Fundamentalus mokymas apie jūsų dangiškąjį planą ir karminius santykius

TEMOS: Dievo valia nėra išorinė – aukštesnioji ir žemesnioji valia – ar jūsų valia iš tiesų yra laisva? – kas jus verčia: visuomenė ar jūsų dangiškasis planas? – jūsų ribotas požiūris ir jūsų dangiškasis planas – jūsų dangiškasis planas nėra tramdomieji marškiniai – mėginimas priversti save išmokti savo pamokas – ego valia nėra laisva – atleiskite kitiems – karminiai santykiai – tai nebūtinai turi pereiti prie seksualinių santykių – pamąstykite apie prisirišimus prieš priimdami sprendimą – kvieskite karmos subalansavimą su kitais žmonėmis – prisirišimų atidavimas atveda į aukštesnį lygį – dangiškasis planas turi du elementus: darbą ir smagumą – kai įstringate karmoje, taip niekada ir nepereidami prie savo šventojo darbo – kaip jūsų ego stengiasi sutrukdyti jūsų dangiškajam planui – nutraukite karminių tendencijų kartojimąsi – ryžkitės iš naujo įvertinti savo gyvenimą ir atlikite dramatiškus pokyčius

Klausimas: Mielas Jėzau, mėginu suvokti, koks iš tiesų yra mano dangiškasis planas, kokios jame gali būti detalės ir kaip jis yra susijęs su laisva valia. Suprantu, kad mes visi susikūrėme asmeninį planą, prieš ateidami į įsikūnijimą Žemėn. Ar dabar turėtumėme skrupulingai sekti šiuo planu tarsi robotai, o gal priešingai, jame yra vietos improvizacijoms, yra vietos naudotis savo laisva valia?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Iškeli klausimą, kuris kelia sumaištį daugeliui dvasios ieškotojų, kai jie pirmą kartą sužino apie koncepciją, jog jie turi dangiškąjį planą ir aukštesnį tikslą. Šis klausimas yra labai stipriai paveiktas fakto, kad tradicinės religijos – įskaitant ir krikščionybę – vaizduoja Dievą pikta būtybe danguje, primetančia jums savo valią ir griežtai jus teisiančia, jeigu nesekate jo įsakymais tarsi robotai.

Norint išspręsti šią mįslę, jums reikia pamąstyti apie faktą, kad tikrasis Dievas nėra pikta būtybė danguje. Tačiau jums taip pat reikėtų pažvelgti į veidrodį ir suvokti, kad dauguma žmonių jaučia vidinį konfliktą dėl savo dangiškojo plano. Pavyzdžiui, pažvelkite į aukščiau pateikto klausimo formuluotę:

Suprantu, kad mes visi susikūrėme asmeninį planą, prieš ateidami į įsikūnijimą Žemėn. Ar dabar turėtumėme skrupulingai sekti šiuo planu tarsi robotai, o gal priešingai, jame yra vietos improvizacijoms, yra vietos naudotis savo laisva valia?

Ar nematote, kad šis klausimas slepia dualizmą, ta prasme, kad čia egzistuoja subtilus tikėjimas, jog, jeigu seksite savo dangiškuoju planu, atiduosite savo laisvą valią ir pavirsite robotais? Tačiau kas gi sukūrė jūsų dangiškąjį planą? Jūs sukūrėte! Ir kaip gi sukūrėte šį dangiškąjį planą? Darydami pasirinkimus savo laisva valia!

Jums tai daryti iš tiesų padėjo jūsų dvasiniai mokytojai, tačiau tikrieji dvasiniai mokytojai neverčia jūsų daryti tam tikrų pasirinkimų, jie jums pateikia įžvalgas, kurios jums padeda priimti geriausius įmanomus pasirinkimus. Todėl absoliučiai visas jūsų dangiškasis planas yra jūsų laisvos valios išraiška, tad kaip gi galėtumėte sekdami savo paties pasirinkimais pavirsti robotais? Tačiau šis klausimas teisingai iliustruoja tai, kad daugelyje žmonių egzistuoja konfliktas tarp jų aukštesniosios valios ir jų dabartinės valios. Tad tikrasis klausimas, apie kurį jums reikėtų pamąstyti, yra tai, ar valia, kurią jūs šiuo metu turite – jūsų sąmoninga valia – iš tiesų yra laisva?

Praktiškai visiems žmonėms nutinka taip, kad, kai nusileidžia į įsikūnijimą, jie pamiršta apie savo ankstesnį egzistavimą, taip pat ir apie savo dangiškąjį planą. Jiems augant, juos veikia šeima ir visuomenė, ir tai juos paskatina susikurti tam tikrus lūkesčius apie gyvenimą, ir šie lūkesčiai iš tiesų gali būti konflikte su jų dangiškuoju planu. Pavyzdžiui, dauguma žmonių patiria išorinį spaudimą, kadangi kiti žmonės – tarp jų ir šeimos nariai – ir tam tikros institucijos visuomenėje nori juos kontroliuoti ir išlaikyti juos griežtose ribose. Leiskite man jus užtikrinti, kad jūsų dangiškajame plane tikrai NĖRA PASAKYTA, kad aukščiausias jūsų dabartinio gyvenimo tikslas yra būti tobulu vartotoju, nuolatos siekiančiu įsigyti daugiau daiktų, siekiančiu daugiau sekso ar daugiau paviršutiniško pripažinimo iš paviršutiniškos visuomenės. Taip pat jūsų dangiškajame plane nėra pasakyta, kad neturėtumėte peržengti jūsų visuomenę valdančio elito nubrėžtų ribų – net ir religinio elito, teigiančio, kad esate vargšas nusidėjėlis, kuris niekada negalėtų daryti to, ką dariau aš.

Priešingai, dauguma dvasingų žmonių turi dangiškąjį planą, į kurį įeina iššūkio metimas status quo, pademonstruojant, kad yra įmanoma gyventi dvasingesnį gyvenimą net ir šiuolaikinėje, mokslinėje, materialistinėje ir skeptiškoje visuomenėje. Tad kas gi tai – iš tiesų – yra, kas jus verčia laikytis išorinio standarto ir būti tarsi robotais? Ar tai yra jūsų dangiškasis planas, ar priešingai – visuomenės normos, šio pasaulio standartas – tai, ką aš vadinau „mamona?“ Galite prisiminti, kad aiškiai sakiau, jog negalite tarnauti dviem šeimininkams, negalite tarnauti Dievui – simbolizuojančiam jūsų dangiškąjį planą – ir mamonai – simbolizuojančiai šio pasaulio jums primestas normas. Galėtume sakyti, kad jūsų dangiškasis planas nėra išorinis, bet vidinis standartas, kai tuo tarpu visuomenės normos aiškiai reprezentuoja tai, kas yra jūsų išorėje.

Dauguma žmonių yra patyrę, kad egzistuoja tam tikros situacijos, kuriose jie yra taip stipriai užvaldomi emocijų, kad nebesugeba aiškiai mąstyti, todėl priima sprendimus, kurie, kaip vėliau suvokia, buvo ne visai idealūs. Taip įvyko dėl to, kad jūsų emocinis įsitraukimas į situaciją, jūsų emocinis prisirišimas prie situacijos, užtraukė šydą ant jūsų proto, kuris neleido jums aiškiai mąstyti. Na ir nusileidimas į fizinį kūną yra panašus į tai, lyg užlįstumėte už tokio šydo, ir todėl būdami kūne nebegalite žiūrėti į savo gyvenimą taip objektyviai ir aiškiai, kaip galėjote tai daryti nebūdami šiame kūne. Esmė ta, kad, kai kuriate savo dangiškąjį planą, jums netrukdo šydas, per kurį šiuo metu žvelgiate į gyvenimą.

Žinoma, jūsų laisvos valios naudojimosi pamatas yra tai, kad turėtumėte geriausią įmanomą viziją apie tai, kokios yra jūsų pasirinkimo galimybės ir kokias tai turės pasekmes. Tad kurdami savo dangiškąjį planą iš tiesų galite laisviau rinktis, nei galite rinktis dabar, kai esate dalinai apakinti šiame gyvenime sukurto šydo. Atkurdami ryšį su savo dangiškuoju planu, įgyjate orientyrą, kuris jums gali padėti atplėšti akis nuo trumpalaikių emocinių prisirišimų ir lūkesčių, idant galėtumėte priiminėti sprendimus, kurie būtų geresni, žvelgiant iš platesnės perspektyvos. Darymas tai, kas yra maloniausia šiuo metu, neatsižvelgiant į ilgalaikes pasekmes, iš tiesų nėra naudojimasis savo laisva valia, nes, jeigu jūsų vizija yra ribota, kaip tuomet jūsų valia galėtų būti iš tiesų laisva?

Ir visgi tai pasakius, noriu aiškiai pasakyti, kad jūsų dangiškasis planas NĖRA tramdomieji marškiniai. Jūsų dangiškojo plano laikymasis nereiškia, kad visas jūsų gyvenimas yra išdėstytas iki smulkiausių detalių. Priešingai, viskas jūsų gyvenime sukasi aplink jūsų laisvą valią, tad jūsų dangiškasis planas iš tiesų yra sukurtas ne tam, kad pasakytų jums ką daryti. Tiktai priiminėdami sprendimus iš tiesų augate, ir visas jūsų dangiškojo plano tikslas yra įvesti jus į situacijas, kurios padėtų jums daryti geriausius įmanomus pasirinkimus, tuos pasirinkimus, kurie leistų jums įveikti savo ribotus įsitikinimus ir leistų jums laisvai išreikšti – šiame ribotame pasaulyje – savo neribotą potencialą.

Centrinis jūsų dangiškojo plano elementas yra pamokos, kurias jums reikia išmokti šiame gyvenime, pamokos, kurios yra pritaikytos tiek prie ilgalaikio jūsų atėjimo į šią materialią visatą plano, tiek prie trumpalaikio plano, kurio tikslas yra padėti jums pakilti virš dualistinių apribojimų, kuriuos ant savęs prisiėmėte. Esmė ta, kad aukščiausias tikslas yra išlaisvinti jus įkūnyti savo dangiškąjį individualumą ir potencialą. Tačiau, kad tai pasiektumėte, turite įveikti savo dabartinius apribojimus, o tai tegalima padaryti tik tuomet, kai sąmoningai pamatote šių apribojimų netikrumą ir nusprendžiate juos paleisti.

Kiekvienas dvasios ieškotojas, kuris yra nuoširdus su savimi, žino, kad jo psichikoje egzistuoja jėga, kuri priešinasi augimui, priešinasi pokyčiams – ir šią jėgą mes paprastai vadiname ego. Ši jėga sieks priversti jus šalintis visko, kas sunku, ji norės priversti jus eiti mažiausio pasipriešinimo keliu. Aš tai vadinau plačiu keliu, vedančiu į pražūtį, ir tai nėra kelias, kuris vestų į dvasinį augimą. Tad, kai sukuriate savo dangiškąjį planą, jūs iš tiesų į jį įtraukiate ir šią tendenciją, įskaitant ir tai, kaip galėjote jai pasiduoti ankstesniuose savo gyvenimuose. Todėl daugelis žmonių iš tiesų susikuria dangiškąjį planą, kuris privers juos patirti tam tikras situacijas – ir patirti jas vėl ir vėl – idant jie priverstų save akis į akį susidurti su pamokomis, kurias jiems reikia išmokti.

Akivaizdu, kad tai gali būti ganėtinai nemalonu, kai jau esate fiziniame kūne ir esate pamiršę, kad iš tiesų norėjote patirti šią sunkią situaciją. Esate linkę stebėtis, kodėl vėl ir vėl prie savęs pritraukiate tas pačias problemas, ir esate linkę tikėti savuoju ego, kuris sako, kad tai ne jūsų kaltė ir kad turėtumėte pabėgti iš šios situacijos, užuot siekę išmokti pamoką. Tad iš tiesų galima sakyti, kad daugelio žmonių dangiškajame plane egzistuoja tam tikras privertimo elementas, kadangi būdami virš šio pasaulio šydo, žinote, kaip yra lengva pabėgti nuo savo pamokų, kai esate apakinti šio šydo. Vis dėlto, kai pradedate tai suvokti, ar iš tiesų būtų galima sakyti, kad jūsų dangiškasis planas nustelbia jūsų laisvą valią? O gal jis tiesiog neleidžia jums pasiduoti laikinai, dualistinei, į save sukoncentruotai ego valiai – kuri iš tiesų nėra laisva?

Kokios detalės yra jūsų dangiškajame plane? Na, tai yra labai individualu. Tačiau daugumai žmonių, didžioji jų dangiškojo plano dalis yra subalansuoti karmą, kurią jie turi su konkrečiais kitais žmonėmis. Tad jūsų dangiškajame plane yra nurodyta, kad turite įsikūnyti su kitais žmonėmis, kurie sudaro jūsų šeimą arba jūsų sutuoktinio šeimą, ir kad susitiktumėte su tam tikrais žmonėmis savo dabartiniame gyvenime. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad pagrindinis tikslas čia yra subalansuoti karmą, o tai reiškia, kad turite visiškai atleisti kitam žmogui ir užmegzti meile grįstus santykius. Kitaip tariant, tikrasis tikslas čia yra tai, kad išlaisvindami kitą žmogų, jūs taip pat išlaisvinate ir save nuo bet kokių karminių ryšių su tuo žmogumi.

Tai reiškia, kad tikslas, dėl kurio susitikote tą kitą žmogų, yra išmokti pamoką ir subalansuoti karmą. Jūsų Dangiškajame plane nebūtinai bus pasakyta, kaip tiksliai tai turėtų būti atlikta, tai yra, kokius santykius turėtumėte turėti su tuo kitu žmogumi. Jame taip pat nėra pasakyta, kad tai turėtų būti visą gyvenimą trunkantys santykiai. Pavyzdžiui, labai dažnai nutinka taip, kad, kai susitinka du žmonės, jų karminis ryšys priverčia juos jausti stiprų potraukį vienas kitam – taip tiesiog pasireiškia jų troškimas išrišti karmą ir tapti laisvais. Tačiau, jeigu šie du žmonės yra priešingų lyčių – ar net ir tos pačios lyties šiais laikais – gana dažnai nutinka taip, jog jie ima manyti, kad šis jų potraukis reiškia, jog jie turi užmegzti lytinius santykius.

Istorijos eigoje tai sukėlė didžiules kančias, gimusias iš santykių, kuriuose abu žmonės jautėsi įstrigę. Tai taip pat išardė be galo daug perspektyvių santykių, kuriuose vienas žmogus pradėjo manyti turintis pulti paskui šį jo akyse sušmėžavusį karminį potraukį. Tad ar suvokiate, kad dalykas, kuris čia nutinka, yra tai, jog, kadangi žmonės yra apakinti buvimo įsikūnijime šydu, jie tiesiog imasi įgyvendinti savo žmogiškus lūkesčius, užmegzdami santykius, nors galėjo subalansuoti karmą kitais būdais? Ar matote, kaip kai kurie žmonės vaikšto iš vienų santykių į kitus, taip niekada ir neišmokdami pamokos, kurią jiems buvo skirta išmokti? Jie visą laiką gainiojasi svajonę, kad sekantys santykiai bus idealūs, tačiau realybėje jie niekada neturės idealių santykių, kol neišmoks pamokos, kurią jiems yra skirta išmokti.

Esmė ta, kad jūsų dangiškajame plane gali būti pasakyta, jog jums reikia susitikti ir bendrauti su kitu žmogumi, kad subalansuotumėte karmą. Tačiau jūsų dangiškajame plane gali nebūti nurodyta, kad privalote turėti fizinius, lytinius santykius su tuo žmogumi. Priešingai, tokių santykių turėjimas iš tiesų gali paskatinti jus susikurti dar daugiau karmos, nes, vos tik baigsis medaus mėnuo, tarp šių dviejų žmonių egzistuojanti karma padarys jiems daug sunkiau atrasti tarpusavio sutarimą tradiciniuose santykiuose. Tikėtina, jog abi pusės jausis patekusios į spąstus ir kaltę vers kitam žmogui, kas yra tiesiogiai priešinga tikslui atleisti kitam žmogui, tuo būdu save išlaisvinant. Tad santykiai, kurie turėjo išlaisvinti žmones, tampa dar tvirčiau juos supančiojančiu įrankiu.

Žinoma, egzistuoja daug santykių formų tarp žmonių, ir kartais jums iš tiesų yra būtina susituokti su žmogumi, kad subalansuotumėte karmą – nes įsipareigotuose santykiuose yra sunkiau pabėgti nuo pamokos, užuot pažvelgus jai tiesiai į akis. Tačiau aš jums čia noriu perduoti du dalykus:

 • Jūsų dangiškasis planas visada palieka vietos pasirinkimui. Galite turėti karmą su kitu žmogumi, tačiau dažnai gali būti daugiau nei vienas būdas subalansuoti šią karmą. Ir iš tiesų, jeigu galėtumėte – vos tik susitikę šį žmogų – visiškai jam atleisti, jums nebebūtų būtina turėti tolimesnių santykių su šiuo žmogumi.

 • Jei sieksite ištrūkti iš savo pasaulietiškų lūkesčių – iš jus akinančio šydo – ir sieksite atkurti ryšį su savo dangiškuoju planu, įgysite aiškesnę viziją, kuri jums gali padėti išvengti daugelio klaidų fiziniame pasaulyje. Galite išvengti veiksmų, kurie turėtų fizines pasekmes, ir vietoj to savo pamokas galite išmokti ir karmą subalansuoti, kol ji dar nepavirto fizinėmis aplinkybėmis, kurias būtų sunku pakeisti. Galite išvengti tos pačios problemos nuolatinio pasikartojimo.

Praktinis būdas, kuriuo galėtumėte išvengti eiti ten, kur angelai nedrįsta žengti, yra susikurti įprotį atsitraukti iš situacijos prieš priimant svarbius sprendimus. Pamąstykite apie savo prisirišimus prie esamos situacijos – ar kažkaip jaučiatės privalantys, būtinai turintys kažką daryti, lyg neturėtumėte jokio kito pasirinkimo? Žodžiai, kuriuos dažniausiai galite išgirsti iš žmonių, suvokusių, kad padarė klaidą, yra šie: „Neturėjau kito pasirinkimo!“ Tačiau realybė yra tokia, kad jūs VISADA turite daugiau nei vieną pasirinkimą, tačiau, kadangi leidotės prislegiami šios situacijos, sugebėjote matyti tiktai vieną pasirinkimą.

Sąmoningai atsitraukdami nuo situacijos ir siekdami atkurti ryšį su savo dangiškuoju planu, išvengsite šios dvasinio aklumo formos. Ir tik tuomet, kai galėsite aiškiai matyti, jog turite daugiau nei vieną pasirinkimo galimybę, galėsite laisvai rinktis. NIEKADA negalite laisvai rinktis, jeigu manote, kad turite tik vieną pasirinkimą.

Tiesą sakant, būtų išmintinga niekada nesileisti į artimus santykius, pirma neiškvietus visos karmos subalansavimo, kurią turite su tuo žmogumi, ir nepasistengus įveikti visų prisirišimų/prievolės jausmų, kuriuos jaučiate tuose santykiuose. Jeigu jaučiate nenorą palikti santykius, tai yra akivaizdus ženklas, kad turite neišspręstų dalykų, ir jeigu leisitės į šiuos santykius su šiais neišspręstais dalykais, tikėtina, jog jie šiuos santykius sugriaus. Tas, kuris siekia išsaugoti savo gyvybę, ją praras, kai tuo tarpu tas, kuris yra pasirengęs prarasti savo gyvybę dėl augimo, atras aukštesnę gyvenimo formą.

Tiesą sakant, ganėtinai dažnai pasitaiko taip, kad karminiai santykiai neleidžia jums susitikti su žmogumi, su kuriuo galite turėti gilesnius santykius. Daugelis žmonių patyrė, kad jiems palikus karminius santykius – visiškai atleidus kitam žmogui – jiems atsivėrė durys gilesniems, dvasingesniems santykiams. Akivaizdu, jog tai, ką čia sakau, galioja ne tik santykiams, ir kai ryžtatės atiduoti prisirišimus prie tam tikrų aplinkybių, tuo dažnai atveriate duris materializuotis geresnėms aplinkybėms.

Jūsų dangiškasis planas turi du pagrindinius elementus. Pirmiausia yra darbas, kuris turi būti padarytas, tai yra, turi būti subalansuota karma iš ankstesnių gyvenimų, ir tuomet yra smagioji jūsų dangiškojo plano dalis – jūsų šventasis darbas, dovana, kurią norite atnešti į šį pasaulį. Daugelis dvasingų žmonių pasirenka pasitikti savo karminius iššūkius ankstyvuoju gyvenimo periodu, idant galėtų pašalinti juos iš kelio ir tapti laisvais daryti šventąjį darbą, kuris gali būti atrakintas tik subalansavus karmą.

Problema čia, žinoma, yra ta, kad daugelis žmonių įstringa savo karminiuose santykiuose – susikurdami daugiau karmos negu jos subalansuodami – ir šitaip jie niekada nenusigauna iki savo šventojo darbo. Jūs galite labai paspartinti šį darbo su savo karma procesą, pritaikydami tai, ką čia išsakiau, ypač atleisdami visiems žmonėms, su kuriais jaučiate turintys karminį ryšį. O tai reiškia visus žmones, su kuriais turite mažiau nei harmoningus santykius. Į kiekvienus santykius žiūrėkite iš perspektyvos, kad jų tikslas yra išlaisvinti tiek jus, tiek ir kitą žmogų, kad taptumėte laisvi judėti pirmyn savo gyvenime. Ir niekada nesirūpinkite, jeigu kitas žmogus neatsako tuo pačiu. Jeigu iš tiesų atleisite kitam žmogui – jeigu iš tiesų atsuksite kitą skruostą – tapsite laisvi nuo karminių santykių, net jeigu kitas žmogus tebesilaikys į juos įsikibęs.

Galite greitai išmokti atpažinti, kai esate atsidūrę situacijoje, kurioje nesate laisvi sekti savo dangiškuoju planu, ir geriausias to ženklas yra tai, kad jaučiate įtampą ir prisirišimą. Ir nors tokie prisirišimai visada ateina iš ego, sąžiningas savęs ištyrimas atskleis jums, kad jūsų prisirišimai turi jums galią tik dėl to, kad Sąmoningasis AŠ nenorėjo prisiimti pilnos atsakomybės už savo gyvenimą. Jums reikia suvokti, kad vienas iš pagrindinių jūsų dangiškojo plano tikslų yra išlaisvinti jus nuo jūsų ego ir šio pasaulio jėgų kontrolės. Todėl akivaizdu, jog jūsų ego nenori, kad atrastumėte savo dangiškąjį planą, ir jis siekia to išvengti įvairiais gudriais būdais. Štai dažniausi iš jų:

 • Ego siekia jus pririšti prie lūkesčių apie gyvenimą, kurie buvo sukurti šiame gyvenime, idant leistumėte jiems paimti viršų prieš jūsų dangiškąjį planą. Šis mechanizmas turi begalę kaukių, ir viena iš jų yra idėja, kad turėtumėte gyventi savo gyvenimą pagal savo šeimos ar visuomenės normas.

 • Ego siekia priversti jus priimti apribojimus tam, ką žmogus gali padaryti, tuo būdu neigdamas, kad esate dvasinė būtybė. Į tai įeina neigimas, kad turite potencialą pakilti virš savo karmos ir savo psichologinių problemų, ir kad galite įkūnyti savo Kristaus potencialą.

 • Ego siekia jus įpainioti į karminius santykius, kad negalėtumėte atleisti kitiems žmonėms ir negalėtumėte tapti laisvi pereiti prie savo šventojo darbo.

 • Ego siekia jus įtikinti, kad dėl jūsų problematiškų santykių yra kalti kiti žmonės, tuo būdu sukliudydamas išmokti pamoką, kurią JUMS reikia išmokti.

 • Ego siekia nukreipti jūsų dėmesį, paskatindamas siekti kažkokių dalykų šiame pasaulyje, idant neturėtumėte nei laiko, nei dėmesio mąstyti apie tai, koks yra jūsų dangiškasis planas.

Tad dabar matome, kad egzistuoja du pagrindiniai dalykai, kurie jums neleidžia atrasti savo dangiškojo plano ir juo sekti:

 • Jūsų karma iš ankstesnių gyvenimų.

 • Jūsų neišspręstos psichologinės problemos, kurios jus verčia jausti prisirišimus.

Tai gali paversti jūsų gyvenimą – ir netgi daugelį ateities gyvenimų – nuolatos besisukančia karusele, kurioje niekada taip ir nepradedate vykdyti savo dangiškojo plano. Jei norite ištrūkti iš šios karuselės, jums reikia daryti sekančius dalykus:

 • Sąžiningai pažvelkite į savo gyvenimą ir pamąstykite, su kokiomis problemomis susiduriate vėl ir vėl. Ryžkitės pripažinti, kad jos slepia pamoką, kurios dar neišmokote. Ir tuomet dėkite ryžtingas pastangas išmokti šią pamoką.

 • Pamokos išmokimas dažniausiai reiškia, kad atrandate problemą savo psichikoje, kuri jums neleidžia judėti į priekį. Ši problema yra neišspręsta, kadangi jūs iki šiol nenorėjote į ją žiūrėti. Tad pažvelkite į ją dabar ir darykite viską, ko reikės – įskaitant ir atitinkamas terapijos formas – kad virš jos pakiltumėte.

 • Pamąstykite, kokias turite didžiausias viltis ir svajones, ir tuomet pamąstykite, kaip šiame gyvenime jums primesti apribojimai verčia jus atsisakyti savo svajonių, dar jums net neišdrįsus apie jas pamąstyti. Drįskite peržengti šiuos apribojimus ir atkurkite ryšį su savo aukščiausiomis svajonėmis.

 • Dėkite ryžtingas pastangas naudotis violetine liepsna ir invokacijomis bei rožiniais, kad sudegintumėte visą su tomis specifinėmis situacijomis ar bendrai su jūsų gyvenimu susijusią karmą.

 • Atsitraukite ir pažvelkite į aukštesnę perspektyvą, esančią aukščiau už visus prisirišimus. Ryžkitės pamatyti tai, ko jūsų ego nenori, kad matytumėte, ir ko jūs, galbūt, taip pat nenorėjote matyti. Ryžkitės tai pamatyti, net jeigu dėl to jums tektų dramatiškai pakeisti savo gyvenimo būdą ar požiūrį į gyvenimą. Galite naudotis mano susiderinimo technika aiškesnei vizijai gauti.

Galima sakyti, kad jūsų gyvenimas turi du skirtingus etapus. Pirmajame etape balansuojate karmą, kuri iš jūsų reikalauja gyventi tam tikru būdu – ir šis būdas dažnai būna stipriai veikiamas šeimos ir visuomenės normų, kadangi įsikūnijote tose aplinkybėse dėl savo karmos. Kai būsite išrišę savo karmą, galėsite pradėti smagesnę savo dangiškojo plano dalį – savo šventąjį darbą. Tačiau, kad tai pasiektumėte, jums dažnai gali tekti dramatiškai pakeisti savo požiūrį į gyvenimą ir į savo fizinį gyvenimo būdą. O jeigu tapsite prisirišę prie bet kokių sąlygų savo ankstesniame gyvenimo etape, tiesiog nenorėsite keistis, ir todėl jūsų sąmoningas protas blokuos jūsų dangiškojo plano viziją.

Norint išvengti šių spąstų, jums reikia iš naujo įvertinti savo gyvenimą ir pasistengti pakilti virš bet kokių prisirišimų. Kai atsitrauksite žingsnelį atgal, patirsite, kad jūsų perspektyva – į gyvenimą arba į specifinę situaciją – pasikeis tarsi stebuklo dėka. Debesys staiga prasiskirs ir imsite aiškiai matyti. Dažnai matote, kad tai, ką anksčiau manėte esant vieninteliu savo pasirinkimu, iš tiesų buvo blogiausias pasirinkimas, kurį galėjote padaryti toje specifinėje situacijoje. Kitos pasirinkimo galimybės, kurias dabar matote, visos būtų atvedę prie geresnio rezultato. Arba matote, kad tai, ką manėte esant vieninteliu būdu gyventi, niekada negalės jums suteikti pasitenkinimo, kurio iš tiesų trokštate. Tačiau dabar matote kitus būdus pasiekti šį pasitenkinimą, ir todėl ryžtatės atitinkamai pakeisti savo gyvenimo būdą.

Jeigu norite padaryti geriausius įmanomus pasirinkimus savo gyvenime, visada siekite atkurti ryšį su savo dangiškuoju planu. Ir įsitikinkite, kad neužstrigote „darbiniame“ savo dangiškojo plano etape, taip niekada ir nepereidami prie smagiosios dalies. Jūsų dangiškasis planas iš tiesų yra geriausias jūsų draugas, geriausia jūsų kelrodė žvaigždė, kuria sekdami, išspausite viską, kas įmanoma, iš savo dabartinio įsikūnijimo. O kol manysite, kad šį planą jums primetė kažkokia išorinė jėga, tol nebūsite iš tiesų užmezgę ryšio su juo. Tad atsitraukite žingsnelį atgal ir dar kartą į tai pažvelkite – belskite be prisirišimų ir durys jums bus atidarytos.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels