grobimą ir žudymą dėl organų, prekyba organais ir organų ėmimą persodinimui?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų vebinare „Ideologijų eros pabaiga“.

Suprantu, kad šiuo metu prekyba organais ir prekyba žmonėmis yra didžiulė problema, labai didelė problema. Tačiau tai nebus išspręsta perdavus technologiją, kuri sukurtų naujus organus, kuriuos būtų galima persodinti, užuot ėmus organus iš kitų žmonių kūnų.

Realybė yra tokia, kad dabartinis medicinos mokslas yra labai primityvus. Jeigu kalbėtume atvirai, kūno pjaustymas aštriais instrumentais yra primityvi gydymo forma, kuri nebus reikalinga aukso amžiuje. Organo persodinimas iš vieno kūno į kitą yra ne tik labai agresyvi procedūra, bet ji taip pat turi didelę riziką, kad naujas kūnas atmes organą, ir čia taip pat egzistuoja papildoma problema, kad dalis sąmonės yra perkeliama iš kito žmogaus organo gavėjui.

Tad tai yra primityvi technologija, ir ji nebus pakeista gebėjimu kurti dirbtinius organus, ji bus pakeista kitais gydymo metodais, kurie organų persodinimą padarys atgyvenusiu. Ir aš iš tiesų planuoju tai perduoti ir jau esu padėjęs tam pamatus. Tačiau, vėlgi, tam yra reikalingi medicinines žinias turintys žmonės, kurie neturėtų ideologinio požiūrio, materialistinio požiūrio, ir todėl būtų atviri gauti šias idėjas.

Galiu pasakyti, kad tai yra labai tampriai susiję su ankstesniu klausimu, kuriame kalbėjome apie vibracinę mediciną. Yra įmanoma sukurti tam tikras technologijas, kurios siųstų vibracijas į pažeistus organus. Žinoma, labiau ilgalaikėje perspektyvoje taip pat matysite, kad žmonės įgis daugiau žinių, kaip gyventi sveiką gyvenimo būdą, ir tai jiems padės nepažeisti savo organų.

Tam tikra prasme, galėtume sakyti, kad jeigu žmogus be paliovos girtuokliauja, šitaip pažeisdamas savo kepenis, kepenų persodinimas iš tiesų nepadės žmogui pakeisti savo sąmonės. Šiam žmogui gali būti būtina numirti, gali būti būtina mirti jo kūnui, kad jis pradėtų kvestionuoti sąmonę, slypinčią už piktnaudžiavimo alkoholiu. Ir tas pats galioja daugeliui kitų ligų. Kartais žmonėms yra būtina mirti nuo tam tikros ligos, kad jie ryžtųsi pakeisti savo sąmonę, idant daugiau nematerializuotų tos ligos, bet priimtų kitokį gyvenimo būdą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels