Koks būtų aukštesnis Izraelio vyriausybės atsakas į Hamas ataką?

Klausimas: Koks būtų teisingas atsakas, žvelgiant iš pakylėtųjų mokytojų perspektyvos, kaip Izraelio vyriausybė turėtų atsakyti į teroristinės organizacijos veiksmus, kuri įvykdė žiaurumus prieš 1400 žmonių Izraelyje spalio 7-ąją? Man regis, kad dabartinis jų atsakas, kurio jie nusprendė imtis, nėra teisingas ir nėra Kristaus dvasioje, ir tai nėra tai, ką pakylėtieji mokytojai palaikytų.

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2023 m. Amerikai skirtame vebinare.

Na, nors kažkiek tai pakomentavau ankstesniame atsakyme, pasidalinsiu su jumis dar keliomis mintimis.

Akivaizdu, kad aukštesnis Izraelio vyriausybės atsakas būtų pripažinti, kad Hamas neatstovauja visų Palestinos žmonių. Matote, turite čia dvi galimybes. Jūs galite pavadinti Hamas teroristine organizacija arba ne. Jeigu ją įvardinate kaip teroristinę organizaciją, privalote pripažinti, kad ji neatstovauja daugumos palestiniečių ir nėra jų palaikoma. Ir jeigu tai padarote, tuomet negalite sau leisti vykdyti šio beatodairiško karo, kuris atves prie daug didesnio palestiniečių skaičiaus nužudymo nei buvo nužudyta jūsų pačių tautiečių. Tai negali būti aukštesnis atsakas ir tai taip pat negali būti toks atsakas, kuriuo Izraelis galėtų įgyti demokratinės pasaulio dalies palankumą. Kaip sakiau, Izraelis pasikliauna demokratinės pasaulio dalies parama, ir kol kas pasaulis juos palaikė, tačiau nė viena demokratinė šalis ilgalaikėje perspektyvoje nepalaikys beatodairiško civilių žudymo, ligoninių griovimo, civilinės infrastruktūros naikinimo, kuomet žmonės miršta, nes ligoninėse nebėra vaistų ar netgi elektros.

Tai tiesiog nėra sprendimas vykdyti tai, ką beveik galėtume pavadinti Palestinos populiacijos genocidu. Jeigu egzistuoja bent viena šalis, kuri negali sau leisti to daryti, tai turėtų būti Izraelis. Jeigu Izraelis sugebėtų išlipti iš savo proto dėžutės ir pažvelgti į situaciją iš platesnės perspektyvos.

Koks būtų geresnis atsakas? Na, atvirai kalbant, geresnis atsakas būtų kreiptis į tarptautinę bendruomenę, kad ji įsikištų ir padėtų Izraeliui šioje situacijoje. Žinau, kad tai būtų labai sunki situacija, tačiau tai būtų išmintingesnis atsakas nei imtis šių vienašališkų veiksmų, kurių Izraelis atrodo pasiryžęs imtis. Geresnis atsakas būtų tarti, kad tai yra policijos sritis likviduoti teroristus, o ne kariuomenės sritis iš esmės sulyginti Gazos Ruožą su žeme. Tai būtų buvę išmintingiau. Nesakau, kad tai būtų buvę realistiška, tačiau tai būtų buvę išmintingiau. Nes yra akivaizdu, kad jokia demokratinė šalis negalėtų to palaikyti. Tačiau priežastis, dėl kurios Izraelio valdžia nenorėjo to daryti, yra ta, kad jie iš tiesų nenori pripažinti, ką reikia padaryti, kad būtų galima išspręsti Palestinos problemą. Ir tai yra, sukurti Palestinos valstybę.

Visa tai galiausiai gali atvesti prie to, kad vis daugiau ir daugiau demokratinių šalių ir kitų šalių ims kalbėti apie Palestinos valstybės sukūrimą ar bent jau kažkokį ilgalaikį sprendimą. Ir tuomet tarptautinė bendruomenė privalės įsikišti ir sukurti situaciją, kurioje Palestinos žmonės iš tiesų galėtų turėti geresnės ateities viltį. Tačiau tam, žinoma, taip pat reikėtų, kad arabų šalys taip pat pakiltų aukščiau ir tartų: „Na, tuomet mes privalome prisiimti atsakomybę. Privalome dalintis šia našta. Ir privalome ryžtis dirbti tiek su Izraeliu, tiek su tarptautine bendruomene, kad tai įgyvendintume.“ Nesakau, kad tai bus lengva. Net ir būdamas pakylėtuoju mokytoju negalėčiau atsisėdęs duoti jums lengvą sprendimą šiai problemai. Kadangi Vidurio Rytai yra labiau susiskaldę tarp įvairių grupių ir frakcijų nei bet kuri kita pasaulio dalis. Tad tam nėra jokio lengvo sprendimo. Kai pažvelgiate į situaciją Sirijoje ir Libane, matote, kad norint, jog atsirastų realiai funkcionuojanti Palestinos valstybė, Libane privalo įvykti dramatiški pokyčiai.

Ir pokyčiai taip pat privalo įvykti Sirijoje. Šią situaciją nėra lengva materializuoti. Tai labiau yra ilgalaikėje perspektyvoje siektinas tikslas. Tačiau, kaip jau anksčiau sakėme, esmė čia iš tiesų yra, kiek skaudūs turės tapti smūgiai, kad atsirastų nuoširdus noras pakeisti kursą, pakeisti požiūrį. Ir tai yra klausimas, į kurį aš negaliu atsakyti. Ir, žinoma, į šį klausimą taip pat negali atsakyti nei vienas kažkuris žmogus ar žmonių grupė.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2023 Kim Michaels