Vakarų šalių pagalba Ukrainai ir kitoms šalims

Klausimas: Viename iš diktavimų mokytojai pasakė, kad didelio masto konfrontacija su Vakarais greitai sunaikintų Rusijos karinių pajėgų potencialą. Mes matome priešingą situaciją. Vakarų partneriai nesugeba aprūpinti Ukrainos reikalingais ginklais. Mokytojai taip pat sakė, kad išsivysčiusios šalys turėtų remti žmones, gyvenančius žemiau skurdo ribos neišsivysčiusiose ir nedemokratinėse šalyse, kurios savo ruožtu tiesiogiai arba netiesiogiai padeda Rusijos ekspansijai.

Atsižvelgiant į dabartines aplinkybes, kam ir kokiu būdu turtingos išsivysčiusios šalys turėtų suteikti pagalbą?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2024 m. Velykų vebinare.

Na, jeigu įvyktų tiesioginė konfrontacija tarp NATO pajėgų ir Rusijos pajėgų, Rusijos pajėgos būtų greitai sunaikintos. Na ir dabar, žinoma, kai kurie NATO ginklai nuėjo į Ukrainą, ir vis dėlto, jeigu įvyktų tiesioginė konfrontacija, Rusija labai greitai atsidurtų didelėje bėdoje.

Kalbant apie kitas šalis, na, jūs matote, pavyzdžiui, Afrikoje, kaip Rusija tenai turi tam tikras pajėgas, net ir Vagnerio grupės būrius, kurie mėgina pasinaudoti įvairiais konfliktais, siekdami įgyti kontrolę. Iš tiesų yra šalių Afrikoje, kurioms Vakarų šalys galėtų suteikti tam tikrą pagalbą. Ir kalbėdamas apie pagalbą neturiu omenyje paviršutiniškos pagalbos, tačiau jos galėtų, kaip jau anksčiau apie tai kalbėjome, iš tiesų tenai nueiti ir padėti šioms šalims išsivystyti iki aukštesnio lygmens, kuomet jos nebūtinai per vieną dieną taptų šiuolaikinėmis demokratijomis, bet bent jau būtų įstatytos į vėžes, kuriose galėtų turėti tvarią ekonomiką.

Suprantu, kad tai yra labai sunku padaryti kai kuriose iš šių šalių, nes jos iš esmės tęsia gentinius karus, kurie vyko šimtus metų, ir todėl kai kurios iš šių šalių yra labai susiskaldžiusios. O ką daro Rusija, tai ji pasirenka vieną iš šių frakcijų, duoda jiems ginklus ir juos remia, tikėdamiesi, kad galiausiai jie laimės ir tai suteiks Rusijai kažkokį pranašumą. Aš, žinoma, čia kalbu visai ne apie tai, kalbėdamas apie pagalbą, kurią galėtų suteikti išsivysčiusios šalys.

Gali būti šalių, kur to iš tiesų yra neįmanoma padaryti, tačiau iš tiesų yra kitų šalių, kuriose būtų galima padaryti daugiau. Tas pats galioja ir šalims Vidurio Rytuose, kurioms taip pat galėtų būti suteikta didesnė pagalba, ne paviršutiniška pagalba, bet pagalba iš tiesų sukurti tvarią šalį.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2024 Kim Michaels