Dangus

Kokie įsitikinimai slypi už moterų genitalijų žalojimo?

Klausimas: Kokie įsitikinimai ir idėjos slypi už moterų organų žalojimo? Ką turėtų suvokti islamiškose Vidurio Rytų ir Afrikos šalyse gyvenantys žmonės, kad liautųsi šis nežmoniškas elgesys?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas vebinare „Buvimas Dangiškąja Motina“ 2020 metais.

Na, už to slypinčios idėjos savo kilme siekia labai labai senus laikus, daug senesnius laikus nei yra užfiksuota rašytinėje istorijoje. Tai liečia dalykus, apie kuriuos mes, tiesą sakant, niekada net nekalbėjome, bent jau ne šioje dispensacijoje, tačiau šiek tiek kalbėjome ankstesnėje Summit Lighthouse dispensacijoje, kur daugiau kalbėjome apie moterų persekiojimą Lemūrijoje ir Atlantidoje, apie Dangiškosios Motinos nužudymą ir taip toliau. Tačiau rašytinėje istorijoje, tai, žinoma, galima atsekti nuo Senojo Testamento, nuo jame pateikiamo požiūrio, kad moterys sukėlė nuopolį, kad Ieva sukėlė Adomo nuopolį, ir todėl moterys yra atsakingos už žmonijos nuopolį. Kai kurias kultūras, kai kurias žmonių grupes tai paskatino patikėti, kad uždraustojo vaisiaus suvalgymas Rojaus Sode simbolizuoja Adomo ir Ievos seksą Rojaus Sode.

Ir todėl kai kurie tiki, kad seksas yra nuodėmingas, jau dėl pačios savo prigimties yra nuodėmingas, ir Ieva suviliojo Adomą dėl to, kad norėjo patirti seksualinį malonumą. Ir šio seksualinio malonumo centras yra klitoris, ir todėl, kai jis yra chirurgiškai pašalinamas, moterys nebegali patirti seksualinio malonumo ir todėl negali suvilioti vyrų, o tai reiškia, kad jos nebeturės tokio stipraus noro suvilioti vyrus ir atvesti juos į nuodėmę. Taip pat yra tikinčių, kad moterys turėtų būti nubaustos už žmogaus nuopolio sukėlimą, neleidžiant joms patirti seksualinio malonumo. Visos šios idėjos yra absoliučiai klaidingos. Tai yra visiški melai ir iliuzijos, neturintys jokio ryšio su realybe. Jie neturi jokio ryšio su dangiškuoju apreiškimu, bet yra atėję iš puolusių būtybių, kurios tesiekia kurti susiskaldymą ir chaosą ir žeminti moteris.

Tai kas turi įvykti musulmoniškose šalyse ir Afrikos šalyse? Na, galiausiai šiems įsitikinimams turės būti mestas iššūkis, tačiau, kadangi šie įsitikinimai yra taip tampriai susiję su islamu, nors jų ir nebuvo pirminiame apreiškime, perduotame per Mahometą, yra sunku juos išnaikinti. Geriausia galimybė tai išnaikinti yra padidinti pamatinį žmogiškumą. Ir kaip jau anksčiau kalbėjome, tai turi prasidėti nuo moterų, kurių pačių genitalijos buvo sužalotos, kurios išgyveno šį labai traumuojantį patyrimą, daugumai jų tai yra pati didžiausia trauma, kurią jos patyrė savo gyvenime. Tad jos gali nubusti savo pačių žmogiškumui ir tarti: „Nedarysiu to savo dukroms.“ Ir kai jos atsisakys tai daryti, tai pradės daryti didesnį poveikį, nes vyrai nenorės to daryti.

Daugelis vyrų nenorės to daryti, kai kurie, žinoma, norės, tačiau, jeigu moterys pasakys: „Neleisiu, kad tai nutiktų mūsų dukrai, jeigu nori, kad tai būtų padaryta, tuomet tu tai daryk, tu ją paimk.“ Tai gali pradėti daryti poveikį, kuomet vyrai taip pat tiesiogiai patirs traumą, kurią patiria jų dukros, ir jie nebesugebės toliau to tęsti. Deja, realistiškas scenarijus yra toks, kad šiose šalyse dar daug jaunų mergaičių turės šitai iškentėti, kol ši praktika bus galutinai apleista. Tokia, deja, yra realybė Žemės planetoje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels