Gydymas iš Šventosios Dvasios ar žemesniųjų dvasių

TEMOS: Jėzus dirba su kai kuriais evangelikų gydūnais, bet ne su visais – proto derintuvo nustatymas – būtybės žemesniuose lygmenyse gali sukelti įvairius reiškinius – ne viskas, kas daroma Jėzaus vardu, yra iš šviesos – akli vadai – įžvalgumas yra raktas – atverkite protą ir širdį – Šventajai dvasiai nerūpi žmonių sukurtos doktrinos arba institucijos – daugelis evangelikų krikščionių atsiveria žemesniosioms dvasioms – palikite fundamentalistinį požiūrį – tikras išgijimas ir netikras išgijimas – sąmonės poslinkis, būtinas išgijimui – kodėl liga sugrįžta po išgijimo

Klausimas: Ar Jėzus galėtų man pasakyti, ar tuos išgydymus, kurie yra rodomi evangelikų televizijos šou, darai tu? Ar jie yra tikri?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Negaliu jums duoti bendro atsakymo į šį klausimą. Faktas toks, kad tiek aš, tiek ir kiti pakylėtieji mokytojai esame pasiruošę dirbti su kiekvienu individu, pasiekusiu tam tikrą Kristaus sąmonės lygį. Todėl mes iš tiesų dirbame su kai kuriais evangelikų pastoriais ir gydūnais, bet ne su visais. Net ir tuomet, kai dirbame su tam tikru žmogumi, nebūtinai su šiuo žmogumi dirbame visą laiką.

Keliose vietose šioje svetainėje palyginau žmogaus protą su radijo imtuvo derintuvu. Taip, kaip reguliuodami radijo imtuvą galite pagauti skirtingas radijo stotis, taip pat galite reguliuoti ir savo protą, pagaudami skirtingų realybės lygmenų bangas. Kai kurie iš šių lygmenų yra dvasinėje karalijoje ir, susiderinę su šiais lygmenimis, galite tapti pakylėtųjų mokytojų instrumentu ir tarnauti įvairiais būdais. Tačiau taip pat yra įmanoma suderinti savo protą su žemesniais lygmenimis, kurie nėra dvasinio pasaulio dalis. Šiuose lygmenyse gyvena žemesniosios būtybės, ir kai atveriate savo sąmonę šiems lygmenims, galite tapti šių būtybių įrankiu. Plačiau apie tai paaiškinau kitur.

Problema, klaidinanti daugelį žmonių, yra ta, kad žemesniuosiuose lygmenyse gyvenančios būtybės puikiai sugeba sukelti įvairius neįprastus reiškinius, tokius kaip kalbėjimas įvairiomis kalbomis arba gydymas. Tai yra faktas, kurio evangelikai krikščionys paprastai nežino arba nepripažįsta. Daugelis šių krikščionių mano, kad viskas, ką jie daro savo bažnytinėse pamaldose, viskas, ką daro mano vardu, yra iš šviesos. Jie tiki, kad kiekvieną kartą įvykus kokiam nors neįprastam reiškiniui, tai turi būti tikros dvasinės realybės pasireiškimas. Tačiau tai nebūtinai taip ir yra.

Egzistuoja daug evangelikų bažnyčių, kurios naudojasi įvairiomis technikomis, tame tarpe ir roko muzika, kad įvestų savo tikinčiuosius į pakitusios sąmonės būseną. Kaip sakiau, žmogaus protas yra labai panašus į radijo imtuvą, galintį pagauti skirtingas radijo stotis. Todėl yra visiškai nesunku sukinėti proto derintuvą ir sukelti pakitusią sąmonės būseną. Klausimas yra tik toks, ar žmogus savo protu susiderina su dvasine karalija ar su žemesniąja karalija.

Jeigu žmogus neturi pasiekęs tam tikro Kristaus įžvalgumo laipsnio, jam bus labai sunku nustatyti, ar jis susiderino su dvasine karalija ar su žemesniąja karalija. Tai nustatyti gali pasidaryti dar sunkiau, jeigu žmogus tiki, kad bet kuri pakitusios sąmonės būsena privalo būti iš šviesos. Šitoks aklas tikėjimas iš tiesų yra ganėtinai pavojingas ir gali sukelti patyrimus bei reiškinius, kurie nėra iš šviesos. Iš tiesų esama evangelikų pastorių, kurie yra akli aklų tikinčiųjų vadai.

Leiskite man pasidalinti su jumis savo pagrindiniu rūpesčiu, susijusius su evangelikų krikščionybe. Yra daug evangelikų bažnyčių, kurios teigia dirbančios su Šventąja Dvasia. Jie teigia patiriantys įvairias sąmonės būsenas ir įvairius regimus reiškinius, kurie ateina iš Šventosios Dvasios. Svarbiausia tiesa, kurią galite suprasti apie Šventąją Dvasia yra teiginys: „Šventoji Dvasia pučia kur nori.“

Už šio teiginio slypinti tiesa yra ta, kad Šventoji Dvasia nepaiso žmonų įsitikinimų ir nuomonių, kai šie įsitikinimai ir nuomonės neatitinka Dievo tiesos ir realybės. Matote, yra dvi sąlygos, kurios turi išpildytos, kad žmogus galėtų užmegzti tikrą ryšį su Šventąja Dvasia. Žmogus turi turėti bent kažkokį tiesos suvokimą, kad galėtų atskirti Šventąją Dvasią nuo žemesniųjų dvasių. Žmogus taip pat turi turėti atvirą protą ir širdį, kad būtų pasiruošęs tekėti kartu su dvasia. Jeigu turite sustabarėjusius ir nelanksčius įsitikinimus apie Dievą, ir jeigu mėginate įgrūsti Šventąją Dvasią į savo proto dėžutę, tuomet mažai tikėtina, kad galėsite dirbti su tikra Šventąja Dvasia.

Perkėlę tai į evangelikų krikščionybę, pamatysite, kad daugelis iš šių žmonių teigia dirbantys su Šventąja Dvasia, tačiau tuo pat metu jų turimas požiūris į krikščionybę yra labai sustabarėjęs, pažodiškas ir fundamentalistinis. Jie tiki, kad Biblija yra Dievo žodis žodin padiktuota knyga, kas, kaip sakiau kitur, ne visada yra tiesa. Jie taip pat tiki, kad Bibliją reikėtų interpretuoti pažodžiui, apie ką aš pakomentavau kitur. Tuo tiesiog noriu pasakyti, kad daugelis žmonių evangelikų judėjime susikūrė tokias ankštas dėžutes savo protuose, kad šiose dėžutėse, tikrąja to žodžio prasme, Šventajai Dvasiai nėra vietos apsireikšti.

Daugelis šių žmonių tiki dirbantys su Šventąja Dvasia, ir kaip to įrodymą gali pademonstruoti įvairiausius neįprastus reiškinius. Problema čia yra ta, kad dėl aplink savo protus susikurtų mažų dėžučių, jie nėra atviri tikrajam įžvalgumui, kuris gali ateiti tik iš Kristaus proto. Todėl šie žmonės neturi tikrojo įžvalgumo ir paprasčiausiai nesugeba atskirti Šventosios Dvasios nuo žemesniųjų dvasių. Todėl daugumą šių reiškinių, tame tarpe ir išgijimus, kuriuos, šių žmonių teigimu, atlieka Šventoji Dvasia, iš tikrųjų atlieka žemesniosios dvasios, apsimetinėjančios Šventąja Dvasia.

Tai man kelia didelį susirūpinimą. Priežastis yra ta, kad evangelikų judėjime iš tiesų esama daug gero norinčių dvasingų žmonių, kurie ieško Dievo. Deja, šis judėjimas su savo fundamentalistiniu mentalitetu įkalina šiuos žmones labai ankštoje ir sustabarėjusioje proto dėžutėje. Dėl šios proto dėžutės primetamų apribojimų jie negali užmegzti ryšio su Šventąja Dvasia. Dėl savo didelio troškimo patirti dvasią, jie atsiveria žemesniosioms dvasioms. Šie žmonės, tikrąja to žodžio prasme, mėgina paimti dangų jėga, nes nori Dvasios, bet nenori palikti savo išankstinių nuomonių bei įsitikinimų. Šis atsidavimas Kristaus tiesai, o ne žmonių sukurtai „tiesai,“ yra būtinas, norint įgyti Šventosios Dvasios galią. Jeigu neleisite Šventajai Dvasiai pūsti kur ji nori, negalėsite įgyti pilnos Dvasios galios.

Bet, tai išsakęs, taip pat noriu aiškiai pasakyti, kad evangelikų judėjime yra daug žmonių, kurie yra pasiekę tam tikrą Kristiškumo laipsnį ir tam tikrą įžvalgumą. Šie žmonės iš tiesų dirba su Šventąja Dvasia ir gali atlikti tikrus išgydymus. Taip pat yra žmonių, turinčių gebėjimą laikinai pasiekti Šventąją Dvasią, tačiau jie dar nėra pasiekę tikrojo įžvalgumo. Šie žmonės banguoja. Jie kartais dirba su Šventąja Dvasia, o kartais su žemesniosiomis dvasiomis.

Galiu jus užtikrinti, kad evangelikų judėjimas turi didelį potencialą. Tačiau, kad šis potencialas būtų realizuotas, ir kad šis judėjimas galėtų tapti tikru Šventosios Dvasios ir pakylėtųjų mokytojų instrumentu, kritinė masė žmonių turi būti pasirengusi palikti išorinį požiūrį į religiją, fundamentalistinį požiūrį į religiją. Jie turėtų daug dirbti, stengdamiesi išsiugdyti Kristaus įžvalgumą kuris jiems leistų atsiskirti nuo žemesniųjų dvasių ir užmegzti ryšį su tikra Šventąja Dvasia.

Jeigu tai įvyktų, pamatytumėte didelį Šventosios Dvasios išsiliejimą, ir pamatytumėte pakylėtuosius mokytojus dirbant su daugeliu žmonių evangelikų judėjime. Tačiau šiuo metu šis judėjimas išreiškia tik apie 5% viso savo turimo potencialo būti Šventosios Dvasios instrumentu. Iš to galite suprasti, kad 95% visų išgijimų ir stebuklų, kuriuos skelbia evangelikų judėjimas, nėra tikri ir neateina iš Šventosios Dvasios. Norėčiau, kad šie skaičiai susikeistų vietomis, tačiau tam reikėtų sąmonės pokyčio, širdies pokyčio tarp evangelikų judėjimo narių ir lyderių. Ar tai įvyks? Negaliu atsakyti į šį klausimą.

Kas liečia išgijimų tikrumą, noriu pasakyti, kad tikram išgijimui reikia dviejų dalykų. Visų pirma išgijimas turi būti atliekamas Šventosios Dvasios, o ne žemesniosios dvasios. Įmanoma, kad žemesnioji dvasia pašalintų fizinius žmogaus simptomus. Tačiau pagal mano standartus, tai nėra tikrasis išgijimas. Antrasis veiksnys gydyme yra tai, kad žmogus privalo pakilti į aukštesnę sąmonės būseną. Kai atlikinėjau gydymus prieš 2000 metų, galite matyti iš evangelijų, kad lemiamas veiksnys išgijime buvo žmogaus tikėjimas. Galite matyti, kad keletas žmonių buvo išgydyti būtent dėl to, kad turėjo didelį tikėjimą.

Kaip paaiškinau kitur, dvasiniai ciklai persisuko. Šiandien neužtenka tikėti išorine jėga. Šiandien yra reikalingas supratimas, kad visos sąlygos jūsų gyvenime yra sąlygų jūsų sąmonėje atspindys. Kitaip tariant, fizinė liga atsirado iš sąlygos jūsų sąmonėje. Ši sąlyga gimsta iš klaidingo įsitikinimo apie save ir Dievą. Norint iš tiesų pagyti nuo fizinio simptomo, nuo fizinės ligos, privalote nusileisti giliai į savo pasąmonę ir pašalinti klaidingą įsitikinimą.

Tai yra dar viena priežastis, dėl kurios evangelikų judėjimas patiria problemų. Norint iš tiesų išspręsti savo klaidingus įsitikinimus apie Dievą, turite pakilti virš didžiosios daugumos proto dėžučių, kurios šiandien plūduriuoja pasaulyje, tame tarpe ir proto dėžučių, kurias sukūrė evangelikų arba fundamentalistinė krikščionybė. Jeigu nesate pasirengę palikti šių dėžučių, negalėsite iš tiesų išgyti ir tikėtina, kad negalėsite atsiverti Šventajai Dvasiai. Daugelis žmonių atsiveria žemesniosioms dvasioms, kurioms nėra jokių problemų sukurti fizinį išgijimą, neišsprendžiant problemų sąmonėje. Taip yra dėl to, kad žemesniosios dvasios nori išlaikyti žmones įstrigusius savo ribotuose įsitikinimuose.

Neišspręstos vidinės problemos paaiškina, kodėl dažnai matote, kaip žmonės būna pagydyti per bažnytines pamaldas, tačiau jų liga netrukus sugrįžta. Jeigu neužsiimsite savo psichika ir neišspręsite neteisingo įsitikinimo, kuris sukelia ligą, išgijimas bus laikinas. Tai yra faktas, kurį krikščionys paprastai praleidžia pro akis, ir tai jie daro dėl to, kad nenori pažvelgti už savo proto dėžutės ribų.

Taip pat noriu pasakyti, kad daugelis žmonių fizinę ligą prisiima kaip būdą laikyti pusiausvyrą pasaulinei situacijai. Tokia liga nebūtinai bus išgydyta net ir tuomet, kai žmogus turi tikrą ryšį su Šventąja Dvasia ir yra išsprendęs visus neteisingus įsitikinimus. Taip yra dėl to, kad gyvybės srautas pasirinko nešti tam tikrą negatyvios energijos kiekį už pasaulį (kaip aš nešiau pasaulio nuodėmes), ir todėl ši liga nebus išgydyta per Šventąją Dvasią. Ji gali būti išgydyta dvasinėmis technikomis, tokiomis kaip violetinė liepsna. Kai ligos priežastis yra gyvybės srauto savanoriškas sutikimas nešti tam tikrą iškreiptos energijos kiekį už pasaulį, vienintelis būdas išgydyti šią ligą yra transformuoti iškreiptą energiją atgal į jos pirminį tyrumą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels