Aleksejaus Navalno mirtis ir teismas Rusijos valdžios elitui

Klausimas: Prieš kurį laiką vienas iškiliausių Rusijos opozicijos lyderių, Aleksejus Navalnas, buvo nukankintas Rusijos kalėjime. Jo mirtis sukrėtė daugelį dvasingų žmonių Rusijoje. Jaučiu, kad jo gyvybės srautas buvo aukštame sąmonės lygyje ir jis siekė, nors ir nepakankamai subalansuotu būdu, išpildyti savo misiją, tarnaudamas ir keldamas aukštyn gyvybę. Ankstesniuose mokymuose pakylėtieji mokytojai sakė, kad smurtinė aukšto sąmonės lygio gyvybės srauto mirtis nuo puolusių būtybių rankų gali atnešti joms teismą. Ar tai galiotų ir Aleksejui Navalnui? Ar gali jo mirtis atnešti teismą kai kuriems Rusijos valdžios elito žmonėms? Ar jo mirtis taip pat padidina karmines pasekmes visiems rusams, kurie beveik nieko nedarė, kad jį apgintų?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2024 m. Velykų vebinare.

Na, tai yra tiesa, kad kiekvieną kartą, kai jėga paremtas režimas panaudoja jėgą ir kažką nužudo, ant tų, kurie priima šį sprendimą, ir tų, kurie jį įvykdo, krenta tam tikras teismas. Ir nors Navalnas buvo aukštesniame sąmonės lygyje už daugumą dabartinių Rusijos lyderių, jis vis dar tebebuvo įstrigęs labai nacionalistiniame požiūryje į Rusiją. Ir todėl, net jeigu įsivaizduotumėte situaciją, kurioje jis būtų tapęs Rusijos prezidentu, jis vis tiek nebūtų sugebėjęs padėti Rusijai reikšmingai pasistūmėti link aukso amžiaus. Jis būtų buvęs geresnis už dabartinę vadovybę, tačiau jis nebuvo pakankamai aukštame sąmonės lygyje, kad būtų galėjęs transcenduoti Rusijos kolektyvinės sąmonės koncentravimąsi į save ir savęs laikymą svarbia šalimi ir pasaulio gelbėtoja. Kaip jau anksčiau sakėme, Rusijai reikia atlikti perėjimą, kuomet ji pradėtų save laikyti lygia tarp kitų šalių, užuot save laikiusi kažkokiu būdu pranašesne.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2024 Kim Michaels