Kaip sukurti geresnes organizacijas ir įmones

Klausimas: Svarsčiau, kaip galėtume kurti ir kultivuoti sąmoningesnes organizacijas ir įmones. Kadangi kiekviena organizacija taip pat turi kolektyvinę sąmonę, kuri yra suformuojama iš mandalos, kokių realistiškų žingsnių galėtume imtis šiai sąmonei pakelti? Ar galėtų būti pirmas žingsnis toje organizacijoje individams įveikti pirmojo spindulio iškraipymus? Jeigu organizacija turi 1000 žmonių, kiek žmonių turėtų pakeisti savo sąmonę, kad galėtume įgyti gerą aukštyn kylantį momentumą?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų Rusijai skirtame vebinare „Įveikite pranašumo sąmonę ir jausmą, kad esate nevientisi, sutraumuoti ir susikoncentravę į išorę“.

Organizacijų tema yra labai plati ir sudėtinga. Todėl, kad vyksta daug, daug dalykų, kai žmonės susirenka grupėje ir pradeda apjungti savo sąmonę. Kai žmonės susiorganizuoja specifinėje grupėje, ar tai būtų įmonė, dvasinė grupė, religinė grupė, jų auros, jų keturi žemesnieji kūnai pradeda sąveikauti. Ir tai sukuria labai sudėtingą tinklą arba sudėtingą organizacijos matricą.

Nėra taip, kad tai yra tik pirmojo spindulio iškreipimas, skirtingos organizacijos turi stipriąsias vietas arba iškraipymus skirtinguose spinduliuose. Tačiau tai iš tiesų nėra geriausias būdas žiūrėti į skirtingus spindulius. Esmė čia tiesiog yra pažvelgti į už organizacijos arba įmonės slypinčią sąmonę.

Ir pradėti galite pažvelgdami į fizinį jos tikslą arba fizinį produktą, kurį gamina įmonė. Tačiau jums iš tiesų reikia ištirti už tos įmonės slypintį mąstymą, požiūrį ir nuostatas. Ir efektyviausias būdas tai padaryti, žinoma, yra pažvelgti į rezultatus, fizinius rezultatus, kuriuos rodo organizacija arba įmonė. Jeigu tai yra verslas, ar jis yra konkurencingas? Daug, daug verslų padėjo žmonėms paaugti tik per savo žlugimą, kai jie sugriuvo. Ir tuomet kai kurie žmonės išmoko tam tikras pamokas.

Kitos įmonės buvo atvestos ant bankroto ribos arba susidūrė su stipresniais konkurentais. Ir tai jas paskatino keistis. Tačiau pačios kūrybiškiausios įmonės, žinoma, yra tos, kurios nuolatos ieško naujų produktų, naujų sprendimų ir yra pasirengusios vis iš naujo save išradinėti. Tam, žinoma, yra būtina, kad lyderiai ir daugelis žemesniuose ranguose esančių žmonių ryžtųsi mąstyti naujoviškai, būtų atviri naujoms idėjoms.

Iš esmės galėtume sakyti, jeigu paimtume supaprastintą versiją, kad visoms organizacijoms yra svarbu sukurti procedūrą, tradiciją, pasiryžimą nuolatos save tirti. Tirti savo efektyvumą, tirti, kaip tai siejasi su su organizacijos vizija, psichologija ir nuostatomis, ir tuomet pastoviai tai tobulinti.

Suprantate, kad gyvenimo tikslas yra augti. Ir kaip jūs augate fizinėje Žemės oktavoje? Ką mes pastoviai kartojame? Projektuojate tam tikrą įvaizdį ant Materijos šviesos, Materijos šviesa įkūnija šį įvaizdį fizinių aplinkybių pavidalu. O tuomet, kai patiriate šias aplinkybes, galite iš to pasimokyti.

Tas pats galioja organizacijoms ir verslams. Tam tikras verslas turi savo egzistuojančią matricą identiteto, mentaliniame ir emociniame lygmenyje. Ir būtent ši matrica materializuoja verslo generuojamus produktus. Ir kai pamatote reakciją iš rinkos, iš individualių žmonių į šiuos produktus, turite galimybę iš to pasimokyti ir pažvelgti į matricą, į tris aukštesnius lygmenis, ir ją patobulinti. Ir būtent taip organizacija ir verslas gali nuolatos augti.

Nesakau, kad žmonėms reikia sąmoningai suvokti tai, ką jums čia pasakiau, ar kad jiems reikia naudotis tokia pačia terminologija. Tačiau matysite, kad kai kuriose kūrybiškesnėse įmonėse žmonės turi tam tikras nuostatas, tam tikrą procedūrą, per kurią save įvertina ir nuolatos mėgina atsinaujinti ir išrasti save iš naujo, mėgindami tobulinti ne tik savo turimus produktus, bet taip pat mėgindami sukurti visiškai naujus produktus, kurie jų sritį pakeltų į aukštesnį lygmenį. Kai kurios įmonės netgi ieško kažko, kas būtų ne šiaip aukštesnio lygmens jų turimo produkto patobulinimas, bet būtų kažkas visiškai naujo.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels