Savastis, kuri jus skatina keistis

Klausimas: Savo atskirųjų savasčių tyrimo procese atradau, kad kai tik kas nors iškyla į paviršių, turiu kitą atskirąją savastį, kuri jaučia privalanti kažką daryti su ta savastimi. Ironiška, kad tai man iš tiesų neleidžia pamatyti atskirosios savasties, kurią noriu pamatyti. Žinau, kad kitame atsakyme pakylėtieji mokytojai kalbėjo, jog savasčių ieškojimas neturėtų tapti kokia tai manija. Bet man labai sunku tai padaryti, nes savastys, į kurias žiūriu, kelia skausmą. Ir aš, žinoma, noriu kažką daryti dėl šių savasčių. Ir norėjau paklausti, ar mokytojai galėtų ką nors patarti dėl šios savasties, kuri nori visą laiką ieškoti savasčių, o galbūt yra koks nors būdas laikinai neutralizuoti šią savastį ir vėliau ją sutvarkyti. Idant pirmiau galėčiau pamatyti skausmingesnes savastis.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų Rusijai skirtame vebinare „Įveikite pranašumo sąmonę ir jausmą, kad esate nevientisi, sutraumuoti ir susikoncentravę į išorę“.

Na, jeigu iš tiesų norite pasinaudoti mokymu apie atskirąsias savastis, turite pasiryžti atsitraukti žingsnį atgal ir pažvelgti, kas iškyla jūsų sąmonėje. Ir gali būti, kad turite tam tikrą savastį, tam tikrą jausmą, kad egzistuoja tam tikros savastys, su kuriomis turite dirbti, ir kad tai gali būti labai skausminga, bet tuomet ateina ta kita savastis ir sutrukdo visam šiam procesui. Tačiau taip yra dėl to, kad savo išoriniame prote jūs užsisklendėte tam tikrame požiūryje.

Tad mano patarimas būtų, kad su šia jus trikdančia savastimi, procesą trikdančia savastimi, būtent su šia savastimi turėtumėte dirbti pirmiausia. Kitaip tariant, naudokitės įrankiais pažvelgti į tą savastį ir ištirti, kodėl. Ir tuomet siekite išrišti tą savastį. Kai išrišite tą savastį, taps lengviau ieškoti kitų savasčių.

Yra daug įvairių scenarijų, kurie gali pasireikšti, kadangi per daugelį gyvenimų galėjote ryžtis dirbti su savo psichologija, naudodamiesi įvairiais dvasiniais įrankiais, naudodamiesi įvairiais psichologiniais įrankiais. Yra mokinių, kurie yra išvystę šį momentumą, turėdami šį pasiryžimą keisti save. Tačiau net ir čia galite prarasti pusiausvyrą, kuomet jums išsivysto savęs keitimo manija, kuomet save norite keisti tokiu nesubalansuotu būdu, kad iš tiesų susikuriate savastį, kuri jus stumia keisti save.

Ir, žinoma, šis procesas jūsų nepakels virš tam tikro lygmens, tad jums tiesiog reikia atsitraukti žingsnį atgal, pažvelgti į tą reakciją, suvokti, kad tai ateina iš savasties, ir tuomet pažvelgti į tą savastį, ir siekti išrišti tą savastį – siekti atrasti tą savo priimtą sprendimą.

Yra daug žmonių, kurie daugelį gyvenimų buvo įsikūniję įvairiose religijose, kuriose turite šią idėją, kad arba nusidėjote, arba susikūrėte karmą ankstesniuose gyvenimuose. Ir privalote tai kompensuoti padarydami kažką šiame gyvenime. Ir per šį obsesinį-kompulsinį poreikį kompensuoti savo praeities klaidas buvo sukurtos įvairios savastys. Ir tai taip pat gali būti nuoširdus troškimas keistis, su kuriuo yra nueinama į nesubalansuotą būseną, galiausiai susikuriant savastį, kuri jus stumia kažką daryti.

Mes, pakylėtieji mokytojai, iš tiesų viliamės, kad pasinaudosite šiais įrankiais, kuriuos perdavėme, pasiekdami tašką, apie kurį kalbėjo pasiuntinys, kuomet pradėsite jausti ramybę dėl to, kas esate. Nepasiduosite iliuzijai, kad dabar jau pasiekėte kažkokią aukščiausią sąmonės būseną, kad tapote nušvitę, ar kad ir kas tai būtų.

Dirbsite su savo psichologija tol, kol būsite įsikūnijime. Tačiau nejausite jokios prievolės tai daryti. Nejausite stygiaus. Nekaltinsite savęs, tiesiog priimsite, kad šiuo metu esate tam tikrame sąmonės lygyje, ir tai yra visiškai priimtina. Ir žinote, kad esate atviri pamatyti kitą iškilusią savastį, kurią jums reikia pamatyti, kurią išrišę galėsite pakilti į kitą lygmenį. Tačiau nėra jokios priežasties jausti kokį nors stygių ar nepasitenkinimą, kadangi esate ramybėje būdami ten, kur esate savo kelyje.

Štai ką viliamės, kad sugebėsite pasiekti. Ir kai kurie mokiniai turi susikūrę įvairias savastis, kurios tam priešinasi. Tačiau jūs galite naudotis įrankiais, kad atrastumėte šias savastis ir jas įveiktumėte pirmiausia, idant galėtumėte turėti labiau atsipalaidavusį požiūrį į kitas savastis. Kuo didesnėje sugebėsite būti ramybėje, kuo labiau atsipalaidavę galėsite būti visame šiame procese, tuo lengviau jums bus įveikti labai skausmingas savastis arba tas savastis, kurios ateina iš šių gilių emocijų ir gilių traumų.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels