Vienas žmogus gali padaryti poveikį ir jį padaro

Klausimas: Kokį poveikį išsakydamas prašymus gali padaryti vienas žmogus dėl moterų išlaisvinimo tokioje didelėje šalyje kaip Brazilija? Kokį poveikį padaro vieno žmogaus išsakomi prašymai?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas vebinare „Buvimas Dangiškąja Motina“ 2020 metais.

Na, kad ir ką bedarysite, tai bus geriau nei nedaryti nieko. Galite sakyti, kai susiduriate su didele šalimi, ar tai būtų Brazilija ar kuri nors kita šalis: „Ką aš čia pakeisiu“? Tačiau ką mes sakėme? Kiekvienoje šalyje yra žmonių, įsikūnijusių šiuo konkrečiu metu būtent dėl to, kad jie turi potencialą ir tai yra jų dangiškajame plane, įnešti pozityvų indėlį. Jūs, būdami pakylėtųjų mokytojų mokiniais, galite išsakyti prašymus dėl šių žmonių išlaisvinimo, jų pažadinimo, kad jie galėtų pradėti pildyti tą potencialą.

Kiekvienoje šalyje šie žmonės sudaro tarsi ratus ratuose. Jie yra tarsi svogūno sluoksniai. Yra žmonių, kurie yra pažengę toliausiai, ir juos galima pažadinti pirmiausia, tuomet yra kiti, kurie gali būti pažadinti sekančioje fazėje, o už jų dar kiti, ir dar kiti. Tad jeigu jūsų šalyje neatsiras nė vieno prašymus išsakančio žmogaus, tuomet galbūt net patys brandžiausi mokiniai nebus pažadinti. Tačiau vienas prašymus išsakantis žmogus iš tiesų gali pažadinti tą pirmąją grupę. Ir tai tuomet gali padėti pažadinti kitą grupę. Ir jeigu nesiliausite išsakyti prašymus, ir jeigu kiti žmonės pradės išsakyti prašymus, tuomet pamažu tai gali sklisti vis toliau.

Taip pat turite suprasti, kad kiekvienoje šalyje nuolatos iškyla situacijos, kuriose šalis prieina kelio išsišakojimą – ji gali pasirinkti vieną kelią arba kitą. Ir labai dažnai, tik labai nedidelis skirtumas nulemia šalies vieno ar kito kelio pasirinkimą. Tuo nenoriu pasakyti, kad vienas kelias gali atvesti prie katastrofos, o kitas – prie Dievo karalystės Žemėje. Pasekmės nebūtinai yra tokios ryškios. Ir vis dėlto, yra vienas kelias, kuris veda prie geresnės situacijos, geresnio augimo, o kitas augimą sulėtina. Šitokiose situacijose, kurios vyksta visą laiką, vienas prašymus išsakantis žmogus gali padaryti skirtumą, paveikdamas šalies pasirinkimą eiti vienu ar kitu keliu. Tad tai iš tiesų gali padaryti poveikį.

Tačiau, žinoma, kuo didesnė yra šalis, tuo daugiau reikia žmonių dideliam poveikiui padaryti. Galėtume sakyti, kad jeigu esate vienas prašymus išsakantis žmogus, nebūtinai galėsite išvysti regimus šių prašymų rezultatus. Tačiau galiu jus užtikrinti, kad šie rezultatai yra. Norint sukurti regimus rezultatus, reikia daugiau žmonių. Jūs, pavyzdžiui, matėte Pietų Korėjoje, kaip kelis kartus tenai esantys mokiniai, išsakydami prašymus, padarė lemiamą poveikį savo šaliai. Tas pats įvyko ir kitose šalyse. Kas liečia šio regimo poveikio įvykimą, tam paprastai reikalinga didesnė žmonių grupė. Ir vis dėlto, vienas žmogus iš tiesų gali padaryti poveikį ir jį padaro. Tiesiog pažvelkite į Jėzų ir į Budą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels