Kas aš esu ir kokia yra mano Dievo liepsna?

TEMOS: Ieškokite viduje, kad sužinotumėte, kas esate – sekite tuo, ką mylite labiausiai – kaip gauti atsakymus iš vidaus – jūsų dangiškasis planas – nepasitikėjimas savo intuicija – tam tikrų dalykų nerasite išoriniuose mokymuose - novena

Klausimas: Ar galėtum aprašyti, kas aš esu, kokia yra mano liepsna ir koks yra mano Dangiškasis planas?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Pamąstyk, kodėl man užduodi šį klausimą? Kitaip tariant, kodėl prašai išorinio šaltinio atskleisti tau tavo esybės šerdį?

Svarbiausias dalykas, kurį reikėtų suprasti, yra tai, kad negalite pilnai būti tuo, kuo esate, išgirdę tai iš išorinio šaltinio. Norint būti tuo, kuo esate, supratimas ir suvokimas privalo ateiti iš vidaus. Jeigu atsakymo ieškote išoriniame šaltinyje, ieškote jo ne toj vietoj. Norėdami atrasti atsakymą, eikite vidun, užuot galvoję, kad atsakymas pas jus privalo ateiti iš išorės.

Tu jau žinai, kokia yra tavo liepsna, tiesiog nedrįsti pasitikėti savo intuicija ir todėl prašai išorinio patvirtinimo. Svarbiausias dalykas, norint atrasti savo dvasinę liepsną, yra suprasti, kokią pozityvią, Dievišką savybę mylite labiau už viską. Sekite tuo, ką mylite labiausiai, ir atrasite savo dvasinę liepsną.

Jeigu būčiau netikras mokytojas, duočiau tau atsakymą, kad taptum priklausomas nuo manęs ir sugrįžtum ieškoti daugiau atsakymų. Kadangi esu tikras mokytojas, negaliu ir neduosiu tau atsakymo, nes privalai jį atrasti savyje.

Tai nėra taip sunku, kaip gali manyti, jei tik pasinaudosi vidinio susiderinimo technika. Taikyk šią techniką ir vietoj Jėzaus Kristaus susiderink su savuoju Kristaus AŠ. Paprašyk savo Kristaus AŠ tau tai atskleisti ir kartok šį pratimą keletą dienų (taip pat žiūrėk 33 dienų vigilę). Pradėsi gauti atsakymus, o kai pajusi, kad pastoviai gauni tuos pačius atsakymus, pasitikėk šiais atsakymais.

Kas liečia tavo dangiškąjį planą, pati pagrindinė tavo dangiškojo plano dalis yra atrasti savo tikrąjį Dievo tau duotą tapatumą ir išreikšti šį tapatumą šiame pasaulyje. Gali toliau statyti ant šio pamato, nuspręsdamas, kas esi ir kuo nori būti. Vėlgi, tai nėra kažkas, ką gali sužinoti iš išorinio šaltinio; tai turi ateiti iš vidaus. Tavo gyvybės srautas gali tai atrasti, tačiau norėdamas tai padaryti, privalai išspręsti klausimą, kodėl nedrįsti pasitikėti savo intuicija.

Pamatysi, kad atsakymas į šį klausimą yra tai, kad praeituose gyvenimuose jauteisi padaręs neteisingus pasirinkimus, klausydamas išorinių patarimų. Kadangi manai, jog tavo intuicija turėjo tave perspėti (nors ir neklausei vidinių perspėjimų), jautiesi negalintis pasitikėti savo intuicija. Naudokis atitinkamomis technikomis, kad sugrįžtum ir iš naujo atrastum pirminę priežastį, dėl kurios nusprendei negalintis pasitikėti savuoju Kristaus AŠ. Matysi, kad tai prasidėjo nuo paties Rojaus Sodo, kuomet paklausei žaltiško balso, išorinio balso, ir pasinaudojai šio išorinio balso logika, žaltiška logika, kad nutildytum ir ignoruotum savojo Kristaus AŠ balsą.

Dvasinis mokytojas ne šiaip sau turi išorinį ir vidinį mokymus. Mokiau minias palyginimais, tačiau viską paaiškindavau savo mokiniams, nes minios nebuvo pasirengusios pilnam mano mokymui. Tačiau čia yra ir kitas aspektas. Egzistuoja tam tikri mokymai, apie kuriuos niekada negalima kalbėti išoriniuose mokymuose, nes dalis dvasinio kelio yra tai, kad gyvybės srautas tam tikrus dalykus privalo atrasti pats.

Mano kaip dvasinio mokytojo darbas yra padėti jums atrasti ir eiti dvasiniu keliu, tačiau tai turi būti vidinis kelias. Nenoriu jums duoti tam tikrų mokymų iš išorinio šaltinio, nes kelio esmė yra padėti jums išsiugdyti pasitikėjimą vidiniu šaltiniu. Išorinis mokytojas čia yra tiesiog tam, kad primintų jums apie vidinio mokytojo egzistavimą.

Tačiau, jeigu norite praktiško patarimo, kaip galėtumėte atrasti savo gyvenimo tikslą ir dangiškąjį planą, kalbėkite noveną Didžiajam Dieviškajam Vedliui, ir iš tiesų gausite visą pagalbą, kuriai esate pasiruošę savo dabartiniame išsivystymo lygyje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels