Dangus

Šiandien jums reikia integruoti dvasingumą į praktinį gyvenimą

TEMOS: Žuvų amžiuje, žmonėms dažnai buvo būtina pasitraukti iš pasaulio – Vandenio amžiuje, atraskite dvasingumą savyje ir tuomet išreikškite jį visose veiklose – ar galite daryti savo verslą su meile? – ar ši veikla jums tinka? – raktas yra neprisirišimas – susiderinkite su savo dangiškuoju planu – dvasingiems žmonėms pasaulietinė sėkmė neatneš pasitenkinimo – kartais turite žengti žingsnį į nežinią

Klausimas: Mylimas Jėzau, praeityje mus mokei viską paleisti – išskyrus tave. Kaip svarbu visą laiką turėti tave savo sąmonėje ir turėti sąmonėje AŠ ESU Esatį, kai įsisukame į savo verslą ar pasaulietines veiklas? Ar saugu toliau daryti savo verslą, ar šį verslą geriau palikti ir stengtis tapti dvasinėms būtybėms?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Vėlgi, prieš 2000 mano mokymai buvo pritaikyti tai sąmonės būsenai, kurią žmonės turėjo tuo metu. Anais laikais žmonės buvo daug labiau įstrigę atskirties nuo Dievo jausme. Kai žmonės yra įstrigę toje sąmonės būsenoje, jiems iš tiesų gali būti būtina kuriam laikui atsitraukti nuo pasaulietinės veiklos, kad galėtų pasiekti neprisirišimą, kuris įgalintų juos nebetarnauti mamonai, ir leistų tarnauti Dievui viduje.

Štai kodėl egzistavo vienuolynų tradiciją per šiuos praėjusius 2000 metų, kuriuose dvasios ieškotojai siekdavo pasitraukti nuo pasaulio ir nutraukti visus ryšius su pasaulietinėmis veiklomis. Tačiau šiandienos pasaulyje tai nėra aukščiausias tikslas. Nesakau, kad žmonės negali pasitraukti, ar kad neturėtų kuriam laikui pasitraukti, jeigu jaučia būtinybę tai daryti. Tačiau Vandenio amžiaus idealas yra, užuot pasitraukus nuo pasaulio dvasingumui atrasti, eiti savo vidun ir atrasti dvasingumą viduje, ir tuomet nešti jį į savo pasaulietines veiklas. Tai galioja tiek šeimai, tiek studijoms, tiek verslui, tiek ir bet kuriai kitai veiklai.

Tad klausimas iš tiesų yra toks: ar esate neprisirišę? Ar galite daryti savo verslą su meile? O jeigu matote, kad jūsų daromas verslas trikdo jūsų vidinę ramybę, daro jus prisirišusį ar įtraukia jus į situacijas, kuriose nesugebate jausti meilės, tuomet jums reikia rinktis. Ir pradėti galite nuo suvokimo, kad galbūt, jeigu atrastumėte, kas jūsų psichikoje sukelia prisirišimą, ir tuomet išsigydytumėte šią žaizdą, galėtumėte nuo to išsilaisvinti.

Tačiau kai kuriais atvejais, gali būti būtina tarti, kad ši jūsų konkreti verslo forma nedera su dvasingu gyvenimo būdu, gal dėl paties verslo pobūdžio, ar gal dėl to, kad jis suryja pernelyg daug jūsų laiko ir dėmesio, ir tuomet nebeturite tinkamos pusiausvyros tarp dvasinės į save nukreiptos veiklos ir pasaulietinių į išorę nukreiptų veiklų. Vėlgi, tai yra asmeninė pusiausvyra, kurią turėtų atrasti kiekvienas žmogus.

Raktas yra neprisirišimas. Jeigu esate neprisirišę, jaučiate per jus tekančią Dievo meilę, ir tuomet galite sąveikauti su pasauliu įvairiais būdais, kad išlaikytumėte save ir savo šeimą. Bet netgi dar svarbiau, tuomet galite išreikšti savo Dievo Liepsną kitiems žmonėms, su kuriais susitinkate versle. Tačiau, jeigu pamatote, kad jūsų verslas traukia jus į šalį, tuomet jums iš tiesų gali būti teisinga jį palikti. O kai kuriems žmonėms gali būti teisinga atsiskirti nuo pasaulietinės veiklos ir susikoncentruoti į dvasinę veiklą. Vėlgi, tai yra labai individualu.

Iš tiesų, yra daug dvasios ieškotojų, kurie atėjo į pasaulį turėdami labai specifišką dangiškąjį planą – padėti pažadinti žmoniją šiame amžiuje. Daugelis šių žmonių yra labai sumanios ir protingos sielos. Ir daugelis jų puikiai sugebėtų daryti verslą. Tačiau verslo darymas gali nebūti jūsų dangiškojo plano dalis, ir jeigu taip ir yra, tuomet jums reikia nusileisti vidun ir susisiekti su savuoju Kristaus AŠ bei AŠ ESU Esatimi, o taip pat su savo dangiškuoju planu, idant galėtumėte teisingai pasirinkti, kuomet bus laikas palikti savo verslą arba atrasti kitokį būdą su juo sąveikauti, idant galėtumėte skirti laiką ir dėmesį tam, kas yra tikrieji jūsų reikalai – jūsų Tėvo reikalai, kurių turite imtis, kad galėtumėte atrasti tikrąją laimę ir pilnatvę.

Jeigu esate dvasingas gyvybės srautas, jokia sėkmė šiame pasaulyje, jokie pinigų kiekiai ir pripažinimas iš pasaulio iš tiesų nepatenkins jūsų gilesnio pojūčio, kad esate čia atėję su tikslu. Tiktai tuomet, kai atrasite savo dangiškąjį planą ir įvykdysite šį planą, žinosite, kad esate teisingoje vietoje – teisingoje vietoje sąmonėje. Tad jei tai galioja ir jums, gali būti būtina – vėlgi, tai yra visiškai individualu – tačiau jums gali būti būtina palikti savo tinklus ir sekti Kristumi viduje, kol užkopsite į Dievo kalną, nuo kurio aiškiai pamatysite, koks yra jūsų kelias, kuriuo jums reikia eiti gyvenime.

Kai kurie žmonės iš tiesų gali būti taip stipriai įsisukę į savo pasaulietines veiklas, kad jiems nebelieka nei dėmesio nei laiko, kuriuos galėtų skirti, kad aiškiai pamatytų savo dangiškąjį planą. Ir todėl kai kuriais atvejais bus būtina palikti savo tinklus ir žengti žingsnį į nežinią, idant galėtumėte sužinoti savo tikrąjį kelią. Tačiau daugeliui kitų žmonių bus įmanoma nugyventi visą gyvenimą, auginant vaikus, darant verslą, dirbant darbą, ar siekiant karjeros.

Tačiau visada prisiminkite, kad negalite tarnauti dviem šeimininkams, negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Tad, jeigu jaučiatės pernelyg prisirišę prie mamonos, jums gali tekti paskirti šiek tiek laiko, jog suvoktumėte, kad Sąmoningasis AŠ yra dvasinė Būtybė ir kad jums reikia liautis tapatinti save su mamona ir susiderinti su tuo, kuo iš tiesų esate.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels