Kas nutiktų, jeigu Rusija nustotų demonstruoti agresiją prieš kitas šalis?

Klausimas: Jeigu Rusija pakeistų savo politinę ir karinę strategiją; viskas paklūsta Kūrėjo įstatymams ir ypač laisvos valios įstatymui. Tad tam tikrose gyvenimo situacijose yra įmanoma numatyti globalių politinių ir finansinių grupių elgesį ir veiksmus, o taip pat visuomenės reakciją kitose šalyse. Ar galėtų pakylėtieji mokytojai mums pateikti hipotetinę prognozę? Kas pasikeistų pasaulyje, jeigu Rusija žingsnis po žingsnio, per trejus-septynerius metus, pakeistų savo tarptautinę politiką ir karinę strategiją? Pavyzdžiui, jeigu Rusija grąžintų visus savo karius ir individualius karinius dalinius iš užsienio į Rusiją, uždarytų visas savo karines bazes kitų šalių teritorijose ir sugrąžintų visas ginčytinas teritorijas Ukrainai, Baltijos šalims, Japonijai ir t.t. Ir jeigu Rusija liautųsi teikti karinę pagalbą kitoms šalims, ir liautųsi pardavinėti ginklus į užsienį, liautųsi kištis į kitų šalių vidinius reikalus, vietoj to savo dėmesį sutelkdama į taikių tarptautinių ekonominių santykių vystymą, į ekonomikos savo šalyje vystymą ir taikų ginčytinų pasaulio problemų ir konfliktų sprendimą, tuo pat metu išsaugodama savo karinį ir atominio ginklo potencialą, kaip atgrasymą nuo kitų šalių karinės agresijos. Kaip pasaulyje lyderiaujančios šalys – Jungtinės Valstijos, Jungtinė Karalystė, Europos Sąjunga, Kinija ir kitos, šiuo atveju reaguotų į Rusiją? Kokį tuomet pamatytume politinį, ekonominį ir karinį pasaulio paveikslą?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų Rusijai skirtame vebinare „Įveikite pranašumo sąmonę ir jausmą, kad esate nevientisi, sutraumuoti ir susikoncentravę į išorę“.

Na, mano mylimieji, jūsų klausimas, tam tikra prasme, dera su tuo, apie ką vėliau kalbėsime šioje konferencijoje, nes tai iš tiesų yra viena iš temų, apie kurią planuojame kalbėti.

Tačiau trumpas atsakymas būtų, kad Rusija staiga pamatytų atsidūrusi visiškai kitokioje pozicijoje.

Nes šiuo metu vyksta taip, kad daugelis šalių pasaulyje jaučia, jog su Rusija yra neįmanoma bendradarbiauti kaip lygus su lygiu. Kitaip tariant, kai turite tokią šalį kaip Rusija, kuri gali mėginti nulaužti jūsų šalies kompiuterines sistemas, daryti įtaką rinkimams, daryti poveikį viešajai nuomonei, kuri gali įskraidinti savo karinius lėktuvus į jūsų oro erdvę be jokio išankstinio įspėjimo, pažeisdama visus tarptautinius įstatymus, ir pažeisdama susitarimus, kuriuos pati Rusija pasirašė, tuomet kitos šalys jaučia negalinčios bendradarbiauti su Rusija, jos jaučia negalinčios pasitikėti Rusija, kad ji nesielgs su jomis agresyviai.

Paprasta realybė yra tokia, kad galite grįžti prie šio senojo klausimo: „Kas pirmiau atsirado, višta ar kiaušinis?“ Kitaip tariant, kas pirmiau atsirado, Rusijos agresija prieš kitas šalis, ar kitų šalių agresija prieš Rusiją? Ir tai būtų pakankamai pagrįstas klausimas, jeigu grįžtume į senesnius laikus. Tačiau Vakaruose nutiko taip, ypač po Antrojo Pasaulinio Karo, kad daugelis Vakarų šalių, ypač esančių Europoje, o taip pat Jungtinės Valstijos, tvirtai pasiryžo vengti trečiojo pasaulinio karo.

Jos tai padarė pakildamos į aukštesnį tarpusavio bendravimą, nuspręsdamos, kad elgsis viena su kita pagal demokratinius principus ir teises, ir bus patikimos, idant kiti galėtų pasitikėti jūsų šalimi, o jūs galėtumėte pasitikėti kitomis šalimis. Tai sukūrė tarptautinį klimatą, išeinantį už Europos ribų, tačiau tai sukūrė tarptautinį klimatą, kuriame turite šalių grupę, kurios tiki galinčios bendradarbiauti, ne tik ekonomiškai, bet ir karinėje srityje bei kitais būdais.

Egzistuoja pasitikėjimas, kad šios šalys nesielgs nesąžiningai viena su kita, jos viena kitos neapgaudinės, nemanipuliuos ir nesiims agresyvių veiksmų viena prieš kitą. Tai sukūrė pasitikėjimo klimatą. Ir būtent šis pasitikėjimo ir bendradarbiavimo klimatas yra jūsų tose šalyse matomo ekonominio klestėjimo pagrindas.

Na ir dabar, Rusija, daugelis rusų nesugebės suprasti to, ką sakau, jie nesugebės suvokti šio pasitikėjimo klimato. Jie prisigalvos įvairiausių priežasčių, kodėl Rusija negali pasitikėti Amerika ar Europos šalimis, ir kodėl jie praeityje padarė tą, ir kodėl jie dabar daro aną, ir kodėl Rusija turi daryti tai, ką daro Rusija.

Tačiau, vėlgi, kas pirmiau atsirado, višta ar kiaušinis? Tačiau argi yra svarbu, kas pirmiau atsirado? Svarbu yra tai, ką toliau norite daryti.

Tad Vakarų šalys, ir iš tiesų visos pasiturinčios šalys, nori, kad Rusija būtų šiuolaikinių pasiturinčių šalių dalimi, tų šalių, kurios gali pasitikėti viena kita ir bendradarbiauti įvairiais klausimais, kartu galėdamos augti savo klestėjime.

Tad kokia būtų pasaulio reakcija, jeigu pasaulis pamatytų, kad Rusijoje įvyko pokytis?

Na, pirmiausia išgirstumėte didžiulį palengvėjimo atodūsį. Ir tuomet pamatytumėte, kad gera valia ir bendradarbiavimas iš tiesų būtų pasiūlyti ir Rusijai. Ir jeigu Rusija sugebėtų pateisinti šį pasitikėjimą, kaip tą daro kitos šalys, su ja būtų elgiamasi kaip su sau lygia tarp kitų šalių.

Problema yra ta, kad kai kurie Rusijos vadai ir kai kurie Rusijos žmonės nenori, kad su Rusija būtų elgiamasi lygiomis teisėmis, jie nori, kad Rusija būtų ypatinga. Tad turite paleisti šį troškimą būti ypatingais, jeigu norite tapti klestinčių, pasiturinčių šalių grupės dalimi, kitaip tiesiog negali būti. Šios šalys augo dėl to, kad bendradarbiavo, negalite stovėti nuošaly ir turėti tokį patį klestėjimą. Tai neįmanoma. Tai yra dar vienas gamtos dėsnis.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels