Ar egzistuoja imigrantų antplūdį į Europą skatinanti konspiracija?

Klausimas: Ar egzistuoja elito politika, įgyvendinama skirtingų Europos vyriausybių, kuria yra norima užtvindyti skirtingas Europos šalis užsienio tautybių žmonėmis, pabėgėliais ir prieglobsčio ieškotojais, iki tokio laipsnio, kad tai atskies ir sugriaus tų šalių pirmines kultūras, arba jas susilpnins tiek, kad jos galės būti užvaldytos ir valdomos vienos pasaulio vyriausybės sistemos?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels, perduotas 2019 m. konferencijoje Estijoje.

Ne, nėra tokios politikos. Mes jau anksčiau komentavome apie tai, kodėl matote šį imigrantų antplūdį į Europą. Ir esmė čia yra tokia, kad Europos šalys nesinaudojo savo turtais, kad padėtų mažiau išsivysčiusioms šalims. Ir todėl, užuot Europos šalims darius viską, ką gali, kad padėtų Afrikos žmonėms jų pačių šalyse, Afrikos žmonės dabar vyksta į Europą, norėdami gauti geresnes gyvenimo sąlygas. Nėra jokios konspiracijos, kuri turėtų tikslą tai daryti. Nėra jokios naudos silpninti šalis tam, kad jos galėtų būti užvaldytos vienos pasaulio vyriausybės.

Ir kas gi sudarytų tą pasaulinę vieno pasaulio vyriausybę jeigu ne turtingesnės, labiau išsivysčiusios, galingesnės šalys? Tad iš tiesų egzistuoja tam tikrų valdžios elito grupių mėginimai paskatinti Jungtines Valstijas ir kitas galingesnes šalis kurti vieno pasaulio vyriausybę, pristatant tai kaip visiškai geradarišką, labai reikalingą ir t.t. tikslą. Visgi tai yra sudėtinga tema, nes kai turite tuos mūsų jums perduotus mokymus, matote, kad kalbėjome apie faktą, jog ateis toks laikas, kai šalys bus atgyvenusios savo naudingumą, jos taps atgyvena.

O ką tai reikš? Ta reikš, kad turėsite atrasti kažkokią kitą valdymo formą, kuri būtų platesnė. Sen Žermenas kalbėjo apie įvairius regionus, tačiau ateis toks momentas, kai taps akivaizdu, jog reikia sukurti kažkokią organizaciją, kuri galėtų padėti vykti tarptautiniam bendradarbiavimui. Tai neprivalo būti diktatoriška valdžia, tačiau turės atsirasti vienokia ar kitokia tarptautinio bendradarbiavimo forma. O tai, žinoma, reiškia, jeigu pažvelgtumėte į tai iš neutralios perspektyvos, kad Žemė juda link didesnio bendradarbiavimo viso pasaulio mastu, ir tai atves prie tam tikros formos pasaulinės vyriausybės susiformavimo.

Problema, žinoma, yra ta, kad kaip ir bet su kokiu judėjimu, kuris yra būtinas ir naudingas, puolusios būtybės mėgina tai iškreipti ir panaudoti savo tikslams – valdžios ir kontrolės įgijimui. Tad matote, negalite priimti juodai balto požiūrio ir sakyti, kad vieno pasaulio vyriausybė tegali būti blogis ir tegali būti kontroliavimo įrankis. Turite išsakyti prašymus, kad puolusios būtybės – jeigu jums rūpi šis klausimas, turite išsakyti prašymus, – kad puolusioms būtybėms nebūtų leidžiama iškreipti šio judėjimo link vis didesnio tarptautinio bendradarbiavimo. Akivaizdu, kad mums judant link aukso amžiaus, Sen Žermenas turi viziją, kad daugelis šalių susiburs drauge ir sudarys tam tikrą koaliciją, kuomet jos tars: „Mes apjungsime savo resursus ir eisime, pavyzdžiui, į Afriką, kad padėtume pakelti šias šalis į aukštesnį lygmenį. Ir jeigu bus būtina, panaudosime karinę jėgą taikai užtikrinti, kad galėtume išvengti gentinių karų ar kitokių kovų tarp besivaržančių grupių pasaulyje.“ Ir tai yra būtinas žingsnis, tačiau, žinoma, puolusios būtybės gali tai iškreipti. Ir jums, dvasingiems žmonėms, reikia laikytis vizijos ir išsakyti prašymus, kad tai nebūtų iškreipta, bet pasiektų aukštesnį potencialą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels